Simpozion teologic național la Facultatea de Teologie din Arad

Manifestările dedicate sfertului de veac scurs de la redeschiderea porților Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad au continuat azi cu debutul unui simpozion național de teologie, pus sub genericul: „Teologia în Universitate. 25 de ani asumare a tradiției, de formare teologică și cercetare științifică în Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad (1991-2016)”.

La lucrările acestuia, desfășurate pe parcursul a doua zile, au participat ierarhi și profesori de la Facultățile de Teologie din Patriarhia Română. În deschiderea festivă au luat parte, în prezidiu: ÎPS Arhiepiscop Ioan Selejan, Mitropoliul Banatului; ÎPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului; dl. Iustin Cionca, Președintele Consiliului Județean Arad; PC. Pr. Prof. Dr. Ștefan Buchiu, Decanul Facultății de Teologie din București și Președintele Colegiului Decanilor din Patriarhia Română; d-na. Prof. univ. dr. Ramona Lile, Rectorul Universității „Aurel Vlaicu”; d-nul. Prof. univ. dr. Cristian Benze, Prorector al Universității „Vasile Goldiș” din Arad și decanul Facultății arădene, Pr. Prof. univ. dr. Cristinel Ioja.

Părintele decan, în calitate de gazdă, a adresat un cuvânt de bun venit tuturor celor prezenți, reamintind câteva dintre coordonatele acestei aniversări: „Obârșiile învățământului teologic arădean se leagă de contextul istoric deosebit al Transilvaniei, loc în care Aradul a avut rol de seamă, prin ierarhii și profesorii ce au activat aici. Prin acești mari dascăli școala aceasta s-a dezvoltat permanent, trecând prin mai multe stadii instituționale: Preparandia, Institutul și Academia. În toate acestea, implicarea ierarhilor locului a fost decisivă. Așa se întâmplă și acum, când, prin implicarea ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, gândul inițiatorilor reînvierii acestei tradiții s-a pus în practică, Facultatea făcând parte din cadrul Universității „Aurel Vlaicu”. Pentru tot sprijinul acordat instituției noastre trebuie să-i mulțumim ierarhului nostru care ne îndrumă, ne inspiră și ne încurajează în demersurile noastre, sprijinind concret, împreună cu Universitatea, la reabilitarea complexului Facultății, așa cum se poate lesne observa. Pe de altă parte, alăturăm acestor mulțumiri și pe ceilalți profesori, decani ai Facultăților de Teologie din țară, care au răspuns invitației noastre. Se continuă, astfel, o tradiție a locului, prin care legăturile dintre aceste școli au  dus la o comuniune fericită, încât profesori de la Teologia arădeană au trecut apoi la școlile teologice din București și Sibiu, spre exemplu. Această tradiție o păstrăm și noi, având parteneriate fructuoase cu celelalte centre universitare de profil teologic din țară și străinătate. Cu această frumoasă istorie în spate și cu efortul depus în acești 25 de ani de existență suntem încrezători în viitorul nostru, care dorim ca să fie în slujba Bisericii lui Hristos”.

După acest scurt excurs, preacucernicia sa a evidențiat și bucuria dascălilor și a studenților Facultății din Arad pentru popasul duhovnicesc al ÎPS Mitropolit Ioan al Banatului la acest eveniment.

După protocolul stabilit, a luat cuvântul ÎPS Arhiepiscop Timotei. Înaltpreasfinția Sa a evocat implicarea centrului eparhial de la Arad „în continuitatea școlii teologice de aici, după desființarea Academiei în anul 1948, prin organizarea periodică a cursurilor preoțești, la care au participat profesori de teologie, de marcă, de la cele două centre care au mai rămas în viață atunci: București și Sibiu. Tocmai de aceea, odată cu noile condiții create de revoluția din decembrie 89, era firesc să luptăm pentru reînființarea acestei școli, integrată, conform legilor în vigoare, în cadrul Universității „Aurel Vlaicu. Suntem încrezători în viitorul acestei Facultăți de Teologie pe care o sprijinim și o binecuvântăm”.

Cuvintele reprezentaților Universităților prezente și al autorității locale au subliniat importanța acestui moment pentru urbea Aradului, felicitându-i pe organizatori pentru frumoasa inițiativă, urând școlii tradiționalul la mulți ani.

Părintele decan Ștefan Buchiu s-a alăturat și el mesajelor de felicitare, evocând frumosul parteneriat realizat între București și Arad, pe linia Teologiei, având în vedere faptul că „aici se face o teologie echilibrată, pe care o demonstrează profesorii tineri de aici, care sunt extrem de dinamici”.

