O nouă biserică închinată Sfântului Sava Brancovici în Ineu, la 400 de ani de la naşterea sa

Biserica cu hramurile ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi ,,Sfântul Ierarh Sava Brancovici” din cartierul Traian, Oraşul Ineu, a fost târnosită astăzi de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Totodată a fost sfințită și pictura lăcașului de cult executată în frescă, precum și icoana Sfântului Ierarh Sava Brancovici, pictată în atelierele Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos, icoană ce va fi aşezată la loc de închinare în biserica parohiei din Ineu-Centru.

După slujba de târnosire, ierarhii, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, au oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

În cuvântul de învățătură Chiriarhul Aradulului a vorbit despre  faptul că ,,Cerul spiritual al Bisericii” (cf. 2 Cor. 11,12; Luca 6) este acela în care tronează Dumnezeu înconjurat de cei care fac voia Sa. Credincioșii se roagă totdeauna ca voința dumnezeiască sau toată buna rânduială să se împlinească pe pământ ca și în ceruri. Hramurile bisericilor în accepțiunea de sfinte lăcașuri reprezintă pe patronii lor duhovnicești, sfinții care au răspuns pe pământ poruncilor dumnezeiești, fiind pildă pentru credincioși. Astfel sunt și cei ai bisericii târnosite acum, preluând pe cei ai celei vechi, Sf. Ap. Petru și Pavel, adăugând pe cel din vremuri mai apropiate nouă, Ierarhul Sava Brancovici, descendent al unei familii autohtone. Viețile lor pline de încercări, conform citirilor biblice ale duminicii și tradiționale, dovedesc că au fost trăite ca în ceruri prin tot ce au înscris ca iubire de Dumnezeu și de oameni, înlăturând orice vrăjmășie pentru așezarea păