Părintele Profesor Nicolae Necula – Eminent slujitor al Sfântului Altar şi al catedrei de teologie

Mesajul de condoleanțe al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de înmormântare a Preacucernicului Părinte Nicolae Necula, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București și preot coslujitor la Parohia Icoanei, Protopopiatul Sector II Capitală.

Serviciul religios a fost oficiat joi, 7 septembrie 2017, orele 12.00, la Paraclisul Sfânta Ecaterina al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.

Am primit cu întristare vestea trecerii din această viață, în noaptea zilei de luni, 4 septembrie 2017, la Spitalul Elias din Bucureşti, a Preacucernicului Părinte Nicolae Necula, profesor și decan la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București și preot coslujitor la biserica Icoanei din București.

Părintele Nicolae Necula s-a născut la data de 18 martie 1944, în satul Nicolești, comuna Puiești, județul Buzău, din părinții Dumitru și Safta, de profesie agricultori, fiind ultimul dintre cei patru frați. După absolvirea școlii elementare, a urmat cursurile Seminarului Teologic din Buzău, pe care le-a absolvit ca premiant de serie, cu media 9,98, în anul 1964.

Ulterior, a urmat cursurile Institutului Teologic de grad Universitar din București, pe care le-a absolvit în anul 1968, prezentând teza de licenţă intitulată: Arhiepiscopul Simion al Tesalonicului ca tâlcuitor al Liturghiei Ortodoxe, la disciplina Liturgică, Pastorală și Artă creștină, obținând calificativul „Excepțional”, cu nota 10.

A absolvit Institutul teologic cu media 9,95, ca premiant de serie. Pentru perfecționarea studiilor teologice, a urmat, la același Institut, între anii 1968 – 1971, cursurile de doctorat în teologie. Au urmat apoi perioadele de studii post-doctorale peste hotare la: Institutul de studii superioare copte din Cairo (Egipt, 1970-1971), Institutul Teologic Ortodox din Balamand (Liban, 1971), Facultatea de Teologie Valdeză și Institutul Pontifical Oriental din Roma (Italia, 1974-1975), precum și la Institutul pentru Bisericile Orientale din Regensburg (Germania, 1981).

La 27 octombrie 1977, a susținut examenul pentru titlul de Doctor în Teologie, prezentând teza: Doctrina și viața religioasă a Bisericii Copte reflectate în textele ei liturgice – rugăciuni și imne, în urma căreia a fost declarat Doctor în Teologie, la specialitatea Liturgică, Pastorală și Artă creștină, cu media 10. Teza, lucrată sub îndrumarea regretatului Preot Profesor Dr. Ene Branişte, a fost publicată în revista „Ortodoxia”, an XXVIII (1976), nr. 3-4, p. 473-626 și în extras, Bucureşti, 1977, 173 p.

Căsătoria cu doamna Gabriela Elena, profesoară de matematică, în prezent pensionară, a fost binecuvântată cu doi copii: Maria-Laura și Cristian. La 24 decembrie 1974, a fost hirotonit diacon, apoi preot, la 30 ianuarie 1976, pe seama Paraclisului Sfânta Ecaterina al Institutului Teologic de grad Universitar din București.

Începând cu luna noiembrie a anului 1977, a fost îmbisericit la Parohia Icoanei din Capitală, unde a activat din 1964 până în 1975, în postul de cântăreț. La 15 septembrie 1986 a fost numit preot coslujitor, pe postul II la această parohie, unde a slujit până la pensionare.

În perioada 15 septembrie 1986 – 15 ianuarie 1989 a slujit la biserica Schitul Darvari, filială a Parohiei Icoanei, astăzi mănăstire. Pentru activitatea pastorală a fost răsplătit, de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, cu rangul onorific de iconom stavrofor, cu cruce patriarhală, la 6 octombrie 1991.

La 12 octombrie 2000, a fost distins cu crucea patriarhală a Patriarhului ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului, la 14 noiembrie 2004, cu Crucea Arhiepiscopului Anastasie Yanoulatos al Tiranei, Primatul Bisericii Ortodoxe din Albania, iar la data de 5 mai 2014, noi i-am acordat Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”.

În data de 1 octombrie 1975, a fost numit asistent la Institutul Teologic de grad Universitar din București, la secția de Teologie Practică, și a funcționat în acest post până la 1 decembrie 1978, conducând seminariile de Liturgică, Omiletică, Drept bisericesc și Cântare bisericească, la anii III și IV.

În ziua de 18 martie 1984, a susținut și a trecut examenul pentru ocuparea postului de profesor la disciplina vacantă de Liturgică, Pastorală și Artă creștină, fiind recunoscut și validat de forurile bisericești și de stat, ca profesor titular, cu data de 1 septembrie 1984.

De la 1 aprilie 1996, până la 1 martie 2000, a fost prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București, iar de la 1 martie 2000, a fost ales decan. La 19 februarie 2004, a fost reales decan pentru încă un mandat de patru ani, pe care l-a încheiat în 2007.

La 24 mai 2002 i s-a conferit titlul academic de Doctor honoris causa al Universității Aurel Vlaicu din Arad, iar la 7 februarie 2004, Ordinul „Meritul cultural” în grad de Comandor, categoria G, „Culte”, al Președintelui României.

De la 1 noiembrie 1983, a fost membru și vicepreședinte al Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, unde a predat la cursurile de pregătire a candidaților și a participat la examenele regulamentare și la recepțiile finale pentru lucrările de pictură. De la 1 ianuarie 1994 până la 20 decembrie 1996, a făcut parte, ca membru titular, din Comisia Națională a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice.

A făcut parte din Comisia de Științe Umaniste din cadrul Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare (C.N.E.A.A.) și din Comisia pentru Teologie din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.).

Ca doctorand, redactor și cadru didactic universitar, a publicat teza de doctorat, șase cărți, numeroase studii și articole științifice, recenzii, documentare, comentarii, note, prefețe și postfețe la teze de doctorat, predici la diferite sărbători, necrologuri, a diortosit cărți de cult, cronici, note și reportaje, a realizat numeroase referate la teze de doctorat, a fost membru în comisiile de concurs la toate examenele de doctorat ale secției de Teologie Practică, a condus și îndrumat lucrările de seminar și referatele doctoranzilor, la disciplina principală și secundară, începând din anul 1982.

Sub îndrumarea sa științifică, un număr de 23 de candidați au obținut titlul academic de doctor în teologie. A colaborat cu regularitate, din anul 1992, la revista Vestitorul Ortodoxiei, periodic de informație bisericească, teologie și spiritualitate al Patriarhiei Române, cu articole de specialitate, publicând până în prezent un număr de 212 de articole tematice, dintre care primele 90 au alcătuit volumul I al lucrării Tradiție și înnoire în slujirea liturgică, următoarele 70, volumul II al lucrării, alte 30, volumul III.

A publicat, din 1992, timp de un an și jumătate, 80 de articole în ziarul Expres Magazin, la rubrica „Călăuză liturgică”, care au fost reeditate sub formă de carte, cu titlul Biserică și cult pe înțelesul tuturor. De asemenea, a publicat peste 66 de articole cu profil liturgic în diferite reviste, periodice, ziare de largă circulație. A participat la numeroase emisiuni de televiziune sau radio în care au fost dezbătute probleme cu subiecte privind Biserica, teologia, societatea și cultura românească.

Părintele profesor Nicolae Necula a însemnat mult pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, dar și pentru învățământul academic teologic românesc în general, precum şi pentru biserica Icoanei, unde a slujit lui Dumnezeu vreme de aproape cinci decenii, păstorind și povățuind nenumărați fii duhovnicești. În mod deosebit, a însemnat mult pentru familia sfinției sale – Doamna Gabriela Elena și cei doi copii, Maria-Laura și Cristian, care l-au susținut cu multă dragoste și jertfelnicie în misiunea sa.

