CERC PASTORAL MISIONAR ÎN PAROHIA POIENARI

În după amiaza zilei de 18 septembrie 2016, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-Misionar Hălmagiu, condus din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei Seviciu de preotul Cristian-Mihăiță Bacoș, s-au întrunit în Biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din Poienari, Protopopiatul Sebiș.
În cadrul acestei întruniri s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu în prezența unui număr mare de credincioși.
În conformitate cu tematica anului omagial și comemorativ, preotul Groza Ștefan din Parohia Tălagiu, a susținut temele:
1. Sfântul Ierarh Antim Ivireanul – creator de limbă liturgică și literatură oratorică românească;
2. Probleme, metode și mijloace pastorale ale parohiei din mediul rural;
3. Ghicitul și vrăjitoria – practici necreștine;
Părintele, în susținerea temei, ne vorbește despre dascălul neîntrecut al pocăinței, ierarhul înțelept și bunul liturghisitor, omul de carte și de arte, care a fost Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul (aprox. 1640/1650 – 1716), care este sărbătorit de Biserica Ortodoxă Română în data de 27 septembrie a fiecărui an. Acesta a fost un autor, tipograf, gravor, teolog, episcop și mitropolit român de origine georgiană, ocupând scaunul de Mitropolit de București pe vremea voievodului martir și sfânt Constantin Brâncoveanu.
Ierarhul bucureștean a fost autor al unor celebre „Didahii”, ce reprezintă o colecție de predici folosite la Marile Sărbători de peste an. Antim Ivireanul a fost o personalitate culturală remarcabilă a literaturii române vechi, fiind cel care a înființat prima bibliotecă publică în București. Prin cele 63 tipărituri, lucrate de el însuși, coordonate sau patronate, în limbi diferite și de o mare diversitate, prin numeroșii ucenici pe care i-a format, este considerat – alături de Diaconul Coresi – cel mai mare tipograf din cultura medievală românească. A avut un rol însemnat în introducerea completă și definitivă a limbii române în slujbă. Deși româna nu era limba sa nativă, a reușit să creeze o limbă liturgică românească limpede, care a fost înțeleasă de contemporanii săi și este folosită până astăzi.
În ce privește tema „Probleme, metode și mijloace pastorale ale parohiei din mediul rural”, aceasta prezintă o specificitate aparte, deoarece lumea din mediul rural este o comunitate mai conservatoare, în care în ultima vreme sunt întâlnite inovații ale lumii urbane tot mai des. Parohia din mediul rural se confruntă cu probleme speciale și complexe, având în vedere ocupaţia, vârsta, nivelul cultural al locuitorilor de la sate. Într-un fel se desfăşoară trăirea religioasă în parohiile din oraş, în alt fel în parohiile rurale; cu o anumită mentalitate are de-a face păstorul de suflete în parohiile din mediul urban şi cu altă mentalitate în parohiile rurale.
De mare interes este pentru preot şi cunoaşterea vieţii sufleteşti a parohiei sub latura manifestărilor ei care alcătuiesc, în general, mai ales în mediul rural, ceea ce numim ethosul satului sau folclorul, adică: datini, credinţe, obiceiuri şi rituri cvasi-religioase, care influenţează în mare măsură şi unele aspecte ale vieţii religioase propriu-zise.
Preotul din parohia din mediul rural este dator să găsească mijloacele pastorale și soluțiile cele mai adecvate pentru a reuși rezolvarea problemelor ivite.
La cel de al treilea punct – Ghicitul și vrăjitoria – practici necreștine, părintele prezintă pe scurt cele două practici oculte, folosind citate din cărțile sfinte referitoare la condamnarea lor. De fiecare dată când sunt menţionate aceste practici în Biblie, ele sunt condamnate de Dumnezeu care ne cere şi nouă să le condamnăm categoric. „Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.” (Deuteronom 18:10-13)
În finalul întâlnirii părintele paroh Adrian Șerban, le-a mulțumit preoților participanți și tuturor credincioșilor prezenți.
Seara s-a încheiat cu o agapă frățească.
Pr. Cristian-Mihăiță Bacoș

image