Preoţii din Protopopiatul Lipova întruniţi în Conferinţa preoţească de toamnă  

În „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti” în Patriarhia Română”, cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, joi, 10 octombrie 2019, a avut loc Conferința preoțească de toamnă a preoţilor din Protopopiatul Lipova.
Conferința a fost precedată de săvârșirea slujbei de Te Deum, care a avut loc în Biserica Sf. Mănăstiri Feredeu- Şiria cu Hramul „Sf. Prorooc Ilie Tesviteanul” Lipova, de către un sobor de preoți, format din: P.C. Pr. Trif Adorian- Parohia Galşa, P.C. Pr. Ciuciuc Graţian – Parohia Dorgoş și P.C. Pr. Lulaş Dan – Parohia Căpruţa, în prezența preoților din protopopiat.
​Lucrările conferinței s-au desfășurat la Sf. Mănăstire Feredeu, fiind deschise prin cuvântul de bun venit adresat de Părintele Protopop Nelu Mercea, Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, P.Cuv. Protos. Dr. Iustin Popovici- Consilier cultural, P.C. Pr. Teodor Pavel- Consilier de patrimoniou şi P.C. Arhid. Tiberiu Ardelean- Inspector eparhial, mulţumind Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop pentru  purtarea de grijă arătată permanent preoților și credincioșilor acestui protopopiat, iar părinţilor consilieri pentru prezenţa în mijlocul preoţilor din Protopopiatul Lipova.
Conferenţiar în cadrul lucrărilor Conferinţei de primăvară a preoţilor din Protopopiatul Lipova a fost P.C. Pr. Graţian Ciuciuc de la Parohia Dorgoş care a prezentat în lucrarea sa viaţa şi activitatea Patriarhului Nicodim Munteanu. Au mai susţinut lucrări în calitate de coreferenţi P.C. Pr. Adorian Trif – Parohia Galşa care a evidenţiat activitatea deloc uşoară a Patriarhului Iustin Moisescu, punând accent pe compromisurile pe care Preafericirea Sa a fost nevoit să le facă în acele vremuri grele şi tulburi pentru Biserica Ortodoxă, P.C. Pr. Suba Laurenţiu- Parohia Căprioara a vorbit despre rolul important pe care l-a avut Diaconul Coresi ca şi traducător de cărţi bisericeşti în păstrarea limbii române în cultul ortodox iar ultimul coreferent a fost P. C. Pr. Dan Lulaş- Parohia Căpruţa.

În cuvântul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, ca unul care a fost cel care i-a cunoscut pe ambii patriarhi (pe Patriarhul Nicodim Munteanu văzându-l în tinereţea Sa la sfinţirea Catedralei din Timişoara iar Patriarhul Iustin Moisescu fiindu-i chiar profesor la teologie), a evidenţiat rolul important care l-au avut traducătorii de cărţi bisericeşti punând accent pe cei din zona Aradului, amintind aici de profesorul Nicolae Popovici, profesor la Academia Telogică din Arad şi Uroş Kovincici, Protoiereul sârbesc al Ardealului care au tradus şi publicat pentru prima dată în limba română Canoanele Bisericii Ortodoxe Române însoţite de comentarii.

​După discuțiile purtate pe marginea referatelor, prin luări de cuvânt și de alți preoți, Părintele consilier Teodor Pavel, a prezentat unele măsuri şi căi de urmat, pe care preoţii trebuie să le facă, mai ales cu referire la chivernisirea şi punerea la punct a documentelor ce reprezintă bunurile mobile şi imobile ale parohiilor, cu alte cuvinte patrimoniul Bisericii noastre.
Părintele Protopop Nelu Mercea, a mulțumit Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu şi Părinţilor Consilieri, pentru cuvintele îndemnătoare și venirea în mijlocul preoțimii din Protopopiatul Lipova, Înaltpreacuviosului Părinte Stareţ Ilarion Tăucean pentru găzduire, precum și tuturor celor prezenți, lucrările conferinței încheindu-se cu o rugăciune.

Pr. Mircea- Silviu Şirian

secretar Protopopiatul Lipova