Vizită chiriarhală în biserici din Protopopiatul Lipova

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat mai multe vizite pastorale în parohii din Protopopiatul Lipova.

Înaltpreasfinția Sa a vizitat Parohiile Ghioroc, Cuvin și Mănăstirea Feredeu. Chiriarhul arădean, le-a vorbit credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie despre ,,Dreapta socoteală” (cf. citirilor scripturistice ale duminicii: 1 Cor. 8-9; Matei 25) necesară pentru înțelegerea voii divine și a datoriei omenești, aceea de a vedea în aproapele pe acela ca și noi, zidit după chipul lui Dumnezeu și care tinde la asemănarea cu El. Prin felul acesta fiecare credincios va putea desluși în semen pe Mântuitorul Hristos și îl va sluji drept răspuns la dragostea Lui pentru oameni. Și Apostolul îndeamnă că atitudinea de neînțelegere a aproapelui poate să smintească pe acesta pentru care Mântuitorul s-a jertfit. Calea de împlinire a rânduielilor de post pentru care se face pregătirea în duminicile Triodului trebuie să aibă în vedere tocmai faptele îndurării trupești șI sufletești, la care se referă textul evanghelic.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei i-a binecuvântat pe credincioșii prezenți la sfintele slujbe în pragul Postului cel Mare.

Diac. Emanuel Proniuc