Pentru toată activitatea sa bogată de slujire a Bisericii, ne simțim datori să aducem prinos de mulțumire lui Dumnezeu şi să ne rugăm pentru odihna sufletului său în pacea, bucuria şi iubirea Preasfintei Treimi.

Bucuria de a sluji lui Dumnezeu, darul cântării cu care era înzestrat, preocuparea pentru calitatea și studiul muzicii, repertoriul muzical impresionant pe care-l deținea și-l împărtășea cu drag, au definit sufletul său nobil, aplecat spre tot ceea ce este frumos și sfânt.

Studiul permanent, dar și memoria impresionantă pe care o avea, au rodit lucrări teologice de valoare, evidențiind un om de cultură foarte profund. Chipul senin al dascălului dedicat catedrei, bucuria întâlnirii cu studenții, atitudinea sociabilă și deschisă pentru credincioșii de la biserica Icoanei, răbdarea cu care era înzestrat, l-au făcut să fie iubit, căutat și urmat de mulți credincioşi ai Bisericii.

O viață întreagă dăruită lui Dumnezeu și oamenilor se așează astăzi în lumina şi pacea Domnului Iisus Hristos, Căruia ne rugăm să primească sufletul slujitorului Său, Nicolae preotul, în lăcașurile Sale și să-l odihnească împreună cu Sfinții Săi slujitori.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești binecuvântări și condoleanțe pentru familia îndoliată,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sursa:http://basilica.ro/parintele-profesor-nicolae-necula-eminent-slujitor-al-sfantului-altar-si-al-catedrei-de-teologie/

 

Prezență a Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad la slujbele de pomenire și înmormântare a Părintelui Prof. Dr. Nicolae D. Necula
​Părintele conf. univ. dr. Lucian Farcașiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad a participat în zilele de 6 și 7 septembrie la slujbele de pomenire și la înmormântarea Părintelui Prof. Univ. Dr. Nicolae D. Necula, în calitate de ucenic apropiat și fost doctorand al părintelui profesor. Astfel, Sfinția Sa a participat la săvârșirea panihidei de aducere în Biserica Icoanei din București a trupului neînsuflețit al Părintelui Necula, miercuri, 6 septembrie, luând parte apoi la rânduiala de citire a Psaltirii pe întreg parcursul după-amiezii. Seara, părintele Lucian Farcașiu s-a alăturat soborului de ierarhi și preoți care au săvârșit slujba de priveghere pentru odihna sufletului Părintelui Profesor Nicoale Necula, transmițând cu acest prilej doamnei preotese Gabriela Necula și celor doi copii ai părintelui, Cristian și Maria Laura, mesajul de condoleanțe din partea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului și a Preasfințitului Părinte Dr. Emilian Crișanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a conducerii Universității „Aurel Vlaicu”, a părintelui Decan al Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, prof. univ. dr. Cristinel Ioja și a întregului corp profesoral de la această Facultate, încredințându-i pe membrii familiei de faptul că îl vom pomeni neîncetat în sfintele rugăciuni pe Părintele Profesor Nicolae.
​A doua zi dimineața, părintele Lucian Farcașiu a făcut parte din soborul de preoți care a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Biserica Icoanei din Capitală întru pomenirea Părintelui Profesor, iar la ora prânzului din soborul de ierarhi și preoți care au săvârșit slujba înmormântării, în Biserica „Sfânta Ecaterina”, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Cu acest prilej, a transmis aceleași mesaje de condoleanțe părintelui Decan al Facultății, prof. univ. dr. Ștefan Buchiu și întregului corp profesoral pentru această grea pierdere.
​Părintele Lucian Farcașiu a însoțit convoiul funebru și la cimitirul Belu din Capitală, unde trupul neînsuflețit al Părintelui Profesor Nicolae D. Necula a fost depus în cripta familiei dânsului, în acordurile ecteniilor și rugăciunilor de pomenire rostite pentru sufletul dânsului.
​Rămânem în continuare cu sufletele întristate pentru această grea pierdere pentru teologia românească, dar și cu mare nădejde pentru sufletul bland și bun al Părintelui Profesor Nicolae D. Necula, rugându-ne neîncetat pentru odihna sufletului Sfinției Sale. Suntem recunoscători Părintelui Profesor Necula pentru întrega considerație arătată totdeauna corpului profesoral al Facultății noastre și pentru faptul că a răspuns întotdeauna invitațiilor adresate de a participa la colocviile, Simpozioanele și manifestările festive ale Facultății noastre de Teologie.
​Veșnică să-i fie pomenirea!
Părintele Profesor Dr. Nicolae D. Necula a trecut la cele veșnice

