Euforia unei zile de poveste în Parohia Arad-Bujac

Ce încântare a fost pentru copiii Parohiei Arad- Bujac și pentru toți cei prezenți sâmbătă 16 noiembrie a.c. în sala de festivități a Centrului cultural- Pastoral Sfântul Ierarh Nicolae, să urmărească povestea Turtița lăudăroasă,  teatru de marionete, în interpretarea trupei ,,Tărâmul poveștilor” din Arad!Turtița poznașă și întâlnirea acesteia cu animalele pădurii: Lupul, Ursul Vulpea, Iepurașul, au fost pretextele pentru etalarea și imboldul la cultivare a unor virtuți: bunătatea milostenia, bucuria prieteniei, spiritul de dăruire sau pentru evidențierea unor rele deprinderi: zgârcenia, răutatea, îngâmfarea și, mai ales, lăudăroșenia și combaterea lor.

Dialogul actorilor cu copiii, eminamente educativ, într-un cadru destins, familial, dar și bucuria jocului, a imaginilor sugestive și a interpretării profesioniste, au creat cadrul optim pentru ca, pe tot parcursul desfășurării activității, atât copiii, constituiți întru un public numeros și generos, cât și însoțitorii acestora, părinți și bunici, să răsplătească actorii păpușari și personajele lor, cu aplauze îndelungate. Preotul- paroh le-a adus mulțumiri, la final, de asemenea și tuturor celor implicați în succesul acțiunii. Din partea Parohiei, copiii au fost răsplătiți cu turtă – dulce.

Activitatea inițiată s-a născut din gândul identificării unor noi modalități de pastorație a copiilor mici și a părinților tineri, a căror prezență la Sfânta Liturghie, la Sfânta Împărtășanie, trebuie privită și ca un imbold pentru intensificarea catehezării acestora.

Experiența acumulată în pastorația copiilor și tinerilor, cunoașterea capacităților psihologice și educaționale ale copilului la anumite trepte ale vârstei, sunt premise care trebuie să stea la temelia unor proiecte și activități de mai mică sau mai mare deschidere inițiate de către preot în cadrul activității sale pastorale și misionare.

Postul Nașterii Domnului, ca perioadă a pregătirii colindelor și scenetelor biblice se constituie an de an într-un  bun prilej de catehizare pentru fiecare preot sau profesor de religie.

Experimentul întreprins prin acest proiect intitulat ,,Promovarea virtuților religios- morale și combaterea relelor deprinderi cu ajutorul teatrului de marionete” s-a dovedit a fi un succes și se cuvine promovat.

Preot dr. Vasile Pop