Misiune la Hramul Bisericii din Parohia Mândruloc

Joi, 21 Noiembrie 2019, cu ocazia prazicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului, corul Seminarului Teologic Ortodox a dat răspunsurile la Slujba Utreniei şi la Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă Mândruloc din Protopopiatul Arad, corul a fost dirijat de elevul seminarist Mureşan Bogdan din clasa a XII a. Elevii seminarişti au fost însoţiţi de doamna profesoară Faur Florica.

La momentul predicii cuvântul de învăţătură a fost rostit de elevul seminarist Cauni Vasile din clasa a XII-a, care a arătat rolul important pe care Prasfânta Fecioara Maria îl are în viaţa noastră.

La finalul Sfintei Liturghii, preacucernicul părinte paroh Oneţ Bogdan a mulţumit corului pentru frumoasele răspunsuri date la Sfânta Liturghie şi totodată credincioşilor aflaţi în număr mare la sărbatoarea hramului.

Agapa a fost oferită de Parohie.

Mureşan Bogdan elev seminarist