Profesorul Univ. Dr. Aurel Ardelean a fost înmormântat

Sâmbătă, 29 decembrie 2018, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a săvârșit slujba de înmormântare pentru domnul prof. univ. dr. Aurel Ardelean, fost rector și președinte al Universității de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad.Slujba de înmormântare a fost oficiată în Campusul Universitar din Cartierul Confecții, în prezența membrilor familiei, a oficialităților locale și central, a cadrelor didactice și studenților UVVG din Arad și a sute de participanți care l-au cunoscut și prețuit și au venit să-și ia un ultim rămas bun.

Chiriarhul nostru, după ce a evocat prin cuvinte alese personalitatea celui decedat, a dat citire Mesajului de condoleanțe trimis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat: ,,Un ctitor de Universitate și un patriot creștin ortodox – Profesorul Univ. Dr. Aurel Ardelean (1939-2018)”.

După slujba de înmormântare, cortegiul funerar s-a deplasat la Cimitirul Pomenirea din Arad, unde, într-o criptă a familiei a fost depus sicriul cu rămășițele pământești ale profesorului Aurel Ardelean. Soldații Batalionului Arad au tras mai multe salve în onoarea decedatului.

Ierarhii arădeni s-au rugat la căpătâiul celui trecut la viața cea veșnică și-n serile de priveghere.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoți, a săvârșit joi seara slujba de priveghere în Sala Ferdinand din Palatul Administrativ Arad, unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al profesorului Aurel Ardelean. În cuvântul de învățătură, Chiriarhul arădean a arătat legătura pe care profesorul Aurel Ardelean a avut-o cu Biserica, fiind membru în cele mai înalte foruri atât în cadrul Eparhiei cât și al Patriarhiei Române, bun credincios al Bisericii, distins om de cultură și un mare patriot. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a subliniat și întreaga implicare a celui decedat în organizarea tuturor evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri și făuritorilor de seamă ai Aradului.

Apoi, în cea de-a doua seară, vineri, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, înconjurat de un sobor de preoți, a săvârșit slujba de priveghere și a rostit un cuvânt de mângâiere pentru cei rămași, în Salonul Oficial din cadrul Campusului Universitar din Confecții.

În memoria sa a fost deschisă o Carte de condoleanțe în care au așternut câteva gânduri legate de personalitatea profesorului Aurel Ardelean și Ierarhii arădeni.

Protos. Iustin Popovici

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Surse foto: videocjarad (video-foto); arq.ro; ziardearad.ro; danielalbu.

BIOGRAFIA PROFESORULUI AUREL ARDELEAN (4 iulie 1939 – 26 decembrie 2018) – preluată de pe site-ul Universității de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad: www.uvvg.ro  

– Preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”din Arad
– Preşedintele Consiliului de Administraţie
– Preşedintele Fundaţiei Universitare „Vasile Goldiş” din Arad
– Președintele Asociației pentru ridicarea Monumentului Marii Uniri la Arad
– Preşedintele Fundaţiei pentru Medicină Celulară şi Moleculară din România
– Director – Şcoala Doctorală de Biologie – IOSUD – UVVG Arad
– Director – Institutul de Ştiinţe ale Vieţii – UVVG Arad
– ACTIVITATEA DIDACTICĂ: Botanică farmaceutică, Biologie celulară şi moleculară
– ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE CERCETARE: cărţi, tratate, monografii: 85 cărţi, tratate, monografii; editor / coordinator: 56 volume; numeroase capitole publicate în monografii internaţionale, prelegeri de sinteză, cursuri, manuale de lucrări practice şi manuale şcolare; 79 de lucrări ştiinţifice de biologie, ecologie şi protecţia mediului; 60 de lucrări de istoria biologiei; 12 lucrări indexate în baza de date Web of Knowledge, Web of Science (ISI Thompson Reuters); peste 250 de citări; Indice Hirsch 15, cf. Google Scholar: 810 citări ISI Proceedings Paper…
– Până în 1989 – Profesor: Liceul Teoretic Chişineu Criş, Liceul Pedagogic Arad, Liceul Moise Nicoară Arad, Inspector şcolar de specialitate…
– 1974 – 1980: Doctor în Ştiinţe biologice, cu teza „Flora şi vegetaţia Crişului Alb, între izvoare şi oraşul Ineu” la Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj- Napoca.
– Membru în comisii de doctorat, concursuri – posturi didactice, admitere…
– Evaluator în competiţii CEEX, PNCDI I, PNCDI II, UEFISCDI…
– Membru al unor Academii din Romania sau străinătate: Academia de Ştiinţe Medicale din România; Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR); European Academy of Science and Arts, Vienna/Salzburg (EASA); Albert Schweitzer World Academy of Medicine, Warsaw; Academia Brasilleira de Ciencias, Sao Paolo; Academy of Science New York; European University Association (E.U.A); National Association of Biotechnology, Norwich, UK; International Association for Ecology (INTECOL); European Association for Research on Plant Breeding Montpellier, France (EUCARPIA); Cellular Biology Society of York University, England; Electronic Microscopy Society – Royal Society of Ecology, Denmark; National Society of Ecology, Hungary; European Society of Human Genetics, Geneva; Danubians Rectors Conference (DRC).
– Membru in organizaţii/societăţi profesionale/ştiinţifice naţionale: Societatea Naţională de Biologie Celulară; Preşedinte al Societăţii Române de Biologie Celulară (SRBC) Filiala Arad; Societatea de Ştiinţe Biologie din România; Societatea Naţională de Morfologie Normală şi Patologică din România; Asociaţia Naţională a Grădinilor Botanice din România ANGBR, Preşedinte Filiala Arad; Comitetul Naţional de Istoria şi Filozofia Ştiinţei, CRIFST, Divizia Istoria Ştiinţei, Academia Română; Comitetul tehnic al plantelor medicinale şi aromatice; Comisia Naţională de Bioetică a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale; Comisia pentru Securitate Biologică / Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului / Ministerul Mediului Comitete de redacţie ale unor reviste naţionale sau internaţionale…
– Redactor sef reviste cu referenti şi colective editoriale internaţionale: Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Seria Ştiinţele Vieţii (Life Sciences Series); Annals of the Romanian Society for Cell Biology (SRBC); Current Problems in Cellular and Molecular Biology (Probleme curente în Biologia Celulară şi Moleculară) Membru în comitet de redacţie revista cotata ISI 3 – Journal of Cellular and Molecular Medicine, Faculty of Medicine Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Ed. Carol Davila University Press (2009) – Romanian Journal of Morphology and Embriology (Journal of the Romanian Society of Morphology), Romanian Academy Publishing House Membru în comitet de redacţie reviste cu referenti şi colective editoriale 5 internaţionale – Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie – Serie nouă (editată sub egida MEN, ANCS, Colegiul Consultativ pentru CDI, CNCS) – Revista „Noema”, Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (sub egida Academiei Române) – Annals Series in Biology Sciences, Academy of Romanian Scientists…
– Recunoaşterea prestigiului professional: Academia Română: Premiul ”Emanoil Teodorescu”; Premiul „Emil Racoviţă”; Premiul „Petre S. Aurelian”.
– PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI: Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler.
– PATRIARHIA ROMÂNIEI: Medalia şi Diploma Omagială „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, cu ocazia Anului Omagial „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
– ORDINUL MILITAR DE ROMÂNIA, membru al a Parlamentului European, NATO şi OSCE: Diploma Membru de Onoare în Grad de Comandor.
– Doctor Honoris Causa: Universitatea ”Liberty” din Sacramento, California, SUA; Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara; Universitatea ”Transcarpatia” din Ujgorod, Ucraina; Universitatea „Danubius” din Galaţi.
– Distincţii / Premii: Medalia de bronz „INVENTIKA; UEFISCDI: PN-II-RU-PRECISI-2014-8-7311; PN-II-RU-PRECISI- 2014-8-7335; „Excellence Award for Cross-border Cooperation in the DKMT Euroregion; Cetăţean de Onoare al Municipiului Arad; Titlul de Onoare „Personalitate a Judeţului Arad”, conferit de Consiliul Judeţean Arad; Titlul „Cetăţean de Onoare” al Municipiului Baia-Mare, conferit de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare; Titlul de Cetăţean de Onoare al Oraşului Sebiş; Titlul de Cetăţean de Onoare al Oraşului Chişineu – Criş, Jud. Arad.