Slujire Arhierească în Parohia Şimand

Ziua  de 7 iulie, Duminica a treia după Rusalii, a însemnat o zi de mare sărbătoare pentru credincioșii Parohiei Șimand, Protopopiatul Arad, și aceasta datorită vizitei pe care Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului a săvârșit-o în această comunitate de vrednici credincioşi. Sărbătoarea a fost prilejuită de împlinirea a 260 de ani de la edificarea lăcașului de rugăciune precum și de comemorarea a 100 de ani de la mutarea în ceruri a celor doi preoți martiri, Cornel Popescu și Cornel Leucuța, slujitori ai Altarului bisericii din Șimand.

Înaltpreasfinția Sa  a răspuns cu multă dragoste, ca de fiecare dată, invitației preoților și credincioșilor din această binecuvântată parohie din câmpia Aradului, așa cum arăta și Preaonoratul Părinte Flavius Petcuț, protopopul Aradului,  în cuvântul de întâmpinare rostit la sosirea ierarhului.

După acest moment s-a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească, din sobor făcând parte: Preacuviosul Părinte dr. Iustin Popovici – Consilier cultural, Părintele Flavius Petcuţ, protopopul Aradului, Preacuviosul Părinte lect. univ. dr. Nicolae M. Tang de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad și fiu al satului, Arhidiacon Dr. Tiberiu Ardelean – Inspector eparhial, Arhidiacon Florin Sirca – Inspector de Religie în cadrul I.Ș.J. Arad, Preot Mirel Dumitru – de la Parohia Chișineu-Criș și coordonator al Cercului pastoral Chișineu-Criș, preot Liviu Savulov, Preot Gheorghe Câmpan și Preot Cantemir Lipovan – toți trei pensionari, Preot Mager Aurel de la parohia Nădab, și preoții din Șimand: Gabriel Gosta, Varga Ioan și Mircea Hurdea.

Cuvântul de învăţătură rostit de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a fost intitulat ,,În ascultarea imnului heruvimic” (pe baza citirilor scripturistice ale duminicii: Rom. 5; Matei 5), stăruind asupra cuvintelor ,,toată grija cea lumească, acum, să o lepădăm … Ca pe Împăratul tuturor să-L primim…”, adică să dăm în viaţa creştină întâietate celor duhovniceşti faţă de cele pământeşti, făcând să domnească liniştea sufletească în locul frământărilor legate de câştigarea celor de trebuinţă. Pericopa apostolică, în introducerea celei evanghelice, îndeamnă la fapta cea bună prin credinţă, nădejde şi dragoste, virtuţi teologice, ca răspuns la grija lui Dumnezeu pentru lume, arătată mai ales prin jertfirea însăşi a Fiului Său, spre viaţă şi mântuire. În cursul vremii, slujitorii şi enoriaşii parohiei au dovedit cuvenita pricepere a urma îndemnul imnului, înscriindu-se astfel ca cinstitori ai adevăratelor valori menite să pecetluiască şi pe mai departe cronica locală, un exemplu în această privinţă dând cei doi preoţi (Cornel Popescu şi Cornel Leucuţia), care au dat jertfa patriotică acum 100 de ani, odată cu instaurarea administraţiei române în aceste părţi de ţară. Este şi prilejul de a da mărturie despre importanţa omagierii satului românesc, cu personalităţile care îl ilustrează (preoţi, învăţători şi primari gospodari), a amintit Chiriarhul nostru.

La vremea cuvenită, cei trei preoți ai Parohiei Șimand au fost distinși de către Înaltpreasfințitul Dr. Timotei după cum urmează: părintele paroh Gabriel Gosta – iconom stavrofor, părintele Ioan Varga și Mircea Hurdea – iconomi.

La sfârșitul Sfintei Liturghii s-a săvârșit un parastas întru pomenirea celor doi preoți martiri Cornel Popescu și Cornel Leucuța.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul vocal ,,Trifon Lugojan” al Catedralei Arhiepiscopale din Arad, condus de tânărul Marinel Roz

Sărbătoarea a continuat apoi cu conferirea din partea Consiliului Local Șimand și a Primăriei Șimand, a titlului de Cetățean de Onoare al localității, Înaltpreasfințitului Dr. Timotei Seviciu, în semn de mulțumire pentru toată dragostea părintească pe care a arătat-o de-a lungul arhipăstoririi sale față de comuna noastră, față de slujitorii Sfântului altar și poporul dreptcredincios, dar și pentru întărirea legăturilor strânse care au existat încă din vechime între Centrul Eparhial și Parohia Șimand prin numeroasele vizite pe care le-a întreprins în această parohie.

La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a înmânat Diploma de apreciere domnului primar al Comunei Șimand, Liviu-Florin Dema, în semn de cinstire pentru sprijinul acordat bisericii și frumoasa colaborare cu instituția bisericească, mai ales ținând cont și de contextul Anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari), când sunt apreciate eforturile administrațiilor locale sau centrale în sprijinirea și propășirea Bisericii și a fiilor ei.

Tot în acest cadru festiv a avut loc lansarea volumului ,,Biruit-a Crucea – Scurte considerații istorice asupra bisericii din Șimand dedicată de autori, pr. Gabriel Gosta și prof. Carmen-Cornelia Gosta, acestui înălțător moment. Volumul, apărut în Editura Arhiepiscopiei Aradului, a fost prefațat de Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, care a rostit un cuvânt de apreciere la adresa autorilor , memorând și amintirea unora dintre vrednicii înaintași pomeniți între paginile cărții, dar și a celor care cu multă cinste reprezintă localitatea noastră în diverse domenii la cel mai înalt nivel, atât în țară cât și în afara ei.

La final părintele paroh Gabriel Gosta a mulțumit Întâistătătorului Eparhiei pentru că a răspuns invitației, transformând sărbătoarea parohiei într-un moment de reală emoție și bucurie prin cuvântările de suflet rostite, evocând și câteva aspecte din trecutul istoric al parohiei, pomenind de ctitorirea lăcașului sfânt de către Dimitrie Cernovici la anul 1759, dar și de faptul că Șimandul a fost reședință temporară pentru unii din Întâistătătorii eparhiei Aradului, episcopii Iosif Putnik și Nestor Ioanovici. A fost evocată și amintirea celor doi preoți martiri Cornel Popescu și Cornel Leucuța dar și a altor vrednici înaintași care au slujit Altarul străbun. În semn de aleasă prețuire pentru toată dragoste și purtarea de grijă față de Parohia Șimand și față de familia preoțească din Șimand în mod deosebit, Înaltpreasfințitului Părinte Timotei i-a fost dăruită o plachetă comemorativă precum și un rând de veșminte arhierești. Tot din partea parohiei, cu acest prilej festiv a fost oferită câte o diplomă și un volum din cartea amintită, tuturor preoților prezenți la această sărbătoare, reprezentanților administrației locale și centrale prezenți, precum și tuturor distinșilor invitați, fii ai satului, care au contribuit și contribuie prin activitatea desfășurată, la promovarea localității natale.

Prof. Gosta Carmen-Cornelia