Binecuvântare pentru participanții la Congresul Național „Hristos împărtășit copiilor”

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la al IX-lea Congres Național „Hristos împărtășit copiilor”, Centrul Național pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae”, București, 19-21 septembrie 2016:

Congresul Național „Hristos împărtășit copiilor” (ediția a IX-a) se desfășoară în contextul anului 2016, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „An omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox”.

În ultimii ani, răspunzând unor nevoi educaționale și sociale actuale, Patriarhia Română a dezvoltat diverse programe și proiecte catehetice, adresate copiilor și tinerilor, pentru a le deschide calea spre valorile credinței și ale moralei creștine. Prin Programul Național Catehetic „Hristos împărtășit copiilor”, prin Proiectul educațional „Alege Școala!”, prin parteneriatele dintre parohie şi şcoală, prin taberele de copii şi prin multe activităţi culturale, social-filantropice şi ecologice, pe care le organizează în cadrul diferitelor ei proiecte, Biserica oferă alternative educaționale copiilor și tinerilor din familiile, parohiile și comunitățile din România și diaspora. Misiunea Bisericii privind educarea copiilor pornește de la realitățile lumii contemporane, de la problemele comunităților mici, aflate în suferință sau în dificultate, dar pe care mulți le privesc cu deznădejde sau cu nepăsare.

Rezultatele acestor proiecte și programe educațional-catehetice ale Bisericii evidențiază rolul și importanța educației religioase a copiilor și a tinerilor, în cultivarea valorilor morale și spirituale perene. Într-o societate secularizată și globalizată – în care nu puține sunt încercările de eliminare a educației religioase a copiilor și a tinerilor din școală – este necesară intensificarea cooperării dintre Familie, Biserică și Școală, pentru promovarea unei educații integrale, deopotrivă intelectuale și spirituale, personale și sociale.

Recent, în perioada 1-4 septembrie 2016, Arhiepiscopia Bucureştilor, în colaborare cu Patriarhia Română, a organizat „Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Toată Lumea”, la Bucureşti. Evenimentul a oferit un cadru adecvat în care 2.500 de tineri din diferite ţări au identificat problemele specifice generaţiei lor şi au propus posibile soluţii. Acestea au fost prezentate și analizate în cadrul Congresului Internațional de Teologie „Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale”, de la București, din perioada 3-7 septembrie 2016.

Ediția de anul acesta a Congresului Național „Hristos împărtășit copiilor” poate constitui un prilej de reflecție asupra concluziilor „Întâlnirii Tinerilor Ortodocşi din Toată Lumea” și de împărtășire reciprocă a exemplelor de bună practică în domeniul catehezei parohiale. Acest program este o lucrare educaţională, misionară şi pastorală de mare valoare în activitatea Bisericii noastre, este o investiţie pedagogică-formativă cu valenţe inestimabile pentru prezentul şi viitorul vieţii Bisericii.

Adresăm tuturor participanților la Congresul Național „Hristos împărtășit copiilor” părintească binecuvântare, îi felicităm și îi încurajăm pe cei care au contribuit, cu responsabilitate și dragoste jertfelnică, la implementarea proiectelor și programelor educațional-catehetice ale Patriarhiei Române, spre binele familiei, Bisericii și poporului român.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

image

image