Sub tricolor – Unire prin Credință

Sub această denumire Sâmbătă 11 noiembrie s-au desfășurat la Lipova o serie de manifestări cultural-naționale și religioase care au marcat 170 de ani de la evenimentele revoluționare din 1848 în care s-au jerfit pentru apărarea neamului românesc sute de glotași (țărani infanteriști) care au luptat pe dealurile Lipovei pentru a înlătura din această importantă zonă istorică administrația și armata maghiară.Manifestările au debutat printr-o Ședință Festivă a Consiliului Local Lipova în Sala Mare de ședințe a Primăriei Lipova în care s-a prezentat de către dl. prof. dr. Stelian Boia contextul politic și social al anului 1848 precum și evenimentele care au dus la adunarea armatei glotașilor și modul în care au acționat aceștia pe câmpul de bătălie. În cadrul acestei manifestări și dl. prof. Vasiescu Nicolae a prezentat audienței motivele și modalitatea în care a fost reabilitat acest vechi monument al glotașilor ce străjuiește dealurile Lipovei și din care a mai rămas doar un fragment. Domnia sa a mărturisit că ideea de a reface acest important monument istoric local a aparținut membrilor Corului “Doina” al Parohiei Ortodoxe Române din Lipova care au primit sprijin din partea Primăriei Lipova, motiv pentru care a și mulțumit în mod public dl. Jichici Iosif Mircea primarul orașului Lipova.

În continuare întreaga adunare prezentă s-a deplasat la locația Crucii Glotașilor unde a fost sfințit monumentul nou care va străjui de acum locul de jertfă al glotașilor morți în bătăliile ce s-au purtat între 10-14 noiembrie 1948 pe dealurile ce înconjoară Lipova. Slujba de sfințire a fost oficiată de către pr. Moț Raul și pr. Neicu Alexandru – preoți ai parohiei Lipova, răspunsurile la slujba de sfințire fiind date de membrii Corului “Doina” al Parohiei Lipova. Într-un scurt cuvânt de pomenire și aducere aminte a jertfelniciei glotașilor morți în 1948 pr. Moț Raul a menționat că monumentul sfințit stă de fapt deasupra gropii comune în care au fost înmormântați glotașii, ei reprezentând pentru cei de azi un exemplu, un model de viață, trăire și sacrificiu pentru libertatea și dăinuirea neamului românesc. La finalul ceremoniei pr. Neicu Alexandru împreună cu membrii Corului “Doina” al Parohiei Lipova au intonat câteva cântece patriotice potrivite cu momentul solemn ce s-a desfășurat acolo.

În încheierea manifestărilor întreaga adunare s-a îndreptat către Biserica Ortodoxă cu hramul  “Adormirea Maicii Domnului” din Lipova acolo unde s-a săvârșit parastasul de pomenire al eroilor glotași care s-au jerfit pentru apărarea neamului românesc în luptele din 1848, toți cei prezenți rugând-se “Pentru fericiţii întru adormire eroii, ostaşii şi luptătorii români, din toate timpurile şi din toate locurile, căzuţi pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea noastră”.

Pr. Moț Raul

Lipova 5

Lipova 1

Lipova 2

Lipova 3