Lumea teologică, dar și credincioșii Bisericii noastre au primit cu durere vestea neașteptată a trecerii din această viață, în noaptea zilei de luni, 4 septembrie 2017 a Preacucernicului Părinte Nicolae Necula, Profesor și Decan la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București și preot slujitor la biserica Icoanei din București.
Părintele Profesor Dr. Nicolae D. Necula s-a născut la data de 18 martie 1944, în satul Nicolești, din județul Buzău, fiind ultimul dintre cei patru frați. Din copilărie a primit o educație aleasă, în spiritul respectului față de credința strămoșească și față de tradițiile românești. Această aplecare, din copilărie, asupra frumuseții tradițiilor și a slujbelor ortodoxe, asupra studiului și rugăciunii, și-au pus amprenta asupra devenirii sale, fiind pasionat de unul dintre cele mai frumoase domenii de cercetare ale Teologiei Ortodoxe: Liturgica. După absolvirea școlii elementare, a urmat cursurile Seminarului Teologic din Buzău, pe care le-a absolvit ca șef de promoție, cu media 9,98, în anul 1964. A urmat mai apoi cursurile Institutului Teologic din București, pe care le-a absolvit în anul 1968, prezentând teza de licenţă intitulată Arhiepiscopul Simion al Tesalonicului ca tâlcuitor al Liturghiei Ortodoxe, la disciplina Liturgică, Pastorală și Artă creștină, obținând calificativul „Excepțional”, cu nota 10. A absolvit apoi Institutul Teologic cu media 9,95, tot ca șef de promoție. La același Institut a urmat între anii 1968-1971, cursurile de doctorat în teologie. Au urmat apoi perioadele de studii post-doctorale peste hotare, la Institutul de studii superioare copte din Cairo (Egipt, 1970-1971), Institutul Teologic Ortodox din Balamand (Liban, 1971), Facultatea de Teologie Valdeză și Institutul Pontifical Oriental din Roma (Italia, 1974-1975), precum și la Institutul pentru Bisericile Orientale din Regensburg (Germania, 1981). În anul 1977, a susținut examenul de Doctorat în Teologie, prezentând teza Doctrina și viața religioasă a Bisericii Copte reflectate în textele ei liturgice-rugăciuni și imne, la specialitatea Liturgică, Pastorală și Artă creștină, obținând media 10. Teza de doctorat în teologie a fost alcătuită sub îndrumarea Părintelui Profesor Dr. Ene Branişte.
Căsătoria cu distinsa doamnă Gabriela Elena, profesoară, fiică de preot, a fost binecuvântată cu doi copii, Maria-Laura și Cristian. Familia părintelui profesor este o familie model, distinsă și armonioasă. Vorbea de fiecare dată cu multă bucurie și dragoste despre membrii familiei sale, care l-au prețuit și l-au sprijinit în întreaga misiune a Sfinției Sale.
În anul 1974, a fost hirotonit diacon, apoi în 1976 preot. În anul 1977, a fost îmbisericit la Parohia Icoanei din Capitală, unde a activat din 1964 până în 1975, în calitate de cântăreț. În anul 1986 a fost numit preot coslujitor la această parohie, unde a slujit până la pensionare. Între anii 1986-1989 a slujit la biserica Schitului Darvari, pe atunci filială a Parohiei Icoanei.
Părintele profesor Nicoale D. Necula a parcurs toate etapele devenirii academice în cadrul Facultății de Teologie din București, în anul 1975, fiind numit asistent la secția de Teologie Practică, conducând seminariile de Liturgică, Omiletică, Drept bisericesc și Cântare bisericească. În perioada 1978-1980 a ocupat postul de Lector, mai apoi între anii 1980-1984 cel de Conferențiar iar din anul 1984, postul de profesor la catedra de Liturgică, Pastorală și Artă creștină.
