Slujire arhierească la parohia arădeană din Calea 6 Vânători

În Duminica a treia după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost prezent în mijlocul credincioşilor din parohia Arad – 6 Vânători din Municipiul Arad. Aici Înaltpreasfinţia Sa, înconjurat de soborul slujitor, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Înaltpreasfinţia Sa a ţinut să fie prezent în această parohie deoarece de curând au fost sărbătoriţi ocrotitorii acestei biserici, la sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

Cuvântul de învăţătură al Înaltpreasfinţiei Sale a fost pus sub titlul ,,Creaţie şi providenţă”(cf.citirilor pericopelor duminicii: Rom. 5; Mt.6), arătând că omul ca şi încununare a creaţiei trebuie să conlucreze cu harul lui Dumnezeu. Dumnezeu Însuşi are grijă de creaţia Sa, lucrare pe care o înţelegem prin Pronia sau Providenţa divină. De aceea şi viaţa omenească reprezintă un echilibru al celor spirituale şi materiale, credinciosul dând prioritate lucrării harului divin. Prin jerta Mântuitorului, credinciosul dobândeşte şi adevărata discernere asupra valorilor vieţii întregii lumi, a subliniat Chiriarhul arădean.

Totodată, Înaltpreasfinţia Sa i-a binecuvântat pe credincioși și pe preotul paroh pentru începerea lucrărilor de reparaţii necesare la sfântul locaş.

Preotul paroh Gheorghe Pop, în numele credincioşilor pe care-i păstoreşte,  a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru slujirea şi binecuvântarea acordată cu acest binecuvântat prilej de bucurie.

Scurt istoric al parohiei

Parohia Arad-Calea 6 Vânători s-a înființat în anul 1941 datorită faptului ca în Arad s-au stabilit credincioși și preoți refugiați din Ardealul ciuntit în urma Dictatului de la Viena, formându-se aici o parohie de sine stătătoare cu circa 400 de familii de creștini ortodocși. Drept locaș de închinare s-a folosit o sala de clasa din actual Școala Generala  din Calea 6 Vânători, până în anul 1948 când școala se separa de biserică, înjghebându-se un mic paraclis  într-un imobil. În 1953 vrednicul preot Cornel Mureșan a construit un locaș propriu de închinare, termiat în anul 1959. După aceea s-au construit: gardul de zid și fier în anul 1960, introducerea curentului electric în anul 1962, construirea clopotniței în anul 1970, acoperirea cu țiglă smălțuită în anul 1972, pictarea în fresca în anul 1973. Astfel la 21 oct. 1973 biserica se târnosește, înzestrându-se cu sfinte moaște prin Preasfințitul Părinte Episcop Dr. Visarion Aștileanu, care oficiază aici prima sfințire de biserica după înscăunarea sa. Din anul 1980, biserica trece sub administrarea parohiei Arad-Grădiște, cum era şi mai înainte de înfiinţare, preoții făcând slujba prin rotație. Din anul 1994, devine parohie fiind numit preotul Petru Barna de la parohia Arad-Grădiște ca și preot paroh până la ieșirea sa la pensie în 1998. De la 1 martie 1998, preot paroh este pr. Pop Gheorghe. La propunerea credincioșilor din anul 1999 au început pregătirile pentru mărirea lăcașului sfintei biserici când este întocmită documentația tehnică. Lucrările propriu-zise încep la 1 septembrie 2000 și sunt finalizate în decembrie 2002. Lăcașul a fost mărit cu 11 m, adăugându-se și două abside laterale. Pictura a fost executată în tempera grasa de către Neagu Viorel sub îndrumarea pictorului Pascanu din Bucuresti. S-a construit o catapeteasmă noua sculptată în lemn la Târgu Neamț, precum și întreg mobilierul bisericii. În anul 2014 au fost aduse și două candelabre din Grecia. Biserica este construită din cărămidă. A fost târnosită la 16 decembrie 2007 de către I.P.S.  Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului.

Protos.dr. Iustin Popovici

DSCF6038

DSCF6113

DSCF6130