Examen de Capacitate Preoţească în Arhiepiscopia Aradului

Sub conducerea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, marţi, 8 octombrie 2019, la Centrul eparhial, s-a desfăşurat sesiunea de toamnă a examenului de Capacitate preoţească pentru absolvenţii de facultate şi master ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad, fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Aradului, doritori să devină slujitori ai sfintelor altare.

Aceştia au susţinut proba scrisă şi proba orală, în sala de şedinţe a Centrului Eparhial.

La examen s-au înscris 10 candidaţi, din care au participat 9 (1 absent). Comisia de examinare, compusă din părinţi profesori de specialitate şi părinţii consilieri de la Centrul eparhial, a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului iar Vicepreşedinte al Comisiei de examinare a fost Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

În deschiderea sesiunii Înaltpreasfinţia Sa, după ce a arătat importanţa acestui examen, care are drept scop evaluarea cunoştinţelor de specialitate, dar şi cercetarea devoţiunii sau chemării preoţeşti, i-a binecuvântat pe candidaţi şi le-a urat mult succes.

Examenul a debutat cu susţinerea examenului scris, în cadrul căruia, candidaţilor li s-au evaluat cunoştinţele din domeniul administrativ-bisericesc, drept canonic şi legislaţie, pastoral – misionar şi social, catehetic, mass – media şi activităţi cu tineretul, economic – financiar şi patrimonial. Apoi, la orele prânzului, a avut loc proba practică.  Această probă a constat din examinarea cunoştinţelor de tipic şi liturgică, muzică bisericească, omiletică şi catehetică.

Prin acest mod se realizează o departajare a absolvenţilor care devin candidaţi pentru parohiile din eparhia noastră.

 Examenul a fost organizat în conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea nr. 1199/2008, precum şi cu completarea, actualizarea conținutului, precizările și completările la această Metodologie, aprobate de Sfântul Sinod prin hotărârile nr. 565/2017 și nr. 10.079/29 octombrie 2018. Valabilitatea examenului de capacitate preoţească pentru cei care au obţinut cel puţin media 9.00 este de 2 ani iar pentru cei care au obţinut media sub 9.00 este de 1 an.

După încheierea sesiunii de examen, în temeiul notelor şi mediei obţinute, 4 candidaţi au fost declaraţi promovaţi.  Aceştia vor avea dreptul să candideze la ocuparea unui post clerical în cadrul Arhiepiscopiei Aradului.

Protos. dr. Iustin Popovici