În perioada 1996-2000 a fost ales prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București, iar în perioada 2000-2007, decan al acestei instituții de învățământ superior. Ca prodecan și mai apoi decan al acestei instituții, părintele professor Nicoale D. Necula a coordonat cu trudă și jertfelnicie, cu timp și fără timp, lucrările reabilitarea și modernizarea clădirii Facultății și a clădirilor anexe din incinta acesteia, contribuind fundamenatal la păstrarea unor relații armonioase și elegante între membrii corpului profesoral al Facultății.
Din anul 1983, a fost membru și vicepreședinte al Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, unde a predat la cursurile de pregătire a candidaților și a participat la examene și la recepțiile finale pentru lucrările de pictură. În perioada 1994-1996, a făcut parte, ca membru titular, din Comisia Națională a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice.
Pe plan academic, a făcut parte din Comisia de Științe Umaniste din cadrul Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare (C.N.E.A.A.) și din Comisia pentru Teologie din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.). În această calitate, Părintele Profesor Dr. Nicoale D. Necula a încurajat, a sprijinit și a contribuit fundamental la reînființarea sau înființarea multor Facultăți sau Departamente de Teologie, în multe dintre Mitropoliile, Arhiepiscopiile și Episcopiile din cadrul Patriarhiei Române, putând fi considerat din această perspectivă unul dintre ctitorii învățământului teologic românesc, după evenimentele din 1989. Mulți dintre dascălii de Teologie Liturgică, Pastorală și Artă creștină de la Facultățile și Departamentele de Teologie din cadrul Patriarhiei Române au fost ucenici apropiați ai Părintelui Profesor, elaborând teza de doctorat în teologie sub coordonarea Sfinției Sale.
Părintele Profesor a publicat șase cărți, dintre care amintim: Doctrina și viața religioasă a Bisericii Copte reflectate în textele ei liturgice-rugăciuni și imne, Tradiție și înnoire în slujirea liturgică (4 volume); Biserică și cult pe înțelesul tuturor. A scris de asemenea numeroase studii și articole științifice, recenzii, documentare, comentarii, note, prefețe și postfețe la teze de doctorat, predici la diferite sărbători, necrologuri, a diortosit cărți de cult, cronici, note și reportaje, a realizat numeroase referate la teze de doctorat, a fost membru în comisiile de concurs la examenele de doctorat ale secției de Teologie Practică, a condus și îndrumat lucrările de seminar și referatele doctoranzilor, la disciplina principală și secundară.
Sub coordonarea științifică a a Sfinției Sale, 23 de candidați au obținut titlul academic de doctor în teologie. A fost un colaborator apropiat, începând cu anul 1992, la revista Vestitorul Ortodoxiei, periodicul Patriarhiei Române, unde a publicat 212 articole tematice. De asemenea, a publicat peste 66 de articole cu profil liturgic în diferite reviste, periodice, ziare de largă circulație din cuprinsul Patriarhiei Române, precum și studii în volumul unor Simpozioane internaționale și naționale, conferințe și congrese la care a participat. A participat la numeroase emisiuni de televiziune sau radio în care au fost dezbătute probleme cu subiecte privind Biserica, teologia, societatea și cultura românească.
