Admitere 2019 la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad

Acte studii LICENŢĂ  2019

 1. dosar plic;
 2. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere);
 3. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie;
 4. foaia matricolă a anilor de liceu în original şi xerocopie;
 5. diploma de licenţă sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie;

(pentru absolvenţii de facultate);

 1. foaia matricolă a anilor de licenţă în original şi xerocopie;
 2. pentru absolvenţii Seminarilor teologice: diplomă de atestat sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie;
 3. certificat de naştere original şi xerocopie;
 4. certificat sau adeverinţă de botez;
 5. certificat de căsătorie original şi xerocopie  – unde este cazul;
 6. carte de identitate original şi xerocopie
 7. recomandarea Consiliului parohial (formular tip) din parohia de provenienţă a candidatului;
 8. binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului locului din eparhia de unde provine candidatul;
 9. adeverinţă medicală – tip –  apt pentru înscrierea la facultate
 10. aviz psihologic de la un cabinet de specialitate;
 11. 2 poze tip buletin color;
 12. taxa de înscriere: 80 lei
 13. adeverinţă de la locul de muncă pentru cântăreţi, preoţi sau monahi.

Atenţie ! La confirmarea locului este obligatorie depunerea diplomei de bacalaureat în original.

Programare calendaristică  pentru admitere 2019:

Sesiunea I – Program de Licenţă

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr. 11-13, tel 0257.28585): 10.07-25.07.2019

Etapa I (vizita medicală, muzică şi dicţie) – 26.07.2019 ora 830

Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie Dogmatică) – 26.07.2019 ora 1100

Afişare rezultate: 26.07.2019

Contestaţii – 26.07.2019

Confirmarea locului  – 29.07. – 30.07.2019

Afişare rezultate finale: 31.07.2019

Sesiunea II/ funcţie de numărul de locuri rămase – Program de Licenţă

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr. 11-13, tel 0257.28585): 02.09-11.09.2019

Etapa I (vizita medicală, muzică şi dicţie) – 12.09.2019 ora 830

Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie Dogmatică) – 12.09.2019 ora 1100

Afişare rezultate: 12.09.2019

Contestaţii – 13.09.2019

 Confirmarea locului  – 16.09.- 17.09.2019

Afişare listelor finale definitive: 18.09.2019

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE ÎN FACULTĂŢILE DE TEOLOGIE – 2019

 SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ  PASTORALĂ

 1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Raportul dintre ele.
 2. Despre Sfânta Treime: temeiuri biblice şi contribuţii patristice la definirea acestei dogme;
 3. Crearea lumii văzute. Crearea omului.
 4. Starea primordială a omului. Chip şi asemănare.
 5. Unirea ipostatică şi consecinţele ei.
 6. Răscumpărarea şi aspectele ei.
 7. Mântuirea subiectivă.
 8. Biserica, întemeierea, constituţia şi însuşirile ei.
 9. Sfintele Taine, consideraţii generale şi particulare.
 10. Sfânta Euharistie: caracterul de taină şi cel de jertfă.

Bibliografie:

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. prof. dr. Ioan ZAGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991 şi ediţiile următoare (Cluj şi Galaţi).

Acte admitere MASTER 2019

Candidatul va depune următoarele acte:

 1. dosar plic;
 2. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere);
 3. Curriculum – vitae
 4. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie ;
 5. foaia matricolă a anilor de liceu în original şi xerocopie;
 6. diploma de licenţă sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie ;

(pentru absolvenţii de facultate);

 1. foaia matricolă a anilor de licenţă în original şi xerocopie;
 2. diploma de master sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie (pentru înscrierea la studiile de doctorat)
 3. foaia matricolă a studiilor de master în original şi xerocopie;
 4. pentru absolvenţii Seminariilor teologice: diplomă de atestat sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie;
 5. certificat de naştere original şi xerocopie ;
 6. certificat sau adeverinţă de botez;
 7. certificat de căsătorie original şi xerocopie – unde este cazul;
 8. carte de identitate original şi xerocopie
 9. recomandarea Consiliului parohial (formular tip) din parohia de provenienţă a candidatului;
 10. binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului locului din eparhia de unde provine candidatul;
 11. pentru candidaţii care aparţin altor culte sau provin din alte Biserici Ortodoxe surori sunt necesare : acordul cultului/  chiriarhului eparhiei  din care provin; avizul Consiliului Facultăţii în care urmează să studieze,  acordul chiriarhului   de care aparţine facultatea şi acordul Patriarhului României;
 12. adeverinţă medicală – tip admitere facultate, clinic sănătos. Apt pt. înscrierea la facultate.
 13. aviz psihologic de la un cabinet de specialitate;
 14. 2 poze tip buletin color;
 15. taxa de înscriere: 80 lei
 16. adeverinţă de la locul de muncă pentru cântăreţi, preoţi sau monahi.

 Programare calendaristică  pentru admitere 2019:

Sesiunea I  si II – Programe de Master

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr.11-13, tel 0257.28585): 10.07-25.07.2019 şi 02.09-11.09.2019

Interviu10.09.2019 ora 1000

Contestaţii – 12.09.2019

Confirmarea locului  – 16.09- 17.09.2019

Afişare listelor finale definitive: 18.09.2019

TEMATICA PENTRU INTERVIU-ADMITERE, 2019 MASTER Doctrină şi Cultură Creştină,

 1. Problema revelaţiei în lumea contemporană;
 2. Importanţa persoanei lui Iisus Hristos în cultura actuală;
 3. Rolul Bisericii Ortodoxe în mărturisirea lui Hristos astăzi.

Bibliografie

 1. Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I-III, Bucureşti, 1978.
 2. Pr. Prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Bucureşti, 2005.
 3. Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia Ortodoxă în Teologia Românească Contemporană, Arad, 2011.
 4. Anastasios Yannoulatos, Ortodoxia şi problemele lumii contemporane, Bucureşti, 2003.

TEMATICA PENTRU INTERVIU-ADMITERE,  2019 MASTER Pastoraţie şi Viaţă Liturgică

 1. Importanţa Sfintei Liturghii în viaţa Bisericii şi a credincioşilor ei;
 2. Probleme pastorale în societatea contemporană;
 3. Cultul divin – expresie a intercomuncării între clerici şi credincioşi;
 4. Parohia – spaţiu al lucrării mântuirii preotului împreună cu credincioşii.

Bibliografie

 1. Alexandre Schmemann – Euharistia – Taina Împărăției, Editura Anastasia, 1993.
 2. Jean Claude Larchet, –Viaţa Liturgică, Editura Doxologia Iaşi, 2017
 3. Gheorghios D. Metallinos, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Editura Deisis, Sibiu, 2004.
  4. Mitropolit Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Editura Andreiană, Sibiu, 2015.