Ioan Popovici Desseanu, promotor al culturii române, avocat şi filantrop al Eparhiei Aradului din secolul al XIX-lea

Din itinerarul cultural, spiritual și istoric al românilor din Arad face parte și personalitatea apartea lui Ioan Popovici Desseanu, care și-a închinat viața conștiinței naționale, culturii române și mărturisirii credinței ortodoxe. Readucerea personalității lui Ioan Popovici Desseanu (1831-1892) în prim-planul vieții noastre eclesiale și comunitare reprezintă un act de recunoștiință față de activitatea distinsului avocat arădean în plan politic, cultural și bisericesc desfășurată pe tot parcursul vieții sale.
Ioan Popovici Desseanu a avut un rol important în cultura românească, fiind fondatorul (în anul 1862) „Asociației naționale în Arad pentru cultura poporului român”. Președinte al asociației era episcopul Aradului Procopiu Ivacicovici, iar ca secretari Miron Romanul și Ioan Popovici Desseanu. Scopul Asociației Arădene era stipulat în art. 1 al statutelor ei : „Scopul societății peste tot e cultura națională a poporului român; iar mai ales înaintarea literaturii române și a culturii sociale, prin cetire și conversare cu delaturarea tuturor disputelor politice” (Statutele Asociației naționale arădene pentru cultura poporului român, Arad, p. 1). Asociația a acordat burse elevilor merituoși, a organizat conferințe publice și a promovat meseriile printre români, susținând astfel conștiința națională.
Ioan Popovici Desseanu se căsătorește la 6 mai 1866 cu Hermina, fiica protopopului Ioan Raț care era nepotul de frate al episcopului Aradului Gherasim Raț (1835-1850). Desseanu se vădește a fi un mare filantrop, casa Desseanu fiind ,,deschisă pentru cel mai necăjit român care căuta un sfat bun sau un ajutor”, scria profesorul Eduard Găvănescu în lucrarea dedicată lui Desseanu. În casa familiei Desseanu erau primiți și studenții teologi arădeni, distinsul avocat arătând o atenție deosebită pentru școala teologică și pedagogică arădeană. Dar cel mai important oaspete al casei Desseanu a fost poetul național Mihai Eminescu. Ioan Popovici Desseanu a conștientizat faptul că Biserica este chemată să fie mereu casa deschisă a Tatălui.
Cea mai importantă activitate desfășurată de Desseanu a fost aceea în cadrul organizației eparhiale a Aradului. A fost pe rând asesor consistorial, apărător matrimonial, juristconsult eparhial, deputat eparhial, mai apoi și congresual. În 1872 a fost editat un periodic ca „organ oficial al eparhiei arădene”. Noul organ al Eparhiei Aradului se numea „Lumina, Foaie bisericească, școlastică, literară și economică” (Protocol al ședințelor sinodale pe anul 1872, p. 71). Ioan Popovici Desseanu a avut un rol important în alcătuirea „proiectului de program”. Numele său apare constant în protocoalele ședințelor eparhiale arădene (începând cu anul 1870 și până la moartea sa survenită în anul 1892).
În ședința din 24 aprilie (6 mai) 1870, episcopul Procopiu Ivacicovici prezintă proiectul întocmirii unei Comisii pentru promovarea „culturii poporului”. Ioan Popovici Desseanu propune într-un raport cu data de 15 apilie 1871 (publicat în revista ,,Speranția”) înființarea unei Universități arădene, cu Facultățile de teologie, drept, filosofie și științe. El se mai gândea și la finațarea unui internat, unde studenții săraci să li se ofere hrană pentru o taxă modestă.
În cadrul unei întâlniri din anul 1884, la care participă și episcopul Ioan Mețianu, se ia hotărârea privind înființarea unei Asociații care să pună bazele unei școli de fete în Arad. Prima președintă a Reuniunii femeilor române din Arad a fost Hermina Popovici Desseanu. Asociația reușește la 1 octombre 1890 înființarea la Arad a unei școli pentru fete cu internat.
Ioan Popovici Desseanu adoarme în Domnul la 28 aprilie 1892, la trei ani de la decesul soției sale. Este înmormântat în prezența episcopului Ioan Mețianu și a unui număr mare de arădeni, care au apreciat profilul intelectual de mare meccena, de mare filantrop și de mare mărturisitor ortodox a lui Ioan Popovici Desseanu. Soții Desseanu au avut patru copiii. Un băiat Adrian, care a ajuns protopop, pe Aurelia, căsătorită cu Preotul Iancu Ștefănuț, pe Livia, căsătorită Gașpar și pe Octavia căsătorită Ciuhandu.
Ioan Popovici Desseanu a fost un ortodox român din Arad care a trăit totalmente pentru Arad, dorind binele celor de aici. Noi cei de azi ne-am amintit de el și de ai săi în cimitirul Eternitatea din Arad, la mormântul său al șoției și a celorlalte rude ale sale, săvârșind marți, 14 ianuarie 2020, slujba parastasului pentru Ioan și Hermina Popovici Desseanu și toți cei adormiți din neamul lor. Rugăciunea noastră fiind un anamnisis, o reamintire și reevocare adresată lui Dumnezeu pentru tot ce a înfăptuit și propus să facă în viața sa Ioan Popovici Desseanu, care și-a cunoscut credința, care și-a cunoscut propriul crez așa de bine încât să dea răspuns pentru el, care a cunoscut așa de bine istoria românilor încât să o poată apăra. Ioan Popovici Desseanu a fost preocupat de experiența lui Dumnezeu și de transformarea întâlnirii cu El. Libertatea sa a fost o alegere de angajare pentru ceva/cineva, implicându-se în acel „a fi pentru alții” al lui Hristos.
Prin promovarea culturii române, a valențelor familiei și sublinierea rolului educaţiei creștine în societatea arădeană din secolul al XIX-lea, profilul intelectual și moral al lui Ioan Popovici Desseanu se integrează în tematica „Anului omagial al pastorației părinților și copiilor”. Prin grija față de suflete, prin compasiune și însoțirea prin iubire, profilul uman și spiritual al lui Ioan Popovici Desseanu se integrează în tematica „Anului comemorativ al filantropilor ortodocși români”. Ioan Popovici Desseanu a fost conștient de faptul că măsura umanității noastre se determină esențialmente în funcție de milostivirea noastră, de solidaritatea noastră. Mulţumim profesorului de istorie Dr. Cristian Stoica pentru implicarea evidenţierii personalităţilor arădene din secolele al XIX-lea şi al XX-lea.

Arhim. Teofan Mada, vicar eparhial