Două noi teze de doctorat în domeniul dreptului bisericesc susținute la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

Pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” din Arad începutul noului an bisericesc a coincis cu debutul altor activități și evenimente academice, de o reală importanță pentru teologia românească.

Astfel, în ziua 3 septembrie 2020 au fost susținute două noi lucrări de doctorat în Teologie, la disciplina Drept bisericesc.

În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, primul candidat, Pr. Drd. Florin-Ioan Avram, a prezentat lucrarea „Iconomie şi acrivie în tradiţia canonică a Bisericii Ortodoxe”, cercetare realizată sub coordonarea Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Rus. Din comisia prezidată de Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja au mai făcut parte Pr. Prof. Univ. Dr. Nicușor Beldiman și Arhid. Prof. Univ. Dr. George Grigoriță de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din București și Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

Din referatul coordonatorului s-au reținut următoarele aprecieri: ”lucrarea elaborată de Pr. Drd. Florin-Ioan Avram răspunde exigenţelor ştiinţifice actuale, specifice domeniului Teologie. Tema lucrării este inedită atât în structura, cât şi prin implicaţiile şi perspectivele ei. În ceea ce priveşte caracterul ştiinţific, lucrarea se integrează în exigenţele formale ale stadiului formativ, de pregătire pe care îl reprezintă, fiind fundamentată pe izvoare şi pe o bibliografie actuală, în concordanţă cu tema şi cu aprofundarea conceptelor din aria pe care o cercetează. Lucrarea are 282 de pagini, fiind fundamentată pe 848 note de subsol şi pe o bibliografie extinsă însumând 26 de izvoare biblice, patristice şi canonice, 264 lucrări de specialitate şi 152 articole şi studii conexe temei. Problematica iconomiei bisericești și a acriviei reprezintă o temă fundamentală a Dreptului canonic ortodox, cele două principii fiind esențiale în aplicarea canoanelor”.  

În aceeași zi, în fața aceleiași comisii amintite mai sus, a fost susținută o a doua teză de doctorat intitulată: Lazăr Iacob şi opera sa canonico-juridică. O evaluare canonico-juridică a contribuţiei sale la dezvoltarea dreptului bisericesc. Aceasta a fost elaborată de  Pr. Drd. Tudor Budeanu, sub îndrumarea ştiinţifică a Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Rus.

Din aprecierile coordonatorului s-au desprins următoarele concluzii: ”lucrarea arată că acest canonist a revoluționat cercetarea științifică a studiilor de Drept canonic, valoarea aplicativă a acestei teze se descoperă prin raportarea rezultatelor cercetării la evaluarea contextului istoric actual”. Lucrarea are 438 de pagini, fiind fundamentată pe 796 note de subsol şi pe o bibliografie extinsă însumând 20 de izvoare biblice, istorice şi canonice, 72 lucrări de specialitate, 78 articole şi studii conexe temei și 24 documente de arhivă.

În urma deliberării comisiilor, candidații au fost declarați Doctori în Teologie.

La final, părintele decan, Cristinel Ioja, a mulțumit ÎPS Timotei pentru prezență și sprijinul constant arătat față de Facultatea de Teologie din Arad, felicitându-i totodată pe candidați pentru efortul de cercetare depus. În cuvântul său, părintele decan a avocat parteneriatul special avut cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, materializat prin multiple activități academice comune, apreciind prezența părinților profesori din capitală ca o mărturie întru continuitate a acestor legături.

În intervenția sa, ÎPS Arhiepiscop Timotei a adus câteva precizări importante în legătură cu cele două teme abordate. În finalul alocuțiunii a adresat un cuvânt special de mulțumire membrilor comisiei, evidențiind bucuria prilejuită de prezența distinșilor profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.  

Pr. Filip Albu