IPS Timotei își sărbătorește ocrotitorul spiritual

În fiecare an, la data de 22 Ianuarie, clerul și credincioșii arădeni îl sărbătoresc pe Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului. În acest an Înaltpreasfinția Sa şi-a sărbătorit ocrotitorul spiritual în ziua de sâmbătă, 21 ianuarie, după încheierea lucrărilor Adunării Eparhiale. Ziua de pomenire a Sfântului Ap. Timotei a devenit zi de mare bucurie pentru preoţii şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului, întrucât Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, încă din anul 1969, de la slăvita zi de prăznuire a naşterii Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie), are rânduit ca ocrotitor de suflet pe acest mare sfânt, ucenic al Sfântului Ap. Pavel. Şi în acest an, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei,la sala festivă a reşedinţei arhiepiscopale a fost înconjurat cu multă dragoste de oficialităţile centrale şi locale, reprezentanţii celorlalte culte istorice din municipiu, aflându-ne la jumătatea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştină, reprezentanţi ai şcolilor din eparhie, ostenitorii Centrului Eparhial, preoţii, monahii şi monahiile din Eparhia Aradului. Chiriarhul a adresat celor prezenţi un cuvânt de mulțumire și de binecuvântare. IPS Timotei a primit, pe lângă urări de sănătate, foarte multe flori din partea celor prezenţi.
Mulţumind mai întâi Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra părintelui nostru sufletesc, Îl rugăm pe El, Dătătorul a tot binele, să întărească prin Harul Său ceresc, pe Ierarhul nostru, cu sănătate îndelungată şi cu sporite puteri sufleteşti, spre slujirea cât mai rodnică a Bisericii strămoşeşti şi a semenilor noştri.
Întru Mulţi Ani, Stăpâne!

Viața Sfântului Apostol Timotei
Sfântul Apostol Timotei Sfântul Apostol Timotei s-a născut din tată păgân elin şi din mamă de neam evreu. Originar din cetatea Listra, Sfântul Timotei a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Din Faptele Apostolilor, aflăm că Sfântul Apostol Pavel ajunge împreună cu Barnaba în Listra, unde va tămădui un şchiop din pântecele maicii sale. In urma acestei minuni, mama lui Timotei îl găzduieşte în casa sa, şi-l dăruieşte pe fiul ei lui Pavel, ca dar pentru binecuvântarea adusă în cetatea ei. Mai târziu, după ce Sfântul Evanghelist Ioan va fi alungat de împăratul Domitian în insula Patmos, Sfântul Apostol Pavel îl va hirotoni episcop în locul acestuia. Pătimirea sa este legată de o sărbătoare în cinstea zeilor. Exista obiceiul în timpul anului, ca închinătorii la idoli să poarte măşti şi să omoare persoanele pe care le întâlneau pe străzi. Socoteau că aşa aduc jertfă zeilor. In timpul acestui obicei, Timotei iese cu îndrăzneală în faţa acestora şi Il mărturiseşte pe Hristos. Aceştia, neprimind cuvintele Sfântului Timotei, l-au bătut până când şi-a dat duhul. Trupul său a fost îngropat cu cinste în locul ce se numea Pion. Din porunca împăratului Constantiu (337-361), moaştele sale au fost duse în Constantinopol, de Sfântul Artemie mucenicul şi au fost puse în biserica ,,Sfinţii Apostoli”, alături de Apostolii Luca şi Andrei.

Troparul Sfântului Apostol Timotei Bunătatea învăţându-te şi întru toate cumpătat fiind, îmbrăcându-te cu buna conştiintă, precum i se cuvine unui sfânt, ai scos din vasul alegerii lucrurile tainice; şi credinţa păzind, aceeaşi cale ai săvârşit, apostole Timotei: roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

image