Programarea Conferinţelor Preoţeşti de toamnă

Tema conferinţei preoţeşti de toamnă va fi tratată sub genericul ,,Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri (din 1918)”.
Conferinţa semestrială de toamnă se va desfăşura astfel:

                Arad       –         17  octombrie 2018

                Ineu         –        18  octombrie 2018

               Lipova    –        16 octombrie 2018

               Sebiş      –         15 octombrie 2018 

Conferinţele vor începe de la ora 9:00 şi vor fi prezidate de Chiriarh sau un delegat al acestuia de la Centrul Eparhial.

Conferinţa va fi precedată de Slujba de Te-Deum, săvârşită în prezenţa tuturor preoţilor din protopopiat. La lucrările conferinţei vor fi convocaţi şi sunt îndatoraţi să participe toţi preoţii şi diaconii din protopopiat, inclusiv preoţii profesori de la Şcolile teologice, preoţii cu activităţi caritative şi preotul militar.

Protos.dr. Iustin Popovici

consilier cultural