Pentru bogata sa activitate pastorală, pentru munca didactică și administrativă la Facultatea de Teologie din București, dar și a diferitelor comisii pentru învățământ din cadrul Minsiterului Învățământului sau a Patriarhiei Române a primit mai multe distincții și titluri onorifice: Crucea patriarhală din partea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, în anul 1991; crucea patriarhală a Patriarhului ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului în anul 2000, Crucea Arhiepiscopului Anastasie Yanoulatos al Tiranei, Primatul Bisericii Ortodoxe din Albania, în anul 2004, iar în anul 2014, Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
Pentru activitatea bogată și calitățile sale, în anul 2002 i s-a conferit titlul academic de Doctor Honoris Causa al Universității Aurel Vlaicu din Arad, iar în anul 2004, Ordinul Meritul cultural în grad de Comandor, categoria G, „Culte”, al Președintelui României.
Așa cum apreciază Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mesajul transmis cu prilejul slujbei de înmormântare „Părintele Profesor Nicolae Necula a însemnat mult pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, dar și pentru învățământul academic teologic românesc în general, precum şi pentru biserica Icoanei, unde a slujit lui Dumnezeu vreme de aproape cinci decenii, păstorind și povățuind nenumărați fii duhovnicești. Bucuria de a sluji lui Dumnezeu, darul cântării cu care era înzestrat, preocuparea pentru calitatea și studiul muzicii, repertoriul muzical impresionant pe care-l deținea și-l împărtășea cu drag, au definit sufletul său nobil, aplecat spre tot ceea ce este frumos și sfânt. Studiul permanent, dar și memoria impresionantă pe care o avea, au rodit lucrări teologice de valoare, evidențiind un om de cultură foarte profund. Chipul senin al dascălului dedicat catedrei, bucuria întâlnirii cu studenții, atitudinea sociabilă și deschisă pentru credincioșii de la biserica Icoanei, răbdarea cu care era înzestrat, l-au făcut să fie iubit, căutat și urmat de mulți credincioşi ai Bisericii. O viață întreagă dăruită lui Dumnezeu și oamenilor …”.
Referindu-mă la opera teologică a Sfinției Sale trebuie să precizez de la bun început faptul că cercetarea sa teologică vine ca o fericită continuare a operei înaintașilor în domeniul Liturgicii și Pastoralei: Părintele Profesor Petre Vintilescu și Părintele Profesor Ene Braniște. Studiind vasta operă științifică a Părintelui Profesor, se poate observa că ea se ocupă în mod special de studiul cultului și al organizării interne a Bisericii Copte, această temă constituind și subiectul tezei de doctorat a Sfinției Sale. Alte teme de cercetare ale operei Părintelui Profesor sunt: studiul comparat al cultului Bisericii Ortodoxe Române față de al celorlalte Biserici autocefale, noțiuni generale privitoare la cultul ortodox, uniformizarea calendarului bisericesc și stabilizarea datei Paștilor, mistagogia diferitelor slujbe și rânduieli ale Bisericii Ortodoxe, relația dintre cultul liturgic și opera de caritate a Bisericii, chipul preotului și pastorația în contextul lumii de astăzi. Din varietatea preocupărilor liturgice ale Părintelui Profesor, impresionează în mod special excepționala sa operă, constituită în patru volume, Tradiție și înnoire în slujirea liturgică. Așa cum arată autorul lor, răspunsurile liturgice și pastoral-misionare, pe care le-a oferit în aceste volume, se adresează „nu atât teologilor rafinați și erudiți, cât mai ales credincioșilor dornici de cunoaștere și de trăire a vieții liturgice și de respect față de rânduielile canonice și de cult” (vol. 1, p. 10). Sfinția Sa arată, de asemenea, faptul că în alcătuirea acestor răspunsuri, a pornit de la două realități: „prima a fost aceea a necunoașterii acestor lucruri de către marea majoritate a credincioșilor … Cea de a