La finalul acestor luări de cuvânt, a urmat disertația ÎPS Mitropolit Ioan care a prezentat câteva reflecții vis a vis de relația dintre știința pozitivă și cercetarea teologică, invitând la relaționarea celor două. Concret, ÎPS a invitat pe profesorii de Teologie să ofere spații de dialog, prin seminarii programate, la care să fie invitați cercetători din domeniile științei, care să prilejuiască un dialog real și concret între teologie și știința rațională. În încheiere, Înaltpreasfințitul Mitropolit Ioan a felicitat pe dascălii și pe studenții acestei școli de teologie pentru această aniversare, un cuvânt special fiind adresat PC Arhid. Asist. Drd. Tiberiu Ardelean, dirijorul corului bărbătesc al Facultății din Arad, care a reprezentat cu cinste Mitropolia Banatului la recent încheiatul concurs Lăudați pe Domnul, organizat de Patriarhia Română.

Părintele decan a mulțumit, apoi, tuturor celor din structurile bisericești care au răspuns invitației și au fost alături la această bucurie a Facultății arădene, precum și tuturor rectorilor, decanilor și colegilor profesori care, în cei 25 de ani de existență și-au adus contribuția la creșterea acestei școli. Mulțumiri speciale au fost adresate și domnului profesor Marcel Tang și PC Pr. Lect. dr. Ștefan Negreanu, prin osteneala cărora aula facultății a fost împodobită cu frumoasele chipuri ale foștilor dascăli ai Academiei, efortul recuperării chipurilor lor necesitând un efort considerabil de timp, de răbdare și de suport financiar.

Programul a inclus, apoi, o expoziție de producție de carte veche, reviste și cărți editate la Arad, precum și documente și imagini de epocă, care au readus în actualitate ceva din aura acelor timpuri ale trecutului istoric bogat al școlii de teologie din Arad.

Simpozionul a continuat cu prezentarea referatelor profesorilor prezenți: Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti): Misiunea Facultăţilor de Teologie Ortodoxă în context contemporan; Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu); Contribuţia mitropolitului Nicolae Bălan la recunoaşterea nivelului universitar al Academiei Teologice Andreiene de la Sibiu; Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti) Teologia în Universitate: exigenţeşi provocări înînvăţământul teologic de după 1989; Pr. Prof. Dr. Dumitru Megheşan (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea): Legăturile academice între Instituţiile de învăţământ teologic universitar de la Arad şi Oradea; Pr. Prof. Dr. Valer Bel (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca): Vocaţia misionară şi doxologică a teologiei academice; Pr. Prof. dr. Aurel Pavel (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu): Educaţia ecumenică – factor de promovare a toleranţei ; Pr. Prof. Dr. Mihai Himcinschi, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia): Tinerii şi misiunea Bisericii azi; Pr. Conf. Dr. Gabriel Gârdan(Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca), Dimensiunea ecumenică a educaţiei teologice contemporane; Pr. Conf. Dr. Gelu Călina (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova): Câteva consideraţii despre misiunea urbană; Lect. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu): Fundamentele credinţei vs. Istoria religiilor: ce fel de educaţie religioasă să avem în şcoala românească? Lect. dr. Iulian Damian (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi): Rolul şiimportanţa disciplinei Istoria şi filosofia religiilor în învăţământul teologic contemporan; Pr. Lect. Dr. Daniel Alic, (Departamentul de Teologie Ortodoxă din Caransebeş): Legături duhovniceştişi culturale între şcolile teologice de la Arad şiCaransebeş (1865-1948); Arhim. Asist. drd. Casian Ruşeţ (Departamentul de Teologie Ortodoxă din Caransebeş): Învăţământul teologic în spaţiul universitar românesc după anul 1990. O abordare canonică şi juridică; Drd. Ramona Besoiu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu): Tinerii şi educaţia religioasă în familie – fundament al conştientizăriişi edificării valorilor. Acestor prezentări le-au urmat, conform programului, ample dezbateri.

Seara zilei s-a încheiat cu sfințirea, de către ÎPS Arhiepiscop Timotei, a lucrărilor de renovare ce s-au desfășurat, de către Arhiepiscopie, la complexul Facultății de Teologie din Arad, prin implicarea părintelui consilier Octavian Blaj.

Preot Filip Albu

 

dsc_0236

dsc_0239

dsc_0241

dsc_0261

dsc_0299

dsc_0312

dsc_0330

image