Cerc misionar în parohia Pescari, filia Feniș

În după-amiaza zilei de duminică 14 aprilie 2019, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar Nr.3 Gurahonţ, coordonat din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit, la Biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din parohia Pescari, filia Feniș, protopopiatul Sebiş.
În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au luat parte credincioșii parohiei şi a parohiilor învecinate. Din sobor au făcut parte: pr. Moț Dorel coordonatorul cercului, diac. Moț Aurelian Iulian, pr. Oarcea Marian de la parohia Almăș, pr.Rocsa Sebastian de la parohia Pescari, pr.Curechean Alin de la parohia Cil, pr.Cristea Silviu de la parohia Guravăii, pr.Vesa Ioan de la parohia Iosășel, pr. Lușcă Ciprian de la parohia Zimbru, pr. Groza Ștefan de la parohia Tălagiu, pr. Zbârcea Teodor de la parohia Mădrigești, pr. Tulcan Dănuț de la parohia Secaș și pr. Rada Ioan de la parohia Sălăjeni.
Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta, ca „Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)” și „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti Patriarhia Română”, au fost susţinute temele : 1. Rolul Tradiției și transmiterea valorilor moștenite de la generațiile trecute; 2. Statornicie geografică şi statornicie în credinţă şi viaţă creştină (mărturii istorice referitoare la apariţia satului românesc şi a primelor comunităţi eclesiale rurale). Temele au fost tratate şi prezentate de părintele Zbîrcea Teodor-George de la parohia Mădrigești.
Cu privire la tema despre satul românesc și statornicia sa geografică, credință și viață creștină părintele spunea: satul românesc a avut ca centru a întregii vieți spirituale, Biserica, un adevărat axis mundi, după expresia lui Mircea Eliade, în care se întâlnește cerul cu pământul, îngerii și Sfinții cu oamenii, oamenii între ei, dar și vii cu morții.Un univers întreg.În acest sens marele istoric al românilor: Nicolae Iorga afirma că satul și Biserica au emancipat România, una i-a dat dimensiunea civilizației umane, cealaltă i-a dat dimensiunea sacrului, iar popoarele care au sacralitatea în ființa lor au și destin, au și loc în istorie.
În ce privește cea de a doua temă despre tradiție și valorile moștenite de la generațiile trecute, părintele s-a referit la cele trei momente din viața omului, naștere-botez, cununie și înmormantare, tratând tradițiile legate de acestea din cele mai vechi timpuri și exemplificându-le cu exemple din toate zonele țării, subliniind rolul lor deosebit și mai ales datoria noastră de a le păstra cu sfințenie.
Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi.La cercul pastoral au luat parte şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.
În finalul întâlnirii, preotul paroh Rocsa Sebastian a mulţumit tuturor pentru participare.
Diac. Moţ Aurelian Iulian

image

image

image