MAICA DOMNULUI „PARAMYTHIA” (MÂNGÂIETOAREA) PRĂZNUITĂ ÎN BISERICA DIN ȘILINDIA

În data de 21 ianuarie la parohia Șilindia s-a prăznuit cinstirea icoanei Maicii Domnului „Paramythia(Mângâietoarea), având loc un eveniment plin de încărcătură duhovnicească de care credincioșii acestei parohii s-au împărtășit cu aleasă bucurie.

Sărbătoarea a început în ziua de 20 ianuarie, când, de la ora 20:00 s-a făcut o slujbă de priveghere, cuprinzând slujba vecerniei cu litia și slujba utreniei. Puțin după ora 24:00, a început slujba Sfintei Liturghii unde a slujit un sobor format din 9 preoți. La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Gabriel Streulea a mulțumit preoților slujitori, cântăreților de la strană și tuturor credincioșilor care au venit să se roage și să mulțumească Maicii Domnului pentru mângâierile, mijlocirile și ocrotirile sale.

Slujba privegherii a avut loc la Șilindia datorită faptului că biserica de aici este binecuvântată cu icoana Maicii Domnului „Paramythia”, o copie după icoana originală de la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos.

Această icoană a Maicii Domnului este o frescă din secolul al XIV-lea, care s-a aflat pe zidul exterior al bisericii mari a Mănăstirii Vatoped. În Sfântul Munte există o rânduială: cheile de la poarta mănăstirii se aşază la icoana Maicii Domnului, arătând astfel purtarea de grijă şi egumenia Maicii Domnului în mănăstirile aghiorite; poarta mănăstirilor aghiorite se deschide la răsăritul soarelui şi se închide la apus, când portarul dă cheile stareţului, iar stareţul le aşază la icoana Maicii Domnului. La 21 ianuarie 1320, când unul din stareţii mănăstirii, după tradiţie, Stareţul Ghenadie, a mers să ia cheile mănăstirii de la icoana Maicii Domnului, Maica Domnului i-a vorbit, spunându-i: „Astăzi nu deschideţi porţile mănăstirii, pentru că vor năvăli piraţii!”. Şi, în clipa în care Maica Domnului vorbea stareţului, prinde viaţă şi Pruncul ce-L ţinea în braţe, care Îşi întinde mâna, ducând-o la gura Maicii Domnului, şi spunându-i: „Nu, Maica Mea, nu-i înştiinţa pe călugări, căci li se cuvine această ispită, pentru că au căzut în nepurtare de grijă!”. Dar Maica Domnului, cu îndrăzneala ei de mamă către Fiul său, nu face ascultare, ci coboară mânuţa lui Hristos de la gura ei, repetând pentru a doua şi a treia oară egumenului acea avertizare. Monahii alergară îndată spre ziduri, de unde era lesne de văzut cum pirații încercuiseră mănăstirea și așteptau momentul deschiderii porții pentru a năvăli înăuntru și a o prăda. Prin intervenția minunată a Maicii Domnului, mănăstirea a fost izbăvită de urgia piraților. De atunci, în icoană au rămas întipărite aceste ultime mișcări ale feței Dumnezeiescului Prunc și ale Maicii Sale.

După intervenţia minunată a Maicii lui Dumnezeu pentru ocrotirea mănăstirii, icoana a fost strămutată în stânga bisericii centrale, într-un paraclis închinat Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Frumoasa îmbrăcăminte de argint a icoanei a fost realizată la Mănăstirea Golia din Iaşi, pe cheltuiala unor boieri locali. De la săvârşirea minunii, călugării păstrează nestinsă candela din faţa icoanei. Sfânta Liturghie se slujeşte în fiecare vineri în bisericuţa Paramythiei, iar Paraclisul Maicii Domnului se cântă zilnic.

Icoana Maicii Domnului „Paramythia” din Șilindia a fost realizată în anul 2013 prin strădania credincioșilor și a preotului paroh de atunci, Doca Leonardo. De atunci, cu umilință, credincioșii din parohia Șilindia dimpreună cu preotul paroh încearcă să se apropie de aceeași evlavie către Maica Domnului, pe care o au monahii vatopedini, prin faptul că la icoană se păstrează o candelă nestinsă, și în fiecare seară, la icoana din Șilindia, se citește și se cântă din Canoanele Maicii Domnului, iar vineri și duminică seara se săvârșește Paraclisul Maicii Domnului.

A transmis, preot paroh Gabriel Streulea

Maica Domnului Paramythia