Conferință preoțească în Protopopiatul Ineu

Miercuri, 9 octombrie 2019 a avut loc Conferința Preoțească semestrială de toamnă în Protopopiatul Ineu, cu tema „Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești” în Patriarhia Română.
​Ziua a început prin săvârșirea slujbei de Tedeum în Biserica Parohială Ineu în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului de către următorul sobor de preoți: P.O. Pr. Adrian Zaha, Protopopul Ineului, Pr. Andrei Slăv – Parohia Berechiu și Pr. Marcel Drăgan – Parohia Hășmaș.
​Lucrările conferinței au continuat la sediul Protopopiatului Ineu, unde Pr. Protopop Adrian Zaha, a adresat cuvânt de bun venit Întâistătătorului Eparhiei Aradului, precum și P.O. Părinți consilieri Pavel Teodor și Gheorghe Gligor.
​Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a evocat în cuvinte vădit emoționante personalitățile celor doi patriarhi comemorați, relatându-ne întâlnirea cu Preafericitul Părinte Patriarh Nicodim Munteanu la târnosirea Catedralei Mitropoliei Banatului din 6 octombrie 1946, precum și cu Preafericitul Părinte Patriarh Iustin Moisescu, acesta din urmă fiindu-i dascăl. De asemenea, Chiriarhul a readus în memorie diferiți traducători de cărți bisericești din țară dar și de prin aceste ținuturi.
Referentul principal al conferinței a fost Pr. Dan Turean – Slujitor al Parohiei Ineu care a prezentat referatul cu tema „Patriarhul Iustin Moisescu 1977-1986”. Au adus în discuție diferite aspecte la temele comemorate și Pr. Radu Constantinescu prin relatarea: „Patriarhul Nicodim Munteanu – 80 de ani de la alegerea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române”; Pr. Ioan Ros-Roman – Parohia Ciuntești, cu tema: „Patriarhul Nicodim Munteanu – inițiator, promotor al traducerilor în limba română al textelor biblice, patristice și liturgice”; Pr. Petru Ardelean – Parohia Chișlaca, vorbind despre: „Chipuri de clerici, monahi și mireni traducători de cărți bisericești” și Pr. Gheorghe Giurgiu – Parohia Nadăș cu referatul: „Prezentarea principalelor așezăminte bisericești care au susținut traducerea în limba română și publicarea de texte biblice, patristice și de cult”.
Prezent la Conferința de toamnă P.O. Părinte Pavel Teodor, Consilier pe probleme de patrimoniu și construcții bisericești a prezentat și a explicat câteva aspecte din sectorul pe care îl conduce. De asemenea P.O. Părinte Gheorghe Gligor, Consilier social ne-a lămurit în legătură cu activitățile sociale ale Bisericii, propunând diferite parteneriate sociale cu Primăriile și instituțiile statului.
​După discuțiile purtate, Chiriarhul locului a apreciat calitatea lucrărilor, s-au tras concluziile, părintele protopop mulțumind Întâistătătorului și însoțitorilor săi pentru dragostea cu care au venit în mijlocul nostru, preoților din protopopiat, conferința încheindu-se în duh de rugăciune.

Pr. Ciprian Petru Sălăvăstru
Parohia Moțiori