Activitate metodică la Școala Gimnazială Șimand, jud. Arad

Joi, 11 aprilie 2019, la Școala Gimnazială Șimand s-a desfășurat o activitate metodică dedicată profesorilor care predau disciplina Religie ortodoxă la școlile din zona Chișineu-Criș – Sântana. Activitatea demonstrativă a fost susținută de d-na prof. Gosta Carmen-Cornelia de la Școala din Șimand.

Tema aleasă a fost din programa clasei a V-a și s-a intitulat ,,Relația dintre sărbătorile religioase și celelalte sărbători. La activitate au luat parte cei 21 de profesori de Religie ortodoxă care activează în școlile din zona Criș-Sântana, din partea Inspectoratului Școlar Județean Arad fiind prezent inspectorul de specialitate, părintele Arhidiacon Florin Sirca. De asemenea profesorii participanți s-au bucurat și de prezența Preacuviosului părinte dr. Iustin Popovici, Consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, dar și de cea a Precuviosului părinte dr. Nicolae M. Tang, lector al Facultății de Teologie ,,Ilarion V. Felea din Arad, și fiu al comunei. La activitate a fost invitat să ia parte și părintele Gosta Gabriel, parohul bisericii din Șimand.

Activitatea a debutat cu primirea oaspeților, după care a început desfășurarea orei propriu-zise după proiectul pregătit de d-na prof. Gosta Carmen și oferit tututror celor prezenți. Elevii au răspuns întrebărilor puse din lecția anterioară, dovedind o bună cunoaștere a noțiunilor legate de sărbători în general, după care s-a trecut la predarea lecției noi, parcurgându-se toate etapele didactice. Pentru fixarea cunoștințelor noi dobândite s-a folosit metoda cadranelor prin care elevii au fost provocați ca, prin intermediul unui joc în echipă, să dovedească însușirea corectă a cunoștințelor primite. Ora s-a încheiat cu intonarea unor imne religioase legate și de tematica lecției, dar și cu notarea elevilor merituoși.

După terminarea lecției demonstrative, cei prezenți au trecut la partea a doua a întâlnirii, și anume analiza asupra activității desfășurate. Primul care a luat cuvântul a fost părintele inspector Sirca Florin, care a felicitat-o pe doamna profesoară pentru modul în care s-a desfășurat lecția demonstrativă subliniind antrenarea elevilor în procesul de predare-învățare. Analiza propriu-zisă a activității a fost încredințată coordonatorului cercului pedagogic din zona Criș-Sântana, dl. profesor Lipovan Cosmin de la Liceul Teoretic din Chișineu-Criș. Acesta a invitat-o pe doamna profesoară Gosta Carmen să expună în rezumat obiectivele urmărite în cadrul lecției și modul în care crede că au fost atinse aceste obiective. Apoi s-a dat cuvântul celorlalți profesori participanți, aceștia exprimând anumite considerații asupra modului de proiectare a lecției, a metodelor didactice folosite și a modului în care elevii au fost antrenați în desfășurarea orei. Concluziile au fost trase de dl. prof. Lipovan Cosmin, coordonatorul cercului pedagogic, care a apreciat în mod deosebit felul în care s-a făcut legătura între sărbătorile religioase și alte sărbători laice, doamna profesoară folosind un limbaj adecvat cunoștințelor deprinse de elevii de clasa a V-a. Au fost apreciate și metodele didactice folosite, și strategia pentru transmiterea noilor cunoștințe, o lecție cu un caracter atât de complex fiind sintetizată într-o schemă foarte simplă de doamna profesoară, care a făcut apel apoi la joc și la metoda cadranelor, la această vârstă elevii deprinzând mult mai ușor noi cunoștințe prin asociere de imagini, prin desen sau prin cântece cu conținut religios și patriotic, materialul didactic folosit în cadrul orei fiind deosebit de bogat și sugestiv.

Concluzia generală, exprimată de părintele inspector Florin Sirca, a fost că activitatea metodică și-a atins scopul pentru care a fost organizată, și anume schimbul de experiență și dobândirea de noi competențe pentru profesorii care predau disciplina Religie. D-na prof. Gosta Carmen a fost felicitată pentru modul în care a pregătit întreaga activitate metodică, fiind subliniată și experiența acumulată în cei peste 24 de ani de activitate desfășurată la catedră.

