Cerc pastoral-misionar în Parohia Nadăș

Duminică, 24.06.2018, în biserica din Nadăş, cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, a avut loc întrunirea cercului pastoral-misionar Târnova, condus de către părintele Gabriel Streulea de la parohia Şilindia.

Evenimentul a început la orele 17:00 prin săvârşirea Tainei Sfântului Maslu, unde a slujit un sobor format din 12 preoţi. Pe lângă preoţii din cadrul cercului misionar a mai fost invitat părintele Ioan Florea de la parohia Miniş, Protopopiatul Lipova, înainte-vreme preot paroh la parohia Nadăş. La finalul slujbei, părintele Teodor Păiuşan, de la parohia Târnova, a rostit un frumos cuvânt de învăţătură, făcând o exegeză la cele două pericope evanghelice, ce s-au citit dimineaţă la Sfânta Liturghie. Părintele a menţionat în cuvântul sfinţiei sale, credinţa minunată a sutaşului roman, cel care se roagă pentru aproapele său, un simplu slujitor, ca să fie tămăduit de Cel ce este “tămăduitorul tuturor”. De asemenea, părintele a amintit şi de stăruinţa în rugăciune a drepţilor Zaharia şi Elisabeta, care au adus pe lume pe cel avea să fie Înaintemergătorul Domnului, “prooroc al Celui Preaînalt”.

După slujbă preoţii s-au îndreptat spre casa parohială, unde părintele Gheorghe Giurgiu, de la parohia Nadăş, a susţinut, în conformitate cu tematica anului omagial 2018 în Patriarhia Română, referatul cu tema: “Ierarhi şi clerici militanţi pentru unitatea credinţei şi a neamului în Transilvania”. Părintele referent a susţinut cu fermitate importanţa Bisericii în realizarea idealului naţional al Unirii. Biserica, prin ierarhii şi preoţii săi, a fost cea care mereu i-a îndemnat pe oameni să tindă şi să lupte pentru unitate în credinţă şi neam.

La final, părintele paroh Gheorghe Giurgiu a mulţumit tuturor preoţilor prezenţi pentru osteneală, oferind o agapă frăţească.

20180624_171758

20180624_173104 (1)