Un nou membru al Școlii doctorale a Universității „Aurel Vlaicu”, Facultatea de Teologie „Ilarion Felea” din Arad

În data de 04 mai 2017, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Departamentul de Studii Doctorale, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Vlad a susținut și promovat examenul de abilitare, specialitatea Teologie Morală și Spiritualitate ortodoxă.
În fața comisiei compusă din Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile STANCIU de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (președintele comisiei), Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan ILOAIE de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Pr. Prof. Dr. Cristinel IOJA Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad și Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Cristinel TEȘU de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, Pr. Profesor Vasile Vlad a susținut teza de abilitare intitulată Teologia morală ca viață în Hristos. Viața duhovnicească ca viață liturgică (eclezială) într-o lume postmodernă.

În urma verificării dosarului Părintelui candidat privind îndeplinirea criteriilor științifice legale specifice abilitării, precum și în urma deliberărilor pe marginea tezei și a susținerii proiectului de cercetare academică a candidatului, membrii Comisiei au decis promovarea Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Vlad în treapta academică de conducător de doctorat.
Dosarul a fost apoi înaintat spre cercetare și validare Comisiei naționale de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale. În data de 21 iunie 2017, cu nr. 4211, Ministrul Educației Naționale a emis Ordinul privind acordarea atestatului de abilitare, în care, la art.1, se specifică: „se acordă atestatul de abilitare, în domeniul de studii universitare de doctorat Teologie, domnului VLAD Vasile, titular la Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad”.
Având în vedere cele arătate mai sus, începând cu anul școlar 2017/2018 Pr. Prof. Vasile VLAD va deveni îndrumător de doctorat în cadrul Școlii doctorale de la Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Facultatea de Teologie, catedra de Teologie Morală și Spiritualitate Ortodoxă.

image