EVOCAREA PREOȚILOR ȘI DASCĂLILOR CU OCAZIA MANIFESTĂRILOR SPIRITUAL –CULTURALE DEDICATE HRAMULUI BISERICII ORTODOXE DIN BUHANI

Prima Duminică după Rusalii –„Duminica Tuturor Sfinților”, reprezintă în fiecare an, prilej de bucurie duhovnicească pentru comunitatea Parohiei Ortodoxe din Buhani cu filia Minead, Protopopiatul Sebiș, întrucât ambele lăcașe de cult, atât cel parohial din Buhani cât și cel din filia Minead își sărbătoresc hramul.
Cu această ocazie, cu aprobarea organismelor parohiale – consiliul și comitetul parohial, cu susținerea financiară a credincioșilor și a fiilor satului, Parohia Ortodoxă Buhani a hotărât și în acest an, organizarea unor manifestări spiritual – culturale.
Astfel, organizarea unor asemenea manifestări, cu ocazia zilei de hram, este o tradiție pentru Parohia Ortodoxă Buhani, care în „Duminica Tuturor Sfinților” au loc în localitatea Buhani, iar în „Duminica Tuturor Sfinților Români” în localitatea Minead.
Manifestările spiritual-culturale din acest an, au avut ca obiectiv, în conformitate cu însemnătatea Anului 2019 – declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române -„An omagial al Satului Românesc” ( al Preoților, Dascălilor și Primarilor gospodari) – evocarea tuturor preoților și dascălilor care fie, au activat în decursul timpului în aceste localități, fie avându-și originea în aceste localități au activat ca preoți și dascăli în alte localități.
Totodată aceste manifestări, constituie de 8 ani până în prezent, prilej de neașteptată bucurie duhovnicească pentru toți locuitorii și fii satului care se reântâlnesc la Biserica din sat, menținând astfel neîntreruptă legătura cu vatra satului din care asemeni unor mlădițe odrăslind, poartă cu cinste prin lume pecetea acestor locuri.
În prima parte a zilei, în prezența autorităților locale ale comunei Dezna și Ignești, a unui însemnat număr de credincioși a fost oficiată în biserica parohială Sfânta Liturghie de către un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte – Pc. Pr. Dr. Flavius Ardelean (Parohia Pâncota), Pc. Pr. Petru Dărău (preot pensionar – Parohia Pâncota), Pc. Pr. Mihail Popa (preot pensionar – Parohia Sebiș II), Arhid. Florin Sirca (Inspector Școlar la Disciplina Religie).
Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Pc. Pr. Dr. Flavius Ardelean – care a subliniat importanța și actualitatea chemării Mântuitorului „de a fi sfinți precum Tatăl cel Ceresc – Sfânt este”, prin care și creștinii de azi sunt chemați, după modelul tuturor sfinților să se facă împreună lucrători cu harul dumnezeiesc spre dobândirea asemănării cu Dumnezeu.
La finalul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate peste întreaga comunitate parohială precum stihurile de polihroniu.
După încheierea Sfintei Liturghii a fost săvârșită Slujba de Parastas pentru toți preoții slujitori ai localității Buhani, pentru preoții – fii ai satului Buhani- slujitori ai Altarului Bisericii Ortodoxe, pentru învățătorii care în decursul timpului au activat ca dascăli ai Școlii din Buhani, pentru dascălii, învățătorii, profesorii – fii ai satului Buhani care au activat ca și cadre didactice ai Școlii Românești, precum și pentru toți ctitorii și binefăcătorii bisericii.
În partea a doua a zilei, toți cei prezenți au fost invitați la o agapă frățească oferită de Parohia gazdă la Căminul Cultural din localitate.
În cele ce au urmat, evocând importanța misiunii preoțești și a celei de dascăl, preotul paroh a înmânat dipolome de apreciere și recunoștință însoțite de plachete omagiale- tuturor preoților, preoteselor și dascălilor– fii ai satului Buhani, dascălilor care au activat la Școala din Buhani.
Totodată au fost oferite diplome de aprecire și recunoștință însoțite de plachete, preoților de comună, cadrelor didactice de la Școala Generală din Dezna, altor cadre didactice precum și autorităților locale ale Primăriei Dezna și a Primăriei Ignești.
La final preotul paroh, a adus mulțumiri tuturor celor care prin prezența și osteneala lor au contribuit la organizarea acestei zile de hram, preoților, dascălilor, autorităților locale, subliniind importanța menținerii comuniunii frățești, a legăturii cu vatra satului de obârșie, cu istoria și tradițiile locului, cu Biserica satului care, conștientă menirea ei, caută să mențină și pe mai departe în comuniunea iubirii și unității pe toți fii ei, precum Dumnezeu menține în comuniunea iubirii treimice pe toți Sfinții Bisericii.
Manifestările dedicate zilei de hram s-au încheiat cu un program cultural-artistic al Ansamblului „Junii Cetății Dezna”, care au impresionat pe toți cei prezenți atât prin frumosul port popular, cât și prin poeziile recitate, cântecele interpretate și dansurile populare – specifice zonei.

Pr. Valentin – Nicu Herbei