Admitere 2017 la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” Arad

Programul de LICENŢĂ: Teologie Ortodoxă Pastorală (8 semestre)

Programare calendaristică 2017:

Sesiunea I – Program de Licenţă

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr. 9, tel 0257.285855): 10.07-21.07.2017

Etapa I (vizita medicală, muzică şi dicţie) – 22.07.2017 ora 900

Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie Dogmatică) – 22.07.2017, ora 1100

Contestaţii – 24.07.2017

Afişare rezultate finale şi confirmarea locului  – 25.07. – 27.07.2017

Sesiunea II/ funcţie de numărul de locuri rămase – Program de Licenţă

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr. 9, tel 0257.285855): 04.09-12.09.2017

Etapa I (vizita medicală, muzică şi dicţie) – 13.09.2017 ora 900

Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie Dogmatică) – 13.09.2017, ora 1200

Contestaţii – 13.09.2017

Afişare rezultate finale şi confirmarea locului  – 14.09.- 19.09.2017

Afişare listelor finale definitive: 25.09.2017

___________________________________________________________________________________________________

Programele de MASTER:

  1. Pastoraţie şi viaţă liturgică (4 semestre)
  2. Doctrină şi cultură creştină (4 semestre)

Programare calendaristică 2017:

Sesiunea I  şi II – Programe de Master

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr. 9, tel 0257.285855): 10.07-21.07.2017 şi 04.09-12.09.2017 ora 1200

Interviu – 13.09.2017 ora 900

Contestaţii – 13.09.2017

Afişare rezultate finale şi confirmarea locului  – 14.09.- 19.09.2017

Afişare listelor finale definitive: 25.09.2017

___________________________________________________________________________________________________

Programele de DOCTORAT (6 semestre):

  1. Teologie Dogmatică (coordonatori: Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan şi Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja)
  2. Drept bisericesc (coordonator: Pr. Prof. dr. Constantin Rus)

Programare calendaristică 2017:

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr. 9, tel 0257.285855): 04.09-12.09.2017

Proba scrisă (participă candidaţii de la toate programele): 15.09.2017, ora 900

Depunerea contestaţiilor15.09.2017

Rezolvarea contestaţiilor: 18.09.2017

Proba orală (susţinută pentru opţiunea de program aleasă de candidat): 18.09.2017 ora 900.

Afişarea rezultatelor finale18.09.2017

Retragerea dosarelor pentru candidaţii nepromovaţi: 19.09.2017.

Pentru detalii consultaţi site-ul Facutăţii la secţiunea PROGRAME  STUDII – ADMITERE ( licenţă, master, doctorat )

Decan,                                                                                                  

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja        

                   

Secretar şef,

 Ec. Lavinia Dorina Popa