doua a fost legată de existența, în viața liturgică și pastorală, a unor practici, tradiții, obiceiuri sau inovații neconforme cu adevărul sau învățătura teologică” (vol. 1, p. 10). Așa cum aprecia Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, lucrările Părintelui Profesor „încearcă să umple un mare gol, acela al abseneței unor explicații concrete în legătură cu înțelesul slujirii liturgice și mai cu seamă aduce un mare serviciu uniformității, adică trăirii în comuniune a prezenței Domnului prin slujbele bisericești în viața noastră” (Cuvânt înainte, vol. 2, p. 7). Lucrările Părintelui Profesor Nicolae D. Necula descoperă în conținutul lor „frumusețea de neegalat a cultului nostru divin public ortodox, bogăția de sensuri istorice, teologice și mistice pe care acesta le cuprinde, ca și importanța și necesitatea ca el să fie săvârșit după rânduiala statornicită de Biserică de veacuri, ferindu-l și apărându-l de denaturare, mutilare, sărăcire și de inovațiile nefaste care îl pândesc și îl desfigurează” (vol. 3, p. 9-10). Cele patru volume ale Părintelui Profesor Necula descoperă de fapt în sinteză întreaga viziune a Sfinției Sale asupra Teologiei Liturgice, dintr-o perspectivă practic-pastorală. Meritul lor incontestabil rămâne acela că toate problematicile liturgice care sunt abordate în conținutul lor nu se limitează la dimensiunea unui manual, însumând simple noțiuni sau informații, ci autorul a integrat toate problemele liturgice pe care le-a tratat în contextul practic al slujirii la Sfântul Altar, căutând și oferind soluții viabile, izvorâte din priceperea slujitorului desăvârșit și a dascălului emerit și integrându-le în chip strălucit într-o viziune pastoral care răspunde exigențelor lumii contemporane, frământată de întrebări și probleme, cărora Biserica trebuie să le ofere răspunsuri pertimente prin intermediul dascălilor de teologie și al slujitorilor ei.
Prefericitul Părinte Patriarh Daniel sublinia faptul că opera Părintelui Profesor Nicolae D. Necula constituie o adevărată cateheză liturgică, în care este explicată „cu claritate, ferm și fără echivoc, cu argument scripturistice, patristice și logice, care sunt izvoarele tradiției și limitele înnoirii în slujirea liturgică … În ele se exprimă tradiția corectă și sănătoasă a Bisericii și se îndreptează practicile liturgice și pastorale denaturate prin obiceiuri și inovații care contrastează cu adevărata învățătură de credință, cu rânduielile tipiconale și canonice” (Prefață la „Tradiție și înnoire în slujirea liturgică”, vol. 4, p. 5).
Pentru dascălii Facultății de Teologie Ortodooxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Părintele Profesor Nicolae D. Necula rămâne unul dintre ctitorii de seamă ai învățământului teologic arădean, contribuind substanțial la acreditrarea Facultății noastre după evenimentele din 1989.
Ca unul care am fost ucenic apropiat al Părintelui Profesor, urmând cursurile și elaborând teza de doctorat în teologie sub coordonarea și îndrumarea Sfinției Sale, ucenic care s-a bucurat din prea plin de toată dragostea și prețuirea Sfinției Sale, adaug prinosul meu de rugăciune către Dumnezeu pentru odihna sufletului său și recunoștință veșnică chipului bland al dascălului care va rămâne mereu viu în inima mea, omul de o mare generozitate și seninătate, demn și plin de fermitate, dar și delicat și de o mare finețe în gândire, cât și în ținuta exterioară.
Veșnică pomenire Părintelui Profesor Nicolae D. Necula, părintele nostru!

Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu
image