CERC PASTORAL MISIONAR ÎN PAROHIA AVRAM IANCU

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Dr.Timotei Seviciu,Cercul Pastoral Hălmagiu,condus de pr.Cristian Mihăița Bacoș s-a intrunit în biserica cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena din Avram Iancu.
La această întrunire s-a săvarșit sfânta taină a maslului în prezeța autoritaților locale si a credincioșilor prezenți.
După terminarea slujbei,pc. pr. Nicolae Ciprian Briciu de la parohia Hălmagel ,a prezentat urmatoarele teme: 1.Icoana în cultul ortodox:afirmarea credinței ortodoxe,memorial biblic și eclesial;2.Patriarhul Iustinian ctitor de biserici si restaurator de biserici,mănastiri și monumente istorice.În cadrul primei teme părintele a evidențiat importanța icoanei in cultul ortodox.,subliniind faptul că Sfântul Ioan Damaschin a împarțit icoanele in șase grupe.În cea de adoua tema părintele a scos în evidențe rolul pe care l-a avut Patriarhul Iustinian în calitate de întâistătător al Bisericii Ortodoxe Romane în perioada grea pe care aceasta a traversat-o precum și realizările acestuia pe toate planurile.
La final, preotul paroh Dan Danuț a mulțumit părintelui referend pentru cuvintele rostite cât si peroților împreuna slujitori.Totul s-a terminat cu o agapă frațească.

Pr.Șerban Adrian Ioan
Parohia Poienari

image

image