Simpozionul internaţional de etnologie „Patrimoniu şi patrimonializare”, Arad

Centrul Cultural Judeţean Arad din cadrul Consiliului Judeţean Arad a organizat vineri, 23 iunie 2017, un Simpozion Internaţional de Etnologie, aflat în acest an la a şaptea ediţie. Tema sa, „Patrimoniu şi patrimonializare”, a fost abordată de specialişti antropologi şi etnologi din ţară şi străinătate, în două secţiuni: Patrimoniul material şi Patrimoniul imaterial.

Simpozionul a debutat prin cuvântul de deschidere al doamnei Claudia Boghicevici, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad şi de cel al domnului dr. Doru Sinaci, directorul Centrului Cultural Judeţean Arad.

Participanţii au susţinut comunicări ştiinţifice, care s-au înscris în tematica simpozionului. Moderatori au fost conf. univ. dr. Narcisa Ştiucă (Universitatea Bucureşti), dr. Mircea Măran (Şcoala de Studii Înalte pentru Educatori „Mihailo Pavlov” Vârşeţ, Serbia), lect. dr. Nicoleta Muşat (Universitatea de Vest Timişoara), respectiv conf. dr. Gabriela Mariana Luca (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara).

Între lucrările care au fost susţinute amintim, printre altele: Moştenirea pictorului Ştefan Teneţchi în Episcopia Sremului (dr. Jovana Kolundzija, Institutul de Balcanologie al Academiei Sârbe de Ştiinţe şi Arte, Belgrad, Serbia), Migraţiile comunităţilor religioase şi patrimoniul material (dr. Aleksandra Djuric, Institutul de Balcanologie al Academiei Sârbe de Ştiinţe şi Arte, Belgrad, Serbia), Strategii de patrimonializare în vestul României: Asociaţia Muzeelor Săteşti şi Colecţiilor „Banat-Crişana” (dr. Elena Rodica Colta, Centrul Cultural Judeţean Arad), Vârcolacul Bobec – un arhetip comunitar (dr. Diana Şimonca-Opriţa, Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad), Patrimoniul coloniştilor din Bosanska Kraina în Banatul de câmpie (Dusan Deanac, Kikinda, Serbia), Patrimoniul etnografic al românilor şi al slovacilor din Ungaria, în colecţia muzeului din Bekescsaba (Emilia Martin, Muzeul Munkacsyi Mihaly Bekescsaba, Ungaria), Bisericile pictate în exterior ale mănăstirilor din Bucovina – patrimoniu universal (pr. Codin Şimonca-Opriţa, Seminarul Teologic Ortodox Arad) ş.a.

Organizatoarea principală a evenimentului, d-na dr. Elena Rodica Colta, etnolog, a subliniat faptul că simpozionul ştiinţific de etnologie din acest an urmăreşte să facă cunoscut patrimoniul cultural euroregional, tezaurele culturale naţionale precum şi să pună în discuţie modalităţile de patrimonializare a acestor valori. Cunoaşterea diferitelor categorii de patrimoniu va permite astfel conservarea prin patrimonializarea corectă in situri, în expoziţii şi muzee sau în arhive sonore, video, fotografice. „Organizarea simpozionului s-a făcut cu profesionalism şi seriozitate, în acest sens fiind invitaţi cercetători din instituţii de specialitate. Scopul dorit este acela de a implica, în urma participării la lucrări şi prin intermediul publicaţiei care va cuprinde referatele prezentate, instituţiile responsabile, fundaţiile şi asociaţiile culturale în inventarierea patrimoniului judeţului Arad, în vederea salvării lui de la distrugere” a mai spus d-na dr. Elena Rodica Colta.

pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa

image

image