Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu a slujit la hramul Paraclisului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

Ziua de 21 ianuarie este o zi aparte pentru Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad. Aceasta întrucât, în această zi îl prăznuim pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, unul dintre ocrotitorii Paraclisului, alături de Sfântul Mare Mucenic Mina.Şi în anul acesta, Sfântul Maxim Mărturisitorul, a fost cinstit după cuviință, cu o rânduială deosebită, aşa cum de altfel se cuvine să fie cinstit ocrotitorul unui locaş sfânt de închinare şi rugăciune. Astfel, Duminică seara, în ajun, a fost săvârşită slujba Vecerniei cu Litie, împreună cu Utrenia Sfântului.

A doua zi, de dimineață a fost săvârșit Acatistul Sfântului Mina şi în continuare Sfânta Liturghie de praznic, încununată de slujirea Întâistătătorului eparhiei noastre, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, însoțit de Părintele Arhidiacon Dr. Tiberiu Ardelean, Inspector Eparhial și cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad. Faptul că ierarhul locului slujeşte de fiecare dată la hramul Paraclisului Facultăţii arată preocuparea constantă a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop pentru bunul mers al şcolii teologice și pentru formarea duhovnicească a viitorilor preoţi, care învață în această instituție de învățământ teologic.

Înaltpreasfinţitul Părinte Episcop a fost întâmpinat în curtea aşezământului teologic de către soborul părinţilor slujitori ai Paraclisului: părintele Lect. Univ. Dr. Ștefan Negreanu, Pr. Conf. Dr. Lucian Farcașiu și Pr. Lect. Dr. Ioan Lazăr – duhovnicul Facultății, și un numeros sobor de preoți din care a fau făcut parte foști studenţi, masteranzi sau doctoranzi ai Facultății. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop a fost condus în biserică, unde a slujit Sfânta Liturghie de hram, răspunsurile liturgice fiind date de către cele două străni formate din studenţi şi absolvenţi ai Facultăţii. Slujba Sfintei Liturghii arhiereşti a împărtăşit o mare bucurie tuturor celor prezenţi în sfântul locaş.

La momentul potrivit din cadrul Dumnezeieştii Liturghii, chiriarhul locului a rostit un frumos cuvânt de învăţătură, care a impesionat atât prin adâncimea cugetării teologice cât şi prin îndemnurile părinteşti deosebit de actuale care au fost adresate celor prezenţi. Astfel, în introducere, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei s-a referit la contribuția Sfântului Maxim Mărturisitorul la lămurirea învățăturii ortodoxe despre hristologie, mai precis la cele două firi, voințe și lucrări din Persoana divino-umană a Mântuitorului Hristos. Înaltpreasfinţia Sa, s-a referit în continuare la o învățătură morală deosebită, desprinsă din opera Sfântului Maxim Mărturisitorul, și anume întristarea cea după Dumnezeu și valoarea acesteia pentru lucrarea de mântuire a sufletului. Înaltpreasfinția Sa a arătat din această perspectivă tendința omului de astăzi de a se întrista pentru toate greutățile sau nereușitele vieții acesteia trecătoare, efemere, în raport cu întristarea cea bună, pe care ar trebui să ne silim să o dobândim, și anume întristarea cea după Dumnezeu, care cuprinde în ea întristarea pentru păcatele pe care le săvârșim și care ne despart de Dumnezeu, dar și întristarea ca grijă că nu vom reuși să dobândim vederea bunătăților veșnice pregătite de Dumnezeu celor care se silesc să le dobândească în ceruri.

La sfârşitul Sfintei Liturghii au fost binecuvântate prinoasele pregătite întru cinstea Sfântului Maxim Mărturisitorul şi de asemenea, a fost săvârşită Litia mică pentru profesorii Facultăţii şi ctitorii sfântului locaş, adormiţi în Domnul.

Cuvântul de mulţumire adresat ierarhului a fost rostit de către Pr. Lect. Dr. Ştefan Negreanu, care a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei pentru dragostea părintească arătată preoților slujitori ai Paraclisului, studenţilor şi credincioşilor care se roagă împreună în acest sfânt locaş. Părintele i-a mulţumit de asemenea Întâistătătorului Eparhiei arădene pentru slujire şi pentru cuvântul de învăţătură, adresat celor prezenți la Sfânta Liturghie, invitându-l ca ori de câte ori timpul îi îngăduie, să participe la slujbele săvârșite în acest sfânt locaș.

Suntem încredinţaţi de faptul că Sfântul Maxim Mărturisitorul aduce prin rugăciunile sale înaintea tronului lui Dumnezeu, un prisos de har şi binecuvântare pentru Facultatea noastră, pentru studenţii ei şi pentru toţi ostenitorii care-i cer sprijinul şi mijlocirea.

Pr. Conf. Dr. Lucian Farcaşiu

50337214_2006248363003196_6945894426182942720_n

50407348_833655820314896_6769991579559002112_n

50392805_786863874999087_8053801074345115648_n

50851707_490145078470723_6431808423062405120_n

50516711_2018562691781994_3020247966351884288_n

50323414_1976499339066677_3624277001331802112_n