Jumătate de veac de mărturie a vieţuirii monahale a Înaltpreasfinţitului nostru Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu al Aradului

Anul acesta, la Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, se împlinesc 50 de ani de când Arhipăstorul nostru, Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a fost tuns în monahism.

Potrivit Protocolului celor tunşi în monahism a bisericii Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, a Mănăstirii de obşte a Hodoşului, care a început a se scrie din anul 1857, solicitând intrarea în monahism, cu aprobarea Sfintei Arhiepiscopii a Timişoarei şi Caransebeşului, Nr. 1347/1969 şi a Sfintei Episcopii a Aradului, Nr. 2014/1969, la 2 aprilie 1969, Duminica Floriilor, a fost închinoviat la Sfânta Mănăstire Hodoş-Bodrog. Tunderea în monahism a avut loc în baza aprobării Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu Nr. 3490 din 18 martie 1969 şi a Adresei Sfintei Arhiepiscopii Ortodoxe Române a Timişoarei şi Caransebeşului, Nr. 1682 – B din 8 aprilie 1969, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului şi a Preasfinţitului Părinte Episcop Teoctist al Aradului, respectându-se întru totul rânduielile canonice şi ritualul Sfintei Biserici Ortodoxe cu privire la intrarea şi tunderea în monahism precum şi prevederile regulamentare ale Bisericii Ortodoxe Române, ţinând cont în primul rând de dorinţa statornică a PC Părinte Traian Seviciu, vicar eparhial al Mitropoliei Banatului, de a îmbrăţişa viaţa monahală. Slujba tunderii în monahism a avut loc în biserica cea veche a Mănăstirii Hodoş-Bodrog, la Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, 24 iunie 1969, în cadrul Sfintei Liturghii săvârşită de către Înaltpreasfinţia Sa Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, iar prezentarea sa în faţa Sfântului Altar pentru depunerea voturilor monahale s-a făcut de către Părintele Arhim. Timotei Iftimie, stareţul sfintei mănăstiri. Părintele Traian Seviciu a primit numele de Timotei.

La această impresionantă ceremonie religioasă au asistat mai mulţi preoţi, diaconi, monahi, monahii şi un însemnat număr de credincioşi. Noul monah, respectiv ieromonah, a fost introdus apoi în rândul părinţilor din obştea mănăstirii.

În acelaşi Protocol găsim câteva date despre noul călugărit, şi anume: ,,Părintele ieromonah Timotei Seviciu s-a născut la 4 iunie 1936, la Timişoara. Părinţii Preacuvioşiei Sale sunt Caius, profesor şi Vioara. Şcoala primară şi liceul le-a urmat în oraşul natal. Între anii 1953-1957 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, unde şi-a luat şi licenţa în teologie. La acelaşi institut a urmat între anii 1957-1960, cursurile de doctorat, secţia istorică, specialitatea Patrologie. În anul 1962 a dat examenul aprofundat de admisibilitate, între timp a făcut studii ecumenice în Elveţia, în 1967 la Facultatea de Teologie Protestantă din Neuchâtel şi în 1967-1968, la Institutul Ecumenic de la Bossey, participând totodată la diferite întruniri ecumenice.

La 1 septembrie 1961 a fost numit profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Caransebeş. De la 1 octombrie 1961 a funcţionat ca secretar eparhial la Episcopia Aradului, iar de la 1 iulie 1962 a fost secretar eparhial la Arhiepiscopia Timişoarei şi Caransebeşului şi, mai apoi, vicar administrativ. La 22 octombrie 1961, a fost hirotonit diacon, iar la 10 martie 1968 a fost hirotonit preot”.

