Activități ecologice derulate în Parohia Țărmure și în Filia Ionești

În cadrul Parohiei Țărmure și Filiei Ionești s-au desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, activități de plantare de puieți de stejar.

Prin implicarea Arhim. Teofan Mada, vicar eparhial, în prezența Părintelui Paroh Roman Cosmin-Florin și, mai ales, prin dăruirea și voluntariatul eleviilor Școli „Astra”, coordonați de dl. prof. dr. Cristian Stoica, au fost plantați 100 de „tineri” stejari. Acțiuniile ecologice au scos în relief relația dintre satul românesc și natură, coordonate ale tematicii Anului Omagial 2019 în PatriarhiaRomână.

Anul construirii bisericii din satul Ţărmure, comuna Hălmagiu, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, nu se poate preciza deocamdată cu exactitate. Există informaţia conform căreia ar fi anul 1830 dar, pe baza unor tipărituri vechi existente în biserică, ar putea fi avansată ipoteza construirii pe la anul 1780. Tâmpla bisericii a fost realizată de Constantin Zugravul. În anul 1870, biserica a fost supusă unor modificări constructive, care i-au mărit spaţiul. Alte mici modificări făcute în 1931, nu i-au schimbat aspectul. La renovarea din 1934, s-a schimbat forma turnului acoperit cu şindrilă iar la aceea din 1991 şindrila a fost înlocuită cu tablă zincată. Pictura a fost executată în 1870 de către zugravul Ioan Demetrovici pe pânză, cu vopsele în ulei, cu un simţ deosebit al proporţiilor şi al culorilor. A fost ultima biserică pictată de acest artist local. În jurul bisericii se află cimitirul.

Biserica de lemn din Ioneşti, comuna Hălmagiu, cu hramul Sfântul Mucenic Gheorghe, a fost adusă pe actualul amplasament în 1730, an considerat cel al construcţiei (reconstrucţiei), deoarece, iniţial, ea a fost construită în alt loc. În jurul ei se află cimitirul, caredeserveşte şi în prezent cultului liturgic.La reconstruirea pe actualul loc, s-a folosit atât material lemnos din biserica veche, cât şi materiale noi. Biserica are forma unei nave dreptunghiulare.Pictura a fost executată de Ioan Demetrovici din Timişoara în jurul anului 1840, iar Constantin din Râşca a pictat iconostasul şi câteva icoane pe lemn.În 1780, au fost făcute primele reparaţii iar în 1892, biserica a fost renovată din temelie. În ultimii ani, ea s-a aflt în renovare; în 2013, învelitoarea din ţiglă a corpului bisericii şi a turnului clopotniţă din tablă a fost înlocuită, în întregime, cu şindrilă nouă.A fost declarată monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural arădean şi ardelean.

Felicităm tinerii pentru dăruirea și actul lor de voluntariat pentru acțiunile de plantare de puieți de stejar. De fapt tinerii sunt cei care vor trebui să înfrunte consecințele actualei crize ambientale și climatice. De aceea, solidaritatea inter-generațională nu este o atitudine opțională, ci o chestiune esențială de dăruire, din moment ce satele românești pe care le-am primit aparțin și celor care vor veni.

Arhim. Teofan Mada, vicar eparhial

1

3

7