Hramul școlilor teologice arădene

Pomenirea Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, a constituit și anul acesta prilej de sărbătoare pentru școlile teologice din eparhia Aradului, ca de altfel pentru toate școlile teologice din cuprinsul Patriarhiei Române.
Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Dr. Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, în Catedrala Veche, fiind precedată de slujba Utreniei.

Din soborul slujitorilor au făcut parte: Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie, Pr. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului Teologic din Arad, Conf. univ. dr. Teofan Mada, vicar administrativ, Protos. lect. univ. dr. Iustin Popovici, consilier cultural, Arhid. asist. univ. dr. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, Arhid. Mircea Proteasa, consilier economic, precum și ceilalți profesori ai facultății și seminarului, din eparhia Aradului.
Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Protos. lect. univ. dr. Nicolae M. Tang, care a evidențiat pe scurt biografia celor trei ierarhi, precum și principalele lor contribuții la teologia și viața Bisericii.
Răspunsurile liturgice au fost date de către studenții teologi și elevii seminariști conduși de Conf. univ. dr. Mircea Buta.
După săvârșirea Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa, înconjurat de soborul de preoți și diaconi, a săvârșit slujba de pomenire pentru ierarhii, dascălii, studenții și ostenitorii școlilor teologice arădene.
La finalul sfintei slujbe Preasfinția Sa a ținut un scurt cuvânt inspirat din câteva texte din Sfinții Părinți prăznuiți astăzi, actualizând învățăturile lor și punând la sufletele credincioșilor, studenților teologi și elevilor seminariști, câteva îndemnuri de conduită morală.
După finalul cuvântării Pr. prof. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie a adresat cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul pentru purtarea de grijă și atenția deosebită acordate celor două școli de teologie din eparhia Aradului.
După aceasta au urmat activitățile academice și artistice care s-au desfășurat în Aula Facultății de Teologie. La prezidiul manifestării s-au aflat: Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Pr. prof. dr. Cristinel Ioja, decanul facultății și Pr. prof. Pompiliu Gavra, directorul seminarului, Conf. univ. dr. Teofan Mada, vicar administrativ, Protos. lect. univ. dr. Iustin Popovici, consilier cultural și domnul inspector prof. Nicolae Dolha, din partea ISJ Arad.
Programul religios-cultural a continuat cu susținerea unei disertații prezentată de către Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan, în care a evidențiat învățătura despre Sfânta Treime, la cei doi Părinți capadocieni și la Sfântul Ioan Gură de Aur, dar și extinderea acesteia în ecleziologie și antropologie. Învățătura lor a reprezentat în istoria și teologia Bisericii, o adevărată revoluție a gândirii umane, asumând în mod creator, valorile filosofiei antice și convertindu-o pe aceasta prin luminile Revelației nou-testamentare. În lumina Sfintei Treimi se pot corecta toate deficiențele gândirii și acțiunii umane, privată de luminile vieții și iubirii Sfintei Treimi.
A urmat un scurt moment artistic în care au fost recitate, de către elevii seminariști, trei texte emblematice din cei trei mari părinți sărbătoriți, intercalate de trei piese corale, interpretate de corala bărbătească a facultății, condusă de Arhid. asist. univ. dr. Tiberiu Ardelean.
În cadrul aceleași manifestări a fost lansat și Anuarul Facultății de Teologie, care cuprinde valoroase studii și contribuții științifice ale cadrelor didactice din Facultatea de Teologie arădeană, precum și o cronică a evenimentelor care au avut loc în anul universitar 2017-2018.
Protos. lect. dr. Iustin Popovici

image

image

image

image

image

image

image

 image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image