Cerc misionar în parohia  Zimbru

În data de 02.12.2018, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr.3 Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil” din parohia  Zimbru, protopopiatul Sebiş.În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au luat parte credincioșii parohiei şi a parohiilor învecinate.Din sobor au făcut parte: Preaonoratul Părinte Protopop Botea Alexandru, pr. Moț Dorel coordonatorul cercului, pr. Oarcea Marian de la parohia Almăș, pr.Curechean Alin de la parohia Cil, pr.Rocsa Sebastian de la parohia Pescari, pr. Pasc Darius de la parohia Bonțești, pr.Vesa Ioan de la parohia Iosășel, pr.Lușcă Ciprian de la parohia Zimbru, pr.Groza Ștefan de la parohia Tălagiu, pr.Bej Florin de la parohia Crocna, pr. Zbârcea Teodor de la parohia Mădrigești, pr.Tulcan Dănuț de la parohia Secaș.

După săvârșirea Tainei, Preaonoratul Părinte Protopop Botea Alexandru, a rostit un cuvânt de învățătură și a vorbit despre marea binecuvântare pe care a avut-o poporul român de a fi încreștinat de Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat la apostolie, subliniind purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de poporul nostru pe tot parcursul istoriei sale, culminând cu Marea Unire de la 1918 și marele rol care l-a avut biserica și ierarhia ei.A îndemnat credincioșii de a fi iubitori de Dumnezeu și de semeni, uniți și statornici în credință.

Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta, ca  „Anul omagial al unității de credință și neam” și „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri (din 1918)”, preotul Pasc Darius de la parohia Bonțești a susținut următoarele teme: 1. Unirea de la 1918 și consecințele ei bisericești; 2. Atitudinea Bisericii față de actul Unirii din 1918 (Patriarhul Miron Cristea și rolul său în realizarea Marii Uniri și a unității Bisericii Ortodoxe Române).

În susținerea temei părintele Pasc afirma: în curgerea vremii, slujitorii Bisericii românești Ortodoxe, s-au identificat mereu cu năzuințele poporului nostru de dreptate socială, independență, libertate și unitate națională, au participat prin “cuvânt și faptă”, la marile evenimente din istoria neamului nostru, înscriindu-și numele cu litere de aur în “Cartea vieții” poporului român.Astfel putem spune că înfăptuitorul Marii Uniri din 1918 a fost poporul român, iar Biserica Ortodoxă Română a contribuit esențial la înfăptuirea acestui măreț ideal național.

În cuvântul său la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918, Episcopul Miron Cristea afirma “Idealul fiecărui popor ce locuiește pe un teritoriu compact trebuie să fie unitatea sa națională și politică, numai prin unirea tuturor românilor de pretutindeni vom putea răzbi… oricât de tare ar fi zidul Carpaților, care, până acum ne-a despărțit de frații noștri…ceasul deschiderii a sosit”.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Luşcă Ciprian a mulţumit Preaonoratului Părinte Protopop, preoților și  celor prezenți pentru participare.

Moţ Aurelian Iulian

20181202_151019

20181202_151045