Preşcolarii pot fi înscrişi şi online sau telefonic

În perioada 25 mai – 5 iunie se vor desfăşura reînscrierile preşcolarilor, iar la 8 iunie va debuta prima etapă de înscriere a copiilor care nu au mai frecventat grădiniţa, potrivit calendarului pentru înscrierea în învăţământul preşcolar în anul şcolar 2020-2021 dat publicităţii de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).

Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani pot fi înscrişi/reînscrişi în învăţământul preşcolar în mai multe etape succesive, potrivit calendarului dat publicităţii de MEC. Reînscrierile se vor desfășura în perioada 25 mai – 5 iunie, iar înscrierile pentru copiii care nu au mai frecventat această formă de învăţământ se vor desfășura în două etape: 8 iunie – 3 iulie, respectiv 20 iulie – 10 august. „Cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11-31 august”, se arată în comunicatul Ministerului Educației. Atât pentru înscrieri, cât şi reîn­scrieri, părinţii pot comunica datele necesare şi prin poștă electronică, telefonic sau prin fax. 

„Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu”, precizează MEC.

Pe de altă parte, în situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice. Prioritate vor avea copiii orfani, cei din centrele de plasament sau în plasament familial, precum şi cei încadraţi într-un grad de handicap. De asemenea, vor avea prioritate la înscriere copiii care mai au fraţi sau surori și care frecventează unitatea de învățământ respectivă. Fiecare unitate de învăţământ pre­şcolar poate avea însă şi criterii specifice de departajare, cu condiţia ca acestea să nu fie discriminatorii și să nu includă liste de preînscrieri. „Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale”, precizează MEC.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, unităţile de învăţământ preşcolar vor afişa în locuri vizibile, la sediu, precum şi pe site-ul propriu şi cele ale inspectoratelor şcolare judeţene atât orarul reînscrierilor/înscrierilor, cât şi criteriile generale şi specifice. Totodată, se va comunica şi capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată) şi numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare). În plus, grădiniţele particulare vor afişa și informații privind statutul grădi­niței: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

„Pentru soluționarea diferitelor situații legate de reînscriere/înscriere în unitățile de învățământ pre­școlar, inspectoratele şcolare judeţene vor consilia și sprijini părinții, ținând cont, cu precădere, de interesul educațional al copilului. Ins­pectoratele școlare se vor asigura că sunt îndeplinite în fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari condițiile organizatorice și logistice necesare”, se mai arată în comunicatul MEC. 

(Oana Nistor)

https://ziarullumina.ro/educatie-si-cultura/prescolarii-pot-fi-inscrisi-si-online-sau-telefonic-153918.html