Conferinţă preoţească de toamnă în Protopopiatul Sebiş

Joi, 10 octombrie 2019, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscop al Aradului, a avut loc în Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a Parohiei Sebiș I, întâlnirea preoților din Protopopiatul Sebiș cu ocazia Conferinței de toamnă, pusă sub tematica generală a Anului Omagial 2019 – „al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) în Patriarhia Română”.

În prima parte a întâlnirii, începând cu ora 9:00 a fost săvârșită slujba de Te-Deum, de către un sobor de preoți, format din: Pr. Rocsa Sebastian –Parohia Pescari, Pr. Tulcan Cătălin – Parohia Luncșoara și Pr. Zbârcea Teodor – Parohia Mădrigești, în prezența preoților din protopopiat.

În deschiderea părții a doua, Preaonoratul Părinte Protopop Alexandru Botea, a adresat un cuvânt de bun venit delegației chiriarhale alcătuită din: Preacucernicul Părinte Ic. Stavr. Silviu – Nicolae Faur – Consilier administrativ-bisericesc și Precucernicul Părinte Ic. Stavr. Gheorghe Gligor – Consilier social, rugându-i să transmită atât Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscop al Aradului cât și Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul – Episcop vicar, recunoștința și mulțumirea preoțimii Protopopiatului Sebiș pentru purtarea de grijă arătată neîncetat față de parohiile preponderent rurale, din cuprinsul Protopopiatului.

Totodată Preaonoratul Părinte Protopop, a îndreptat gânduri de bun venit și către toți preoții Protopopiatului Sebiș, evocând importanța întâlnirii, în contextul proclamării anului 2019 de către Sfântul Sinod ca: „An omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)” şi „An comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti”, și a rugat pe Preacucernicul Părinte Ic. Stavr. Gheorghe Gligor să prezideze lucrările conferinței.

La rândul său, Preacucernicul Părinte consilier Gheorghe Gligor a transmis binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscopul Aradului, a Preasfințitului Părinte Dr. Emilian Crișanul – Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, precum și a întregului Centru Eparhial.

În cele ce au urmat, în conformitate cu tematica Anului Omagial 2019, părintele Rocsa Sebastian a susținut referatul principal cu titlul: „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti”.

În cadrul referatului părintele a prezentat aspectele istorice, culturale, politice și sociale legate de contextul în care cei doi Patriarhi, Nicodim Muneanu și Iustin Moisescu și-au desfășurat activitatea, a expus principalele lor realizări pe plan teologic, administrativ-bisericesc, social-filantropic și misionar și a prezentat viața și opera celor doi mari traducători de cărți bisericești, Diaconul Coresi și Mitropolitul Varlaam.

Diferite completări au fost aduse în continuare și de către coreferenții: Pr. Tulcan Cătălin – Parohia Luncșoara, Pr. Zbârcea Teodor – Parohia Mădrigești, Pr. Coșeri Vasile – Parohia Livada și Pr. Breteanu Gheorghe- Parohia Moneasa.

În cele ce au  urmat, s-au purtat discuții pe marginea celor expuse în cadrul referatelor precum și pe marginea tematicii Anului Omagial – „2019- An omagial al Satului Românesc”.

Pr. Gligor Gheorghe – Consilier Social- și-a manifestat aprecierea față de preoții referenți – pentru calitatea referatelor prezentate. Acesta a transmis preoților mai multe informații cu privire la activitatea socială pe care pot și trebuie să o desfășoare în parohii, cu unele recomandări practice privind activitățile cu tinerii în biserică.

Pr. Silviu Nicolae Faur – Consilier Administrativ- Bisericesc, a reiterat încă odată importanța comunicării și a colaborării tuturor preoților, asigurând preoțimea de deschiderea ierarhilor și a ostenitorilor Centrului Eparhial, de a rezolva toate problemele ce se ivesc. Acesta a îndemnat pe preoți la îndeplinirea cu responsabilitate a atribuțiilor preoțești, la deschidere și dăruire față de credincioșii păstoriți și a lămurit mai multe probleme de ordin administrativ-bisericesc.

În încheiere, Preaonoratul Părinte Protopop Alexandru Botea, a mulțumit delegației chiriarhale, pentru prezență precum și pentru sfaturile date și comunicările făcute, rugând să transmită ierarhilor arădeni asigurarea că preoții Protopopiatului Sebiș vor căuta să slujească în continuare la altarul Bisericii străbune, printr-o pastorație eficientă menită să răspundă necesităților vremurilor dificile pe care le trăim, lucrările conferinței încheindu-se cu împreună rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat!”.

Pr. Drd. Florin Gașpar

Parohia Cărand