Două susțineri de teze docatorale la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

În ziua de 26 septembrie a.c., doi absolvenți ai Școlii doctorale din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, și-au prezentat cercetările lor în fața comisiilor de doctorat, de față fiind și Înaltpreasfințitul dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, alături de care s-a aflat și preacuviosul protos. dr. Iustin Popovici, consilier cultural. Din aceste Comisii au făcut parte preotul profesor Constantin Rus (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad), în calitate de președinte, preotul profesor Ştefan Buchiu (Universitatea din Bucureşti), preotul profesor Dumitru Megheşan  (Universitatea din Oradea), precum și preotul profesor Cristinel Ioja (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad), în calitate de membri.        

Prima lucrare a fost prezentată de către preotul Achim Alin Nicușor a abordat tema: „Ontologie si personalism în teologia părintelui Dumitru Stăniloae si a profesorului Christos Yannaras”, teză elaborată sub coordonarea preotului profesor Ioan Tulcan.

Din prezentarea susținută în fața comisiei am reținut următoarele: „Lucrarea intitulată Ontologie și Personalism în teologia părintelui Dumitru Stăniloae și a profesorului Christos Yannaras, își propune să evidențieze modul în care au fost percepuți termenii de ontologie și persoană la începutul secolului al XX-lea, în Biserică, și nu numai, și evoluția înțelesului acestor termeni, pe baza mișcărilor sociale, culturale și teologice din prima jumătate a secolului respectiv. Analiza acestei evoluții terminologice, ca sens, nu se dorește a fi una istorică, ci mai ales una dogmatică, însă nu se poate face abstracție, pentru o mai bună înțelegere, nici de situația istorică și mișcările culturale specifice timpului respectiv. În lumina celor prezentate în lucrare, se dorește expunerea cât mai exactă a situației nefavorabile vieții duhovnicești din Biserică în general, dat fiind faptul existenței unor influențe nefaste care erau integrate în viața Bisericii, atât la nivel academic, cât și la nivelul vieții duhovnicești personale”.

A doua lucrare a fost prezentată de preotul Ioan Lazăr care a abordat tema: „Gnoseologia ortodoxă ca experienţă a lui Hristos cel înviat, în textele liturgice ale Penticostarului”, teză elaborată sub coordonarea preotului profesor Ioan Tulcan.

Din prezentarea susținută în fața comisiei am reținut următoarele: „Lucrarea de față urmăreşte să scoată în evidenţă experienţa cunoaşterii lui Dumnezeu, prezentată în imnele liturgice ale Penticostarului, fiind o cercetare interdisciplinară care îmbină Teologia Dogmatică cu Teologia Liturgică şi cu Teologia Mistică. În Ortodoxie, credinciosul a văzut în cultul Bisericii mai înainte de toate un mijloc de sfinţire şi de mântuire a sufletului. Adevărurile de credinţă învăţate din imnele liturgice devin îndrumare de viaţă duhovnicească. Mărturisirea adevărului de credinţă prin imnele bisericii, face ca el să devină doxologie, şi pregăteşte sufletul pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Măreţia slujbelor, mai ales la sărbătoarea Învierii Domnului, copleşeşte sufletul şi trezeşte dorul după Dumnezeu. Imnografii redau prin imnele Penticostarului împrejurările învierii precum şi mesianitatea şi dumnezeirea Mântuitorului Hristos. Relaţia dintre dogmă, cult şi cunoaştere presupune este o relaţie de susţinerea reciprocă, în folosul mântuirii credincioşilor care participă la Penticostar. Dogmele au fost mai întâi adevăruri revelate care apoi au fost formulate de către Sinoadele Bisericii, sub inspiraţia Duhului Sfânt. Dogmele se întemeiază pe Sfânta Scriptură şi pe Tradiţia dumnezeiască, dar sunt definite şi formulate de Biserică”.

În urma sesiunii de întrebări și răspunsuri, realizată cu fiecare candidat în parte, Comisia le-a acordat titlul de doctor, ceremonia fiind împlinită și cu depunerea jurământului.

În cuvântul Său, Înaltpreasfintul Arhiepiscop Timotei a subliniat importanța temelor tratate, în aceste teze de doctorat, atât pentru teologia actuală, cât și pentru viața Bisericii, fapt pentru care i-a felicitat pe candidați, dorindu-le mult spor în viitoarea activitate pastoral-misionară.

Părintele decan, profesorul Cristinel Ioja, a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Timotei, pentru prezența și susținerea Sa arătată față de această instituție teologică a Bisericii. Deasemenea, le-a mulțumit și membrilor Comisiei pentru prezență, evocând faptul că obținerea titlului de doctor de către preotul Ioan Lazăr, în calitatea sa de duhovnic al Facultății, sporește calitatea academică a corpului profesoral din școala teologică arădeană.

După aceasta, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, însoțit de ptoros.dr. Iustin Popovici, consilier cultural, pr. Octavian Blaj, consilier economic și arhid. Tiberiu Ardelean, inspector bisericesc, a vizitat șantierul de pregătire a picturii la biserica studențească din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad pentru a da îndemnurile necesare pentru bunul mers al acestor lucrări.

Pr. Filip Albu

1

2

3

4

5