Slujire Arhierească și hirotonie de preot în Parohia Arad-Grădiște II

În Duminica a 27-a după Rusalii, 8 decembrie 2019, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Intrarea Domnului în Ierusalim”, din Parohia Arad-Grădişte II, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Din sobor au făcut parte Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, Pr. paroh Viorel Roja, Pr. pensionar Traian Moțiu și Diac. Sergiu Pop.În cuvântul de învăţătură Chiriarhul arădean a vorbit despre ,,Privirea cerului” (cf.citirilor scripturistice ale duminicii: Luca 13, Efeseni 6) care este o însușire proprie omului. Păsările cerului îl văd mereu dar tot spre pământ se uită, aici avându-și existența. Omul nu doar vede cerul, ci îl privește, adică îl contemplă, îi admiră măreția și înțelege abisurile sau nesfârșitul. Cel încovoiat sau gârbovit de greutățile pământului, pentru a fi beneficiarul darurilor cerești trebuie să privească prin frumusețea creației slava Creatorului cu care tinde să se asemene. Drept aceea încearcă să privească mereu spre ceea ce înalță la nivelul propriei înălțimi prin ceea ce este bine în lumea ființelor și a lucrurilor. Biserica parohială este nouă și se împodobește continuu, în prezent cu pictură care pentru a fi cuprinsă credincioșii își înalță privirile văzând în ea însăși icoana cerului. Sub acest unghi credinciosul caută să își redobândească statura dreaptă dintru început și trupește și sufletește.

În cadrul slujbei, Înaltpreasfinția Sa a hirotonit întru preot pe diaconul Sergiu Pop pe seama Parohiei Bochia, Protopopiatul Ineu. Tot în cadrul acestei sfinte slujbe noul preot a fost hirotesit întru duhovnic.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Paroh a  mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Timotei pentru binecuvântarea arhierească și împreună slujirea în acest răstimp al Postului Nașterii Domnului, precum și tuturor oficialităților și credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie.

Protos. Iustin Popovici