Un nou doctor în teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, Pcuv. Arhim. Casian Rușeț

Ziua de joi, 7 Iulie 2016, a reprezentat, pentru Școala doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, un moment special prin aceea că unul dintre cursanții acesteia, Pcuv. Arhim. Casian Rușeț, a ajuns la finalul programului de pregătire. Astfel, cercetarea întreprinsă de preacuvioșia sa, pe parcursul celor trei ani, s-a concretizat în teza de doctorat intitulată: Instanțele de judecată ale Patriarhiei Române în secolul al XX-le-a. Studiu canonic, sub coordonarea PC Pr. Prof. Dr. Constantin Rus, a trecut prin toate fazele aprobării prealabile, fiind acceptată pentru prezentare în ședință publică.
Aceasta s-a desfășurat în Aula Magna a istoricei clădiri a școlii teologice din Arad, în prezența a doi ierarhi, Înlatpresfințitul dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului și Preasfințitul dr. Lucian Mic, Episcopul Caransebeșului, precum și a Comisiei stabilite prin Hotărârea Senatului Universitar, din acesta făcând parte: în calitate de Președinte pe PC Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății arădene, coordonatorul lucrării și referenții de specialitate: PC. Pr. Prof. dr. Nicolae Dura și Dna. Conf. dr. Cătălina Mititelu, de la Universitatea Ovidius din Constanța, precum și PC. Pr. Conf. dr. Patriciu Vlaicu, de la Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj-Napoca. Acestora li s-au alăturat mai mulți invitați din Arad, Caransebeș și Timișoara, având în vedere faptul că părintele Casian îndeplinește acum slujirea de secretar eparhial la Centrul Episcopal din Caransebeș, încât evenimentul a căpătat nuanțe de adevărată sărbătoare cu reverberații în întreaga Mitropolie a Banatului.
În deschiderea lucrărilor, părintele decan, în calitate de gazdă, a salutat pe înalții oaspeți, evocând, în câteva cuvinte, bucuria pe care Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad o trăiește acum, prin această nouă susținere a unei teze de doctorat, în contextul dat de tradiția acestei școli teologice, cu rădăcini istorice ce urcă până la începutul secolului al IXX-le-a, dar și a actualității, în care, slujitorii ei de acum, se înscriu cu bune realizări în peisajul academic și teologic din Patriarhia Română. În continuare, preacucernicia sa a salutat prezența IPS Arhiepiscop Timotei, ceea ce „conferă întotdeauna prestigiu și valoare acestei instituții academice de tradiție”, precum și pe cea a PS Episcop Lucian, „ca unul care a absolvit această școală și cu care păstrează o colaborare strânsă”. Desigur, salutul călduros a fost adresat și celorlalți membri externi ai Comisiei, care „girează prin prezența lor cercetarea de calitate a candidatului, dar care onorează, în același timp, școala noastră”.
A urmat prezentarea lucrării de către candidat, aceasta având următoarea structură: Introducere, cap. I Instanțele disciplinare în spațiul românesc până la marea unire din Decembrie 1918; cap. II Instanțele de judecată în Patriarhia Română între anii 1925-1948; cap. III Instanțele de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române în perioada comunistă. Statutul Bisericii Ortodoxe Române din anul 1948; cap. IV Schimbări și evoluții în legiuirile bisericești cu privire la instanțele de judecată după 1989, lucrarea încheindu-se cu Concluzii, Bibliografie și Anexe. Conform procedurii, a urmat prezentarea referatelor de către membri comisiei, lucrarea fiind apreciată pentru rigurozitatea cercetării și actualitatea temei, fiind încheiată cu deliberarea Comisiei, acordarea titlului de doctor în teologie și cu de depunerea jurământului de către Pcuv. Arhim. Casian Rușeț.
La final, a luat cuvântul PS Lucian, acesta evocând câteva trăsături ale personalității candidatului, având în vedere colaborarea strânsă pe care o are cu acesta și care se întinde deja pe parcursul a mai bine de un deceniu, urându-i spor în activitatea sa viitoare de la centrul eparhial dar și la catedră, în atât de importantul domeniu al dreptului bisericesc. Preasfinția sa a mulțumit părintelui decan, părintelui coordonator precum și părinților profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad pentru buna colaborare, nu numai punctual acum, ci și pentru cea dezvoltată dea lungul timpului.
Părintele decan l-a invitat, apoi, pe ÎPS Arhiepiscop Timotei să adreseze un cuvânt, ca cel în a cărui subordonare duhovnicească se află școala teologică arădeană, pe care o susține și o inspiră. Astfel, ÎPS Sa a evocat contribuția importantă a foștilor profesori ai Academiei Arădene la o bună statornicie canonică a Eparhiei, adăugând felicitări sincere pentru noul doctor în teologie cât și pentru părintele coordonator, în legătură cu cercetarea întreprinsă – una care ne leagă tocmai de această tradiție istorică amintită adineaori.
Părintele Decan a mulțumit, la final, tuturor celor prezenți pentru onoarea făcută Facultății.

Pr. Filip Albu

DSC_0022

DSC_0024 DSC_0059

DSC_0042