Slujire arhierească la Schitul din Moneasa

În Duminica Sfinţilor Români, prima după sărbătoarea ocrotitorilor spirituali ai acestul sfânt locaş, adică a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită pastorală pe Valea Deznei, la schitul monahal din staţiunea balneoclimaterică Moneasa, Protopopiatul Sebiş.

Înconjurat de soborul preoţilor slujitori, în prezenţa unui mare număr de pelerini, în mare parte veniţi în staţiune pentru odihnă şi tratament, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a oficiat Sfânta Liturghie în biserica schitului. Din sobor au făcut parte protos. David Ionescu, stareţul schitului, pr. Alexandru Botea, protopopul Sebişului, protos. Clement Iordache, de la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, arhid. Tiberiu Ardelean.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a fost pus sub titlul: ,,Întărirea Ortodoxiei” (legat de citirile zilei, îndeosebi Matei 4; Rom. 2), adică prin cultul sfinţilor naţionali. În unitatea Ortodoxiei sfinţii Bisericilor naţionale sunt cinstiţi în întreaga Biserică Ortodoxă, întărind astfel roadele lucrării acesteia prin însuşirile ei de unitate, sfinţenie, sobornicitate şi apostolicitate. Dacă în prima duminică după Rusalii cinstim pe toţi sfinţii, cunoscuţi şi necunoscuţi, în cea de-a doua, Biserica noastră face acelaşi lucru pentru proprii sfinţi, adică luând aminte la contribuţia pe care cei odrăsliţi din pământul ţării au avut-o la afirmarea ei în istoria lumii. În această duminică, continuând prăznuirea Pogorârii Sfântului Duh şi a  Sfinţilor Apostoli şi citirile zilei legate de alegerea celor dintâi ucenici de către Mântuitorul întăresc în conştiinţa noastră însemnătatea celor emniţi să întărească în toate vremurile misiunea Bisericii, fapt ilustrat şi de lucrările Sfântului şi Marelui Sinod, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, înconjurat de soborul slujitor şi în prezenţa oficialităţilor şi a credincioşilor prezenţi, a sfinţit noua trapeză a schitului. Cu acest prilej a adresat un cuvânt de mulţumire şi apreciere la adresa celor care au contribuit la ridicarea şi înfrumuseţarea acestui locaş mănăstiresc.

Protos. Dr. Iustin Popovici

13555886_809141042520777_461196222_o

13569834_809141015854113_1929733791_o-1

13570387_809141025854112_560991646_o

13589032_809140989187449_452181931_o

13589052_809140985854116_659587199_o