Mihai Eminescu evocat la ora de religie

Elevii Școlii Gimnaziale „Sabin Manuilă” din Sâmbăteni, județul Arad, au participat, cu prilejul Zilei culturii naționale, a zilei de naștere a poetului național Mihai Eminescu, la o frumoasă activitate în cadrul căreia a fost evocată personalitatea marelui poet național.

Cu acest prilej, elevii au urmărit un material din cadrul secvențelor TRINITAS – Mihai Eminescu, geniu al culturii naționale, prin care s-a evidențiat atașamentul, respectul și admirația lui Eminescu pentru Biserica neamului, pe care a văzut-o mereu prezentă în dezvoltarea culturii și identității naționale a poporului român.

Născut și crescut în spiritul creștin ortodox al unei familii evlavioase, care avea legături strânse cu Biserica și monahismul românesc, Mihai Eminescu a rămas, pentru toată viața, profund pătruns și inspirat de universul spiritual al locurilor natale botoșănene, presărate cu mănăstiri și schituri de viață sfântă și cu tradiții populare de o mare frumusețe artistică.

Înfăptuitor al limbii române literare moderne, Eminescu a înțeles că alături de multe daruri moștenite de la înaintași în patrimoniul spiritual al neamului românesc, cel mai mare dar este limba națională în care ne exprimăm identitatea și comuniunea între generații, în care chemăm pe Dumnezeu în rugăciune, în care descriem frumusețile locurilor natale și ale sufletului românesc.

Cunoscând bine viața și istoria poporului român, precum și rolul Bisericii în dezvoltarea culturii și a limbii române, Mihai Eminescu a apărat adesea Biserica.

În continuarea activității, elevii Vîrciu Ianis, Semeniuc Paul, Ciudan Pavel și Buga Bianca, au recitat câteva poezii clasice ale poetului național.

,,Prin această activitate, am urmărit să sădesc în conștiința elevilor rolul important pe care l-a avut Mihai Eminescu în formarea și dezvoltarea culturii românești, dar și legătura, devotamentul și respectul pe care Mihai Eminescu îl avea față de Biserică. Atunci când vorbim despre cultură, în mod necesar ne referim și la Biserică – ea fiind cea care a contribuit în mod decisiv la formarea și dezvoltarea culturii, prin intelectuali de seamă: preoți, episcopi, mari teologi și așa mai departe. De aceea, recunoscând toate aceste contribuții pe care le-a avut Biserica, Mihai Eminescu numește foarte frumos Biserica Ortodoxă, spunând despre ea că este «maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii și unitatea etnică a poporului»”.

Prof. Raul Incicău