A luat cuvântul în continuare Preacuviosul părinte Nicolae M.Tang, care și-a amintit de anii de școală petrecuți la Șimand, dar și de primele ore de religie din anii imediat de după Revoluție, predate la început de cel care i-a fost mulți ani și duhovnic,  părintele Para Leonte. A apreciat în mod laudativ modul de desfășurare a activității didactice, evidențiind armonizarea și alternarea metodelor clasice de predare cu cele moderne, dar și păstrarea unei tradiții continuate de doamna profesoară de a încheia ora de religie cu intonarea de către elevi a unor imne religioase, imne pe care copiii le interpretează și la biserică cu diferite ocazii. Preacuviosul părinte a făcut referire și la contextul istoric local, anul 2019 însemnâmd comemorarea a 100 de ani de la moartea martirică a doi preoți, slujitori ai bisericii din Șimand, părinții Cornel Popescu și Cornel Leucuța. De asemenea, în calitate de delegat al Facultății de Teologie din Arad din încredințarea părintelui decan Cristinel Ioja, preacuvioșia sa a continuat cu îndemnul adresat tuturor profesorilor de Religie de a păstra o cât mai strânsă legătură cu instituțiile de formare teologică din Arad, colaborare care trebuie văzută ca fiind benefică în ambele sensuri, și în ceea ce privește orientare tinerilor cu vocație spre aceste instituții (Seminar și Facultate) dar și cu anumite recomandări și sfaturi care pot veni din partea dascălilor ce formează corpul academic al uneia dintre cele mai prestigioase facultăți din Arad și anume Facultatea de Teologie ,,Ilarion V. Felea.

A urmat apoi cuvântul de apreciere al Precuviosului părinte consilier Iustin Popovici, prezent la Șimand din încredințarea Înaltpreasfințitului Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, preacuvioșia sa evocând de asemenea cu emoție și nostalgie anii petrecuți la catedră, în calitate de profesor de religie, dar și anii studenției și nu numai, când adesea a venit la biserica din Șimand fie pentru a cânta în strană, fie, mai târziu, pentru a sluji în Sfântul Altar. Părintele consilier a apreciat de asemenea laudativ existența Cabinetului de religie în cadrul Școlii Gimnaziale Șimand, cabinet organizat de doamna profesoară și dotat cu un bogat material didactic dar și cu multe realizări artistice ale elevilor, unele dintre ele chiar premiate la diferite concursuri județene de specialitate. A ținut de asemenea să îndemne pe toți profesorii participanți, ca, în cadrul anului 2019 declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca ,,An omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)”, să încerce fiecare să realizeze la nivel local activități care să evidențieze valorile satului românesc tradițional, în parteneriat cu parohiile în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea. În final a transmis cuvântul de arhierească binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop adresat tuturor celor prezenți, asigurându-i de părinteasca purtare de grijă pe care Chiriarhul o are față de toți profesorii de religie din eparhie.

De asemenea părintele Gosta Gabriel a mulțumit celor prezenți pentru cinstea făcută Școlii din Șimand și în mod deosebit catedrei de Religie ortodoxă, prin organizarea acestei activități didactice în acest an atât de însemnat pentru întreaga viață spirituală și culturală a comunei, părintele făcând referire desigur la momentul deosebit pentru Biserica ortodoxă din Șimand care în acest an comemorează 100 de ani de la moartea ca și martiri a celor doi preoți Cornel Popescu și Cornel Leucuța, uciși la 9 aprilie 1919, amintind și faptul că părintele Cornel Leucuța s-a ocupat pentru scurt timp și de școala confesională din Șimand activând ca învățător. Părintele, în calitate de conducător al parohiei, a apreciat de asemenea în mod pozitiv legătura dintre Biserică și Școală, multe dintre activitățile celor două instituții fiind realizate într-o frumoasă colaborare, ceea ce dovedește că ora de religie își are continuitatea dorită în viața liturgică a tinerilor, subliniind frumoasa și bogata activitate a corului de copii al bisericii pregătit împreună cu doamna profesoară.

La final d-na prof. Gosta Carmen a mulțumit tuturor participanților pentru implicare și pentru dialogul constructiv care există între colegii de disciplină, între profesorii de Religie și inspectorul de specialitate și nu în ultimul rând între profesorii de Religie și Centrul eparhial și chiar Facultatea de Teologie din Arad.

Tot în contextul celor arătate mai sus, activitate a avut și o parte practică și anume profesorii participanți, în frunte cu invitații, s-au deplasat la biserica ortodoxă din localitate, aflată în vecinătatea școlii, unde, la mormântul celor doi preoți martiri Cornel Popescu și Cornel Leucuța, s-a săvârșit de către Preacuviosul părinte Nicolae M. Tang o slujbă de pomenire a acestora.

Prof. Sebastian Buntean

btrhdr

btrhdr

5

btr

7

8

9

10

btr

12

13

18