Susțineri de teze de doctorat în Teologie Dogmatică la Arad

​Începutul noului an bisericesc a adus, pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” din Arad, o seamă de evenimente academice de o reală importanță pentru teologia românească.
Astfel, în zilele de luni și marți, respectiv 3 și 4 septembrie au fost susținute trei lucrări de doctorat la disciplina Teologie Dogmatică.
Primul candidat, Stoenescu Teodor, a prezentat lucrarea „Problematica eshatologică în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul”, cercetare realizată sub coordonarea Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja. Din comisia prezidată de Pr. Prof. dr. Constatin Rus au mai făcut parte Pr. Prof. dr. Ștefan Buchiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din București; Pr. Prof. dr. Dumitru Megheșan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea și Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.
Din referatul coordonatorului s-au reținut următoarele aprecieri: ”lucrarea elaborată de Drd. Stoienescu Teodor Daniil răspunde exigenţelor ştiinţifice actuale, specifice domeniului Teologie. Tema lucrării este inedită atât în structura, cât şi prin implicaţiile şi perspectivele ei. În ceea ce priveşte caracterul ştiinţific, lucrarea se integrează în exigenţele formale ale stadiului formativ, de pregătire pe care îl reprezintă, fiind fundamentată pe izvoare şi pe o bibliografie actuală, în concordanţă cu tema şi cu aprofundarea conceptelor din aria pe care o cercetează. Lucrarea are 286 de pagini, fiind fundamentată pe 1018 note de subsol şi pe o bibliografie extinsă însumând 76 de izvoare biblice, liturgice, patristice şi istorice, 111 lucrări de specialitate şi 126 articole şi studii conexe temei. Prezenta lucrare, pune în evidenţă gândirea teologică a unuia dintre cei mai mari Părinţi ai Bisericii, exprimând o temă complexă şi puţin explorată în cercetarea teologică, o temă actuală în contextul diverselor tendinţe, concepţii şi manifestări apocaliptice”.
În aceeași zi, în fața aceleiași comisii amintite mai sus, a fost susținută o a doua teză de doctorat intitulată: Contribuția contextuală a Părintelui Profesor Petru Rezuș la dezvoltarea Dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română. Aceasta a fost elaborată de Pr. Drd. Georgescu Stelian-Laurenţiu, sub îndrumarea ştiinţifică a Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja.
Din aprecierile coordonatorului s-au desprins următoarele concluzii: ”lucrarea aduce o contribuţie importantă la înţelegerea gândirii teologice a părintelui Petru Rezuş, precum şi la contextul teologic complex al secolului al XX-lea. Tema elaborată vizează, parcursul teologic şi biografic al teologului român, sursele gândirii sale teologice, etapele teologhisirii şi ale constituirii operei sale, poziţiile doctrinare, interconfesionale şi polemice, precum şi elementele ce ţin de receptarea operei sale, critica metodei şi a unor concepte pe care acesta le creditează. Meritul autorului constă în faptul că interpretează contribuţiile teologice ale lui Petru Rezuş în contextul epocii şi cu capacităţile de reflecţie ale diverselor perioade istorice, politice şi culturale pe care acesta le-a traversat. De asemenea, autorul identifică direcţiile gândirii teologice a părintelui Rezuş şi limitele metodologice şi conceptuale ale teologiei sale.”
A doua zi, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a fost susținută altă teză de doctorat a candidatului Laurențiu-Victor Chilibaru intitulată Aspecte dogmatice ale preacinstirii Maicii Domnului, reflectate în teologia ortodoxă română din a doua jumătate a veacului al XX-lea, elaborată sub îndrumarea științifică a Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan. Comisiei amintite s-a adăugat Pr. prof. dr. Valer Bel, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
Din referatul coordonatorului s-au putut reține următoarele: ”autorul ne-a demonstrat, că teologia ortodoxă română are o mare bogăție de mărturii, nu numai cu privire la alte teme dogmatice, cum ar fi, de pildă, hristologia, gnoseologia sau soteriologia, ci și cu privire la Maica Domnului, ea însăși, integrată, într-un anumit fel, în marile teme ale teologiei dogmatice. Lucrarea se distinge printr-un stil sobru, coerent și logic, specific lucrărilor științifice valoroase. Autorul face dovada unei pasiuni reale pentru o asemenea temă, ne convinge, că stăpânește metodele de cercetare, că are o bogăție de cunoștințe și că are viziune asupra ei pe care o analizează în mod adecvat unei lucrări de acest gen. Dincolo de aceasta, am remarcat la acest proiect de cercetare, că pe lângă caracterul lui științific, el este și foarte interesant, care captivează cititorul de la primele pagini ale lecturii. Remarcăm bibliografia bogată, aproape exhaustivă, actuală și de specialitate ce stă la baza lucrării, precum și cele 1037 note de subsol, pe care se sprijină întreaga lucrare.”
În urma deliberării Comisiilor candidații au fost declarați doctori în teologie.
La final, părintele decan, Cristinel Ioja, a mulțumit ÎPS Timotei pentru prezență și sprijinul constant arătat față de Facultatea de Teologie din Arad, felicitându-i totodată pe candidați pentru efortul de crecetare depus.
ÎPS Arhiepiscop Timotei a felicitat Facultatea cât și pe noii doctori în teologie pentru aceste frumoase realizări, evidențiind faptul că toate acestea evenimente încununează și înobilează școala teologică arădeană, acestea constituindu-se într-un frumos și încurajator preambul al noului an universitar.

​Pr. Filip Albu

image

image

image