CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE RELIGIE DIN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, sala festivă a Colegiului Național ”Moise Nicoară” din Arad a găzduit, în ziua de 1 octombrie 2016, consfătuirea profesorilor de Religie.
La prezidiu s-au aflat, alături de Chiriarh, prof. dr. Vasile Timiş, Inspector general în Ministerul Educației Naționale și a Cercetării Ştiințifice, PC Prof.univ.dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, PC Protos. Dr. Iustin Popovici, Consilier Cultural și PC Diac. Florin Sirca, Inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Arad.
După rostirea rugăciunii, Prof. Florin Sirca a prezentat Raportul de activitate pe anul școlar precedent, subliniind inspecțiile efectuate la clasă, precum și rezultatele obținute la etapa națională a Concursurilor și Olimpiadelor desfășurate. După aceea, a arătat necesitatea respectării și includerii priorităților în proiectarea documentelor la nivelul comisiilor metodice, după cum urmează: cunoaşterea şi respectarea programelor şcolare de către toate cadrele didactice; conceperea demersului didactic din perspectiva atingerii competenţelor specifice incluse în cadrul programelor şcolare; utilizarea de către toate cadrele didactice a unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de activitate; integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiilor didactice prin utilizarea unor metode şi forme diversificate:evaluare iniţială, formativă, sumativă, metode tradiţionale, alternative şi complementare, inclusiv evaluarea digitală; adecvarea strategiilor didactice la particularităţile claselor de elevi; realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare. De asemenea, a prezentat Calendarul Olimpiadelor, Concursurilor și Simpozioanelor din anul școlar 2016-2017 și publicaţia Catehetul, nr.23/2016, revista de metodică şi spiritualitate a profesorilor de religie;
În continuare, PC Pr.prof.univ.dr. Cristinel Ioja a spus că ”Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad rămâne deschisă oricărui tip de colaborare cu profesorii de religie, atât pentru susținerea gradelor didactice și continuarea studiilor postuniversitare, cât și la nivel publicistic.” De asemenea, a atras atenția asupra pericolului reprezentat de secularizarea orei de religie.: ”Ora de Religie este excepția de la regulă într-o lume secularizată. Prin aceasta, tinerii vor sta în corespondență cu viața Bisericii”.

Inspectorul general conf.univ.dr. Vasile Timiș a evidențiat că ”ora de religie se bazează pe prevederile Statului român. Prezența ei în școală se datorează atât profesorilor, cât și cultelor, APOR-ului, elevilor și părinților. Discursul religios din școală trebuie să fie încurajant, alcătuit într-o manieră optimistă, promovând încrederea în Dumnezeu”. De asemenea, a făcut o paralelă între momentele Sfintei Liturghii și scenariul didactic. Astfel, ora de Religie începe cu rostirea solemnă a rugăciunii, continuă cu argumentarea biblică a învățăturii creștine și are ca punct culminant așezarea elevului pe Cărarea Vieții alături de Mântuitorul Iisus Hristos.
În încheiere, Înaltpreasfinția Sa a încununat cele rostite anterior, evidențiind ”necesitatea unei prezențe mai active a slujitorilor Bisricii în mijlocul profesorilor de Religie. Această implicare este crucială în societatea actuală”.
La sfârșitul întrunirii, participanții au primit arhierești binecuvântări pentru implicarea în noul an școlar.

Diac. Prof. Alexandru Tiulea

image

image

image

image

image

image