Dăruiește, fii mai bun

Vineri 27 octombrie 2017, 250 de elevi ai Școlii Gimnaziale ”Titus Popovici” din Mișca, au adunat peste 200 de kilograme de alimente pentru săracii care beneficiază de serviciile sociale oferite de Cantina socială ”Sfântul Ierarh Nicolae” administrată de Arhiepiscopia Aradului. Activitatea a fost inițiată de doamna prof. Tămaș Teodora – director al acestei școli în colaborare cu ceilalți profesori și învățători: Mateș Alexandru, Sârb Alexandru, Pașca Garofița, Hotăran Rodica, Onița Afrodita, Mercea Dana, Miron Oana, Drăgan Alin și Faur Anita.

Scopul acestei activități a fost acela de a-i ajuta pe semenii lor aflați în suferință și nevoie. Cantina socială „Sf. Ierarh Nicolae” dăruiește zilnic, celor 100 de beneficiari, o masă caldă la amiazi. Beneficiarii sunt persoane vulnerabile din municipiul Arad (persoane cu handicap, persoane de etnie romă, persoane în vârstă care nu au nici un venit, sau care au o pensie mică, pensie socială, familii cu mai mulți copii, persoane fără loc de muncă) la care se adaugă și copiii Centrului de zi „Nașterea Maicii Domnului” a Asociației Filantropia Arad.

Socotim drept, în semn de aleasă prețuire pentru osârdia și lucrarea social filantropică adusă, a exprima mulțumiri, urări de sănătate și îndelungată înzilire tuturor celor implicați în această activitate filantropică dar și îndemnul de a sluji și de acum înainte cu aceeași dragoste și râvnă Sfânta noastră Biserică Ortodoxă Română.

Sectorul Social Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Aradului

2

4

5

3