Te Deum la împlinirea a zece ani de slujire ai Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a oficiat sâmbătă dimineață, începând cu ora 9:00, slujba de Te Deum cu prilejul împlinirii a zece ani de patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

La acest eveniment aniversar au participat: PF Kirill, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, PF Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei, Durresului și al întregii Albanii, PF Rastislav, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei şi din Slovacia, alți ierarhi străini și membrii Sfântului Sinod al Bisericii noastre.

Părintele Mitropolit Teofan a asemănat conducerea Bisericii cu cea a unei corăbii

Una dintre imaginile des întâlnite zugrăvind Biserica și lucrarea ei în lume este cea a unei corăbii pe mare, a spus IPS Teofan la finalul slujbei.

Marea, adică lumea din jur este uneori liniștită, adeseori agitată. Avându-L drept Întemeietor, Proniator și Conducător pe Însuși Hristos, corabia Bisericii străbate în cele din urmă marea istoriei până la veșnicia Împărăției celei neînserate a lui Dumnezeu.

În această călătorie, corabia Bisericii cuprinde pe toți credincioșii săi, păstrători și mărturisitori ai dreptei credințe, adică pe creștinii mireni, viețuitorii sfintelor mănăstiri, diaconii, preoții și arhiereii.

Fiecare membru al Bisericii, primind harul după măsura darului lui Hristos își are rolul său distinct în mersul corabiei. Astfel, arhiereul, și în mod special Întâistătătorul unei Biserici, ocupă un loc specific, lucrarea sa fiind cu precădere cea de coordonare, de conducere a vieții bisericești sub călăuzirea Mântuitorului Hristos.

IPS Teofan a apreciat calitățile de conducător ale Patriarhului Daniel

Pe măsură ce anii trec și încercările prin care trece Biserica se înmulțesc, se observă creșterea Preafericirii Sale în autoritate patriarhală, axată nu numai pe elemente de experiență profesorală, intelectuală, edilitară sau administrativă cu care ne-a obișnuit, dar și în aspecte care ating sfera adâncă, teologică, în sensul duhovnicesc, integral al cuvântului.

În continuare, Părintele Mitropolit a evidențiat principalele realizări ale Părintelui Patriarh Daniel, iar la final i-a oferit o icoană cu reprezentarea Maicii Domnului –ocrotitoarea celor ce călătoresc pe mare, și un buchet de flori.

Patriarhul Daniel a mulțumit IPS Teofan pentru daruri și felicitări, apoi și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au slujit Biserica în acești zece ani:

Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat  asupra Bisericii noastre în acești zece ani care au trecut, mulțumim  ierarhilor din Sfântul Sinod, care împreună cu noi au hotărât cele mai importante măsuri de ordin pastoral misionar și au contribuit la îmbunătățirea legislației Bisericii noastre printr-un Statut nou și prin mai multe regulamente bisericești de aplicare.

Părintele Patriarh Daniel l-a invitat pe Patriarhul Kirill la sfințirea picturii noii Catedrale Naționale

Dorim să mulțumim de asemenea tuturor colaboratorilor, clerului, monahilor și monahiilor și tuturor credincioșilor, autorităților de stat centrale și locale, care ne-au sprijinit în această lucrare timp de zece ani și în mod deosebit mulțumim celor care au contribuit la construcția catedralei noi, Catedrala Națională, sau Catedrala Mântuirii Neamului, și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu ca la anul să o vedem terminată la roșu și să sfințim altarul.

Când va fi terminată și pictura îl vom invita pe Preafercitul Părinte Patriarh Kirill la sfințirea picturii, la sfințirea completă a catedralei noi, luând exemplul Catedralei Iisus Mântuitorul de la Moscova care în câțiva ani a fost reconstruită din temelie pe locul catedralei care a fost dinamitată în timpul lui Stalin.

De asemenea, luăm exemplul Catedralei de la Tirana, o catedrală nouă, frumoasă, făcută într-o țară în care ortodocșii sunt doar o treime din populație. Albania este un stat majoritar musulman și cu toate acestea s-a realizat o catedrală frumoasă, deodată tradițională și modernă.

La final, Preafericirea Sa și-a exprimat dorința ca lucrările Bisericii să continue:

În anii următori, cu ajutorul lui Dumnezeu și a tuturor celor menționați, cler și popor, dorim două lucrări mari, și anume: continuitate și intensitate. Să continuăm ceea ce am început și să intensificăm unele activități.

Părintele Patriarh și-a exprimat dorința ca aceste activități să continue și să se intensifice în Biserică în trei direcții: viața liturgică și duhovnicească, misiunea pastorală și filantropică în societate și întărirea comuniunii și a cooperării, a coresponsabilității cu toate Bisericile Ortodoxe surori.

În continuare, de la ora 10:00, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, s-a desfăşurat şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, dedicată Anului omagial şi comemorativ 2017.

sursa:http://basilica.ro/te-deum-la-implinirea-a-zece-ani-de-slujire-ai-preafericitului-parinte-daniel-ca-patriarh-al-bisericii-ortodoxe-romane/