Hramul bisericii și Cerc misionar la Șiria

Duminică 12.11.2017, credincioșii parohiei Șiria au trăit clipe de înălțare sufletească, întrucât și-au cinstit ocrotitorii Bisericii pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Ziua liturgică a început cu Sfânta Liturghie urmată de înconjorul bisericii, în sunet de clopot și toacă, unde familia Ardelean a purtat cu cinste colacul, care simbolizează unitatea credincioșilor în rugăciune, dar și jertfa adusă lui Dumnezeu, ca mulțumire pentru toate binefacerile, care s-au revărsat asupra credincioșilor din parohia Șiria. Au fost rostite ectenii speciale și rugăciuni de mulțumire adresate Lui Dumnezeu. După intrarea în biserică preotul Botezatu Iulian a tăiat colacul în numele Sfintei Treimi și a oferit o bucată din colac familiei Ardelean, care au fost nași de hram pentru anul mântuirii 2017, mulțumindu-le pentru tot sprijinul acordat pentru păstrarea acestei tradiții și le-a cerut să fie prezenți la inițiativele Bisericii, după care a oferit o altă bucată din colac familiei profesor Roșu, pentru a duce mai departe această frumoasă tradiție de hram pentru anul 2018.
La orele 16 s-a constituit Cercul pastoral-misionar nr. 3 Șiria, unde preoții prezenți au săvârșit Taina Sfântului Maslu, iar cuvântul de învățătură a fost rostit de preotul pensionar Nicandru Cuțaru, unde a făcut referiri la pericopa duminicală a Samarineanului milostiv (Luca 10, 25-37), dar și la Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, pe care i-a numit duhuri slujitoare, iar această afirmație a fost argumentată cu pasajul biblic unde se relatează momentul în care Iacov a visat scara, care unea cerul cu pământul ”Și a visat că era o scară, sprijnită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suia și se pogorau pe ea” (Facere 28,12). Această urcare și coborâre în viziunea sfântului Grigorie de Nyssa arată foarte clar misiunea de a implini neîncetat voia lui Dumnezeu.
Preotul Mircea Ciorogariu de la parohia Ghioroc a dat citire referatului cu tema ”Rolul patriarhului Justinian în dezvoltarea învățământului teologic românesc. Referentul a menționat că reorganizarea învățământului teologic a izvorât din dorința Patriarhului Justinian și a membrilor Sfântului Sinod de a da Bisericii slujitori luminați și vrednici, în stare să păstreze comorile credinței și să învioreze viața religioasă în parohiile și mănăstirile noastre.
La final preotul Botezatu Iulian a mulțumit preoților și credincioșilor pentru că au impodobit Biserica prin prezența lor și i-a invitat la o agapă creștină.
Preot Iulian Botezatu

image

image