După ce sunt amintite câteva studii şi articole tipărite de către noul ieromonah, prezentarea din Protocol se încheie cu următoarele cuvinte: ,,Mulţumim mai întâi Bunului Dumnezeu pentru fericitul prilej avut astăzi de a face aceste preţioase însemnări, Îl rugăm pe El, dătătorul a tot binele, să întărească prin harul Său ceresc pe noul nostru ieromonah, P.C. Părinte Timotei Seviciu, cu sănătate îndelungată şi cu sporite puteri sufleteşti, spre slujirea cât mai rodnică a Bisericii strămoşeşti şi a semenilor noştri”, scrise de părintele arhim. Timotei Iftimie, stareţul de atunci al Sfintei Mănăstiri.

Aceste cuvinte de binecuvântare se împlinesc mai desăvârşit la şapte ani de la acest eveniment, mai precis în anul 1976, când în ziua de 8 februarie Părintele Timotei este hirotonit în Catedrala din Timişoara ca episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, cu titlul de ,,Lugojanul”. Mai apoi, în anul 1984, episcopul Timotei revine la Arad ca şi episcop al Aradului, fiind cel de-al 23 –lea ierarh ortodox al istoricului scaun episcopal de la Arad. Astfel, în rândul succesiunii neîntrerupte de peste 300 de ani a ierarhilor arădeni, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei se înscrie în şirul înaintaşilor săi de seamă, harnici, înţelepţi şi misionari, care prin viaţa şi activitatea lor au contribuit la devenirea istorică a acestui scaun episcopal şi a Bisericii întregi, după cum frumos arăta Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în mesajul transmis cu prilejul împlinirii a 30 de ani de arhipăstorire a Eparhiei Aradului de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului (2 decembrie 2014) şi publicat într-un Volum omagial tipărit la acest eveniment. În acelaşi volum, Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, evocând personalitatea Ierarhului arădean, afirma faptul că străbatem o vreme când avem trebuinţă de exemple pozitive pe care să le urmăm şi că Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei face parte din importanta familie a vlădicilor şi teologilor bănăţeni, care au lăsat urme semnificative în istoria Bisericii româneşti.

Bogata activitate desfăşurată de Înaltpreasfinţia Sa la Arad, în domeniile: administrativ, cultural, misionar, social şi duhovnicesc este bine cunoscută de către toţi şi nu voi insista asupra acesteia. Însă nu poate rămâne neamintit faptul că prin Arhipăstorul Timotei se împlineşte un vis al atâtor înaintaşi de a avea o catedrală la Arad, ctitorind noua Catedrală arhiepiscopală din Arad, prima catedrală episcopală ortodoxă începută, finalizată şi târnosită în România, după căderea regimului comunist, aşa cum a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul de la târnosirea ei în data de 6 decembrie 2008. Pe lângă faptul că Vlădica Timotei a iniţiat şi construit aproape 100 de noi biserici, peste 10 doar în Municipiul Arad, a supravegheat restaurarea a sute de locaşuri de cult, multe dintre ele fiind monumente de cult, faţă de care Înaltpreasfinţia Sa are o grijă deosebită, nu a neglijat niciodată latura sa monahală, înnoind şi intensificând permanent viaţa duhovnicească din mănăstiri. După venirea sa la Arad, pentru început a renăscut vechiul schit părăsit de la Feredeu, devenit acum o mănăstire înfloritoare de monahi, de strajă cetăţii Aradului de pe dealurile Şiriei, vatra părintească a vrednicului nostru părinte spiritual; apoi sub grija sa părintească la Mănăstirea Hodoş-Bodrog a fost construită o nouă biserică cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh” iar la Mănăstirea Arad-Gai a fost ridicată o măreaţă biserică nouă, fiind una dintre cele mai mari biserici mănăstireşti din ţara noastră, târnosită de Întâistătătorul Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în anul 2011; înfiinţarea mai multor mănăstiri şi schituri, atât în Arad cât şi în Hunedoara (în răstimpul când judeţul a intrat sub jurisdicţia Episcopiei Aradului); înfiinţarea seminarului monahal de la Mănăstirea Prislop; reamenajarea după cele mai moderne standarde a spaţiilor pentru colecţiile de obiecte de artă veche  bisericească din incinta mănăstirilor. Prin ţinuta sa duhovnicească, Arhiepiscopul Timotei a devenit un model de smerenie şi trăire monahală pentru mulţi monahi. Sub binecuvântarea sa, zeci de tineri şi tinere au îmbrăcat haina monahală. Doar în mănăstirea sa de metanie au primit îngerescul chip peste 50 de monahi, unii din aceştia ajungând arhierei, precum: Daniil Stoenescu (călugărit la Praznicul Bunei Vestiri, 25 martie 1985), ajuns episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul ,,Partoşanul” (2001-2004) şi apoi Episcop Locţiitor (Administrator) al Episcopiei Daciei Felix (2004-până în prezent); Sofronie Drincec (călugărit la 6 august 1995), ajuns episcop de Gyula (1999-2007) şi apoi episcop al Oradiei (2007-până în prezent); Siluan Mănuilă (călugărit la 6 august 1995), ajuns episcopul ortodox român al Ungariei (2007- până în prezent).

Prin călugărirea sa în străvechea lavră a Bodrogului, Înaltpreasfinţia Sa se înscrie în şirul iluştrilor ierarhi transilvăneni care au primi schima monahală în această mănăstire, începând cu Miron Romanul (călugărit la 20 octombrie 1857), ajuns episcop al Aradului (1873-1874) şi mitropolit al Ardealului (1874-1898); Iosif Goldiş (călugărit la 4 octombrie 1869), ajuns episcop al Aradului (1899-1902); Ioan Meţianu (călugărit la 22 februarie 1875), ajuns episcop al Aradului (1875-1898) şi Mitropolit al Transilvaniei (1898-1916); Vasile Mangra (călugărit la 6 august 1879), ajuns mitropolit al Transilvaniei (1916-1918); Ioan Ignatie Papp (călugărit la 2 aprilie 1900), ajuns episcop al Aradului (1902-1925) şi o scurtă vreme locţiitor de mitropolit la Sibiu; Roman Ciorogariu (călugărit la 23 ianuarie 1901), ajuns episcop al Oradiei (1920-1936); Dr. Iosif Bădescu (călugărit la 23 mai 1902), ajuns episcop al Caransebeşului (1920-1933); Dr. Miron Cristea (călugărit la 24 iunie 1902), ajuns episcop al Caransebeşului (1910-1919), mitropolit primat (1919-1925) şi primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1925-1939); Dr. Nicolae Bălan (călugărit la 14 octombrie 1918), ajuns mitropolit al Transilvaniei (1920-1955); Lucian Triteanu (călugărit la 15 ianuarie 1923), ajuns arhiereu-vicar al Râmnicului (1923) şi episcop al Romanului (1923-1947); Iustinian Teculescu (călugărit la 19 ianuarie 1923), ajuns episcop al Armatei (1922-1924) şi apoi episcop al Cetăţii Albe şi Ismailului (1924-1932); Policarp Moruşca (călugărit la 12 iulie 1925), ajuns episcop misionar pentru românii ortodocşi din America (1935-1939); Dr. Vasile Lăzărescu (călugărit la 9 aprilie 1928), ajuns episcop al Caransebeşului (1933-1940), iar la 12 iunie 1940 episcop al Timişoarei, din 1947 devenind arhiepiscop şi mitropolit al Banatului (1947-1961).

La împlinirea acestei jumătăţi de veac de mărturie şi trăire monahală a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, monahii şi monahiile sfintelor mănăstiri din cuprinsul Eparhiei arădene se cuvine să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru Părintele nostru duhovnicesc, Vlădica Timotei, nobilul şi seninul chip al blândeţilor şi model al monahilor, rugându-L pe Acesta, din adândul inimilor noastre, să-i dăruiască pe mai departe pace şi sănătate, zile îndelungate şi bună sporire în dreapta propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu şi călăuzirea noastră pe cale mântuirii, şi să ni-L păzească întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

Întru mulţi ani, Stăpâne!

Protosinghel  Dr. Iustin Popovici

Mănăstirea Hodoş-Bodrog