Concursul naţional „Icoana şi Şcoala mărturisirii”

Elevi din învăţământul preuniversitar, preoţi şi profesori de religie, limba română sau educaţie plastică se pot înscrie până în 10 martie la Concursul naţional de creaţie „Icoana şi Şcoala mărturisirii”. Acest concurs este organizat de Patriarhia Română prin Sectorul teologic-educaţional, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Concursul național de creație „Icoana și Școala mărturisirii” se adresează tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar (7-18 ani) care sunt implicaţi în programul catehetic „Hristos împăr­tășit copiilor”, derulat la nivelul parohiei de care aparţin. Totodată, acest concurs naţional este dedicat şi celor care „se ostenesc la catedră sau la amvonul bisericii, urmărind să educe copiii pentru a-și construi un viitor în care viața să fie trăită în deplinătatea ei”, precum se arată în conceptul concursului postat pe site-ul patriarhia.ro. Potrivit cerinţelor acestui concurs naţional de creaţie, elevii participanţi sunt coordonaţi de câte o echipă formată din preot, profesor de religie, limba română sau educaţie plastică. Tema concursului naţional este axată pe specificul manifestărilor omagiale şi comemorative pe care Patriarhia Română le derulează în acest an.

Concursul național de crea­ție „Icoana şi Şcoala mărturisirii” are trei secțiuni: literară, artistică, multimedia. Fiecare copil participant va alcătui un portofoliu care să conțină o lucrare cu conținut teoretic (secțiunea literară) şi una cu caracter practic (secțiunile artistică sau multimedia). În secţiunea literară pot fi cuprinse: o poezie despre viaţa de şcolar a unui elev creştin; un eseu sau o compunere despre mărturisirea credinţei în societatea contemporană (maximum 2 pagini); o foaie parohială, un buletin parohial sau un articol de ziar pe tema concursului; o scrisoare către Dumnezeu despre propria viață (în şcoală și în biserică – maximum 1 pagină); o rugăciune către Dumnezeu pentru toți cei din școală (profesori şi elevi).

Secţiunea artistică poate cuprinde o icoană a unui praznic împărătesc sau a unui sfânt; o compoziţie plastică; meşteşugărie (sculptură, materiale neconvenţionale, mozaic, broderie, ţesătură, origami etc.); iar secţiunea multimedia, prezentări PowerPoint despre mărturisitori ai credinţei (persoane care au mărturisit credinţa în închisorile comuniste, prezentări de locuri); arta icoanei (cum se pictează o icoană, artişti sau iconari celebri); interviu (mărturii de credinţă; interviu cu un iconar); film despre mărturisirea credinţei în închisori sau despre icoane.

Prin intermediul acestui concurs, organizatorii îşi propun să dezvolte activităţile de creaţie, să formeze deprinderi şi noi practici de a învăţa şi a socializa, să identifice elevii cu aptitudini speciale, dar şi să asigure o bună colaborare între Biserică, Şcoală şi Familie.

Portofoliile cu lucrări vor fi trimise la protopopiate în perioada 1-10 martie. Etapa pe protopopiat se va încheia în data de 24 martie, perioadă în care vor fi premiate cele mai bune 3 portofolii de lucrări. Etapa eparhială se va desfăşura în perioada 10-25 aprilie, când, de asemenea, vor fi desemnate cele mai bune 3 portofolii. La nivel naţional, în data de 21 mai, vor fi premiaţi elevii care au obţinut premiul I la nivelul eparhial.

publicat de Ioan Buşagă

sursa: http://ziarullumina.ro/concursul-national-icoana-si-coala-marturisirii-119907.html