Cerc pastoral- misionar la parohia Vladimirescu I

Duminică, 24. 02. 2019, biserica parohiei Vladimirescu I a fost gazda întrunirii preoților din Cercul Preoțesc nr. 6 Vladimirescu, coordonat de P.C. Preot Mândra Dan, paroh la Parohia Fântânele.În deschiderea lucrărilor, în prezența unui număr frumos de credincioși, a fost săvârșită slujba Vecerniei, la finalul căreia P. C. Pr. Mândra Dan de la parohia Fântânele a susținut referatul cu tema Satul românesc, vatră a plămădirii, păstrării și promovării conștiinței naționale și eclesiale românești, în conformitate cu tematica propusă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru acest an 2019 ca An omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și An comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română.

Satul este spațiul în care s-au format și păstrat, de-a lungul timpului, multe din valorile spirituale, culturale și identitare transmise până la noi.

Începutul satelor se pierde în negura vremii. Săpăturile arheologice au atestat existența unor așezări de tip sătesc, pe teritoriul de azi al României, încă din vremea Neoliticului. Prezența structurilor sătești este documentată, pe același teritoriu, în tot cursul „mileniului întunecat” și mai apoi. Cu toată dreptatea se poate spune că poporul român s-a format „într-un sat”!
Atunci când satele încep să fie pomenite în documente scrise, deci din veacul al XIII-lea, ele apar ca niște structuri sociale de o complexitate tulburătoare. Întreaga așezare și rânduială se constituiau în jurul Bisericii și de fapt, într-un înțeles mai adânc, satul era chiar Biserica, totalitatea poporului rugător. Din această realitate primă decurgeau toate celelalte: sentimentul familiei, grija de copii și de buna lor creștere, solidaritatea comunitară. Nu este deci deloc surprinzător că aceste trăiri spirituale s-au exprimat în afară în frumusețea portului și a cuvântului. Satul românesc unea ideal „eleganța cu demnitatea și demnitatea cu modestia”.

În comunitatea sătească omul harnic și moral a fost întotdeauna stimat, Satele româneşti au fost şi au rămas matricea arhetipală a „românismului” şi garanţia perpetuării modelului existenţial românesc; a înţelegerii româneşti a diferenţei dintre bine şi rău.

Satele româneşti, cu biserici şi case ţărăneşti, cu cimitire şi morminte străjuite de cruci, cu uliţe şi porţi primitoare, sunt purtătoarele unui limbaj tainic şi vizibil al tradiţiei, al continuităţii fizice şi spirituale ale acestui neam, sunt oglinzi ale sufletului românesc, în care se arată astăzi, după caz, hărnicia sau delăsarea noastră, responsabilitatea sau indiferenţa, a mai precizat părintele referent.

La finalul expunerii părintele Dan Mândra a remarcat și apreciat frumoasa colaborare a celor două parohii din Vladimirescu cu Primăria Comunei, care împreună au organizat, anul trecut un festival al tradițiilor locale.

“De altfel, părintele paroh a mulțumit în mod special pentru prezența la slujba Sfintei Vecernii domnului Ioan Crișan, primarul comunei Vladimirescu, respectiv domnului Mihai Mag, viceprimar, ambii prezenți în fiecare Duminică la Sfânta Liturghie.”

În încheiere părintele paroh Șimonca Codin a mulțumit preoților și credincioșilor prezenți la acest eveniment frumos din cadrul comunității păstorite de sfinția sa.

Pr Ilota Sorin

Parohia Aluniș

IMG-20190224-WA0002 (1)

IMG-20190224-WA0006