Slujire Arhierească la Mănăstirea Feredeu, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți

Astăzi, 3 martie 2019, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăti, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit slujba Sfintei Liturghii la Mănăstirea Feredeu, în Biserica cu hramul „Sf Proroc Ilie Tesviteanul”. Duminica Înfricoșătoarei Judecăți deschide o săptămână pregătitoare pentru începutul Postului Mare; astfel Evanghelia duminicii ne ajută să ne gândim că toți vom fi judecați pentru faptele ce le-am săvârșit în viața pământească.

În bisericile ortodoxe la Sfânta Liturghie se citește pericopa evanghelică de la Matei, cap. XXV, versetele 31-46. Sfinții Părinti au rânduit ca să fie citită această pericopă înaintea Postului Mare, pentru ca fiecare creștin să fie cu luare aminte la viața sa, la atitudinea față de semenii săi.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a transmis credincioșilor învățătura ce se desprinde din această pericopă, vorbind despre „iubirea milostivă care trebuie să-l caracterizeze pe fiecare creștin. Omul este liber să aleagă a iubi sau nu pe Dumnezeu; să-I slujească sau nu lui Dumnezeu. Slujirea lui Dumnezeu e slujirea aproapelui. Dumnezeu nu ne va întreba la Judecata de apoi cât ne-am rugat, câte metanii am făcut, cât am mâncat, ci de cât de mult i-am iubit pe ceilalți, dacă am făcut ceva pentru ei; pentru cei săraci, flămânzi, bolnavi, privați de libertate și altora asemenea lor. Faptele bune trebuie să aiba la bază dragostea și nu interesul egoist, iar ele trebuie făcute nu pentru a fi lăudați de oameni, ci din iubire față de aproapele. Dumnezeu cunoaște gândul fiecăruia, după cum ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune că Mântuitorul Hristos nu ne îndemnă ca atunci când vedem un om bolnav sau în temniță, să-l vindecăm sau să-l scoatem din temniță, ci să-l cercetăm, să avem compasiune și mila față de el. La Judecata de Apoi vom înțelege cum Dumnezeu Se identifică cu oamenii smeriți și săraci. Mântuitorul Iisus Hristos este prezent în fiecare om botezat. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune că Hristos suferă pânā la sfârșitul veacurilor cu fiecare om, chiar dacă El S-a înălțat la ceruri. El e prezent în lumea aceasta, iar noi trebuie să-L identificăm în oameni”. ,,Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei XXV, 40) Dumnezeu are răbdare cu noi, iar criteriu judecății Lui e iubirea milostivă. Sfântul Ioan Gură de Aur ne vorbește de neomenie și omenie. La baza relelor se află neomenia, iar omenia stă la temelia faptelor bune. Să nu căutăm excesiv căpătuirea materială, ci să concretizăm iubirea în fapte bune față de oameni, pentru că așa vom dobândi viața veșnică și răspunsul cel bun la înfricoșata judecată.”

În această duminică, creștinii ortodocși vor lăsa sec de carne, adică în urmātoarea săptămână vor consuma pe lângă produsele de post, și lapte, brânză, ouă s-au pește. Este o săptămână cunoscută în popor și sub denumirea de Săptămâna Albă. Miercurea și vinerea din Săptămâna Albă sunt zile aliturgice, iar în biserici nu se oficiază Sfânta Liturghie. Rânduiala liturgică de la Vecernie și Utrenie din aceste zile este asemănătoare cu cea din Postul Mare, la sfârșit rostindu-se rugăciunea Sfântului Efrem Sirul „Doamne și Stăpânul vieții mele…”.

La finalui slujbei Preasfinția Sa a felicitat pe Părintele Stareț Arhimandritul Ilarion Tăucean pentru buna organizare a mănăstirii și a misiunii monahale si a împărțit iconițe celor prezenți.

Arhid. Mircea Proteasa

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image