Nașterea Maicii Domnului – hramul bisericii din Aluniș

Un ”astăzi” atât de luminos ne deschide timpul și calea, încât cu greu putem a-i pătrunde taina și binecuvântarea.  Pentru că Astăzi ușa vieții se deschide, astăzi raza Soarelui celui înțelegător răsare, astăzi Maica bucuriei se naște spre mântuirea a toată lumea. 

Astăzi, 8 septembrie, zi de bucurie, zi de binecuvântare pentru întreaga lume, căci astăzi este începutul mântuirii noastre. Când nimeni nu mai spera la biruința binelui asupra răului, rugăciunea arzătoare a Drepților Ioachim și Ana avea să primească cel mai frumos, binecuvântat și înălțător răspuns prin aducerea pe lume a vasului ales al Lui Dumnezeu: Fecioara Maria.

Vas ales al lui Dumnezeu a cărui naștere a fost astăzi prăznuită și în Parohia Aluniș din Arad, unde credincioșii de toate vârstele au luat calea bisericii închinată Nașterii Maicii Luminii. Bucuria zilei a fost sporită pentru comunitatea din Aluniș de prezența Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul care, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a sădit în inimile celor prezenți, și nădăjduim noi că prin intermediul acestui articol și în sufletele tuturor celor care îl citesc, un gând nădăjduitor, bun de purtat în fiecare clipă a vieții: În orice situație ne-am afla, să știm că avem în Maica Domnului un ajutor necondiționat și nerefuzat!

Cuvântul Ierarhului

Nașterea Maicii Domnului – bucurie și binecuvântare pentru lume

”Cu privire la Nașterea Maicii Domnului avem puține informații care ne sunt oferite nu de Sfânta Scriptură, ci de Tradiția Bisericii. Din aceasta cunoaștem că părinții Sfintei Fecioare Maria se numeau Ioachim și Ana, care trăiau în Nazaret. Părinții Maicii Domnului erau bătrâni, atunci când după multe rugăciuni, milostenie și asceză au dobândit prin binecuvântarea lui Dumnezeu un copil. Așa după cum și alții părinți au făcut făgăduințe lui Dumnezeu, și Ioachim și Ana au promis că dacă vor avea un prunc îl vor închina lui Dumnezeu. 

Pe fondul acestei promisiuni, Ioachim și Ana au primit veste de la Dumnezeu, prin Arhanghelul Gavriil, că va naște pe Maria, ca va deveni vas ales al Lui.

În ceea ce privește locul nașterii Maicii Domnului, au fost emise mai multe ipoteze: Nazaret, orașul de obârșie a lui Ioachim, Betleem, orașul natal al Anei sau Ierusalim, fapt sugerat de existența aici a unei biserici dedicate Sfintei Ana.

Ziua de 8 septembrie reprezintă ziua sfințirii unei biserici cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, construită în Ierusalim de către împărăteasa Eudoxia, soția împăratului Teodosie al II-lea (408-450). Biserica a fixat ziua a opta a anului bisericesc, pentru că cifra 8 simbolizează eternitatea sau viața fără de sfârșit.

Troparul Nașterii Maicii Domnului exprimă sensurile evenimentului, adică bucurie pentru lumea ce îl aștepta pe Mesia, rolul ei de a naște pe Fiul lui Dumnezeu, Soarele dreptății, dezlegarea blestemului primilor oameni și așezarea Fecioarei Maria ca Maică a Vieții, pentru că Iisus Hristos a biruit moartea prin Învierea Sa.

Maica Domnului este numită în textele sfintelor slujbe, locaș al lui Hristos – Dumnezeu, Biserica cea sfântă, Maica Luminii, Maica Vieții. Fecioara Maria, cea plină de har, este persoana umană care are cea mai profundă și puternică legătură cu Preasfânta Treime, tocmai că din ea a luat fire omenească Fiul lui Dumnezeu.

Maica Domnului este răspunsul lui Dumnezeu dat părinților ei, dar și drepților Vechiului Testament, încât nașterea minunată a Fecioarei Maria nu trebuie privită ca fiind un act arbitrar al lui Dumnezeu, care intervine brusc în istorie, ci venirea pe lume a celei care urma să-I fie Mamă Fiului întrupat al lui Dumnezeu.

Sfinții Părinți ai Bisericii, văzând că Domnul Hristos asociază la fericirea Maicii Sale și pe „cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc” (Luca 11, 27-28), consideră că sufletul fiecărui creștin poate fi deodată fecioară și maică. El este fecioară dacă rămâne fidel învățăturii lui Hristos, iar maică, dacă naște virtuți prin punerea în fapte a cuvintelor Domnului.

Maica Domnului se roagă împreună cu Biserica și este permanent izvor de bucurie și nădejde pentru toți cei ce o cheamă în ajutor, este ocrotitoare a fecioarelor și a mamelor, păzitoare a copiilor și a tinerilor, sprijinitoare a bătrânilor și a săracilor, vindecătoare a bolnavilor și călăuză a celor dezorientați. Astfel în orice situație ne-am afla, să știm că avem în Maica Domnului un ajutor necondiționat și nerefuzat. 

Dacă oamenii ne uită, sunt indiferenți la problemele noastre, ne fac rău sau ne tratează inuman, să conștientizăm rolul Maicii Domnului în viața Bisericii și să o simțim ca pe o Mamă plină de iubire și înțelegere. Părintească binecuvântare și ajutor de la Dumnezeu tuturor, iar celor care purtați numele Maicii Domnului, Mulți ani cu bine!”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

Se spune despre Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos, că fiind „răpit la cer” și văzând mulțimea sfinților din cer, a întrebat unde este Împărăteasa Cerurilor, iar răspunsul primit ar fi fost că ”ea este pe pământ și îi alină pe cei necăjiți”. Îndrăznim, așadar, astăzi, chiar dacă firesc ar fi a dărui și nu a cere, să îngenunchem, rugându-ne:

”Crăiasă alegându-te

Îngenunchem rugându-te,

Înalță-ne, ne mântuie

Din valul ce ne bântuie;

Fii scut de întarire

Si zid de mântuire,

Privirea-ți adorată

Asupră-ne coboară,

O, maica prea curată

Si pururea fecioară,

Marie!”

Și gândindu-ne la evlavia deosebită pe care poporul nostru o are față de Maica Domnului, lesne de intuit din mulțimea de biserici puse sub ocrotirea ei, a numărului mare (peste două milioane) de români care îi poartă numele sau și numai din versurile Rugăciunii poetului nepereche Eminescu, nu putem decât să nădăjduim că rugăciunile vor afla bun răspuns astăzi înaintea Tronului Ceresc, iar noi ne vom regăsi, fiecare în parte și toți împreună, mai buni, mai așezați pe Calea Binelui. O cale pe care nu este loc de prea mult ”eu” ci de un nemărginit ”noi”. 

Astăzi ”Veseliți-vă popoare și vă bucurați și cu credință, din inimă lăudați-o așa: Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!”.

Sursa:https://www.glasulcetatii.ro/articol/2020/nasterea-maicii-domnului-bucurie-si-binecuvantare-pentru-lume-biserica-din-alunis-si-a-serbat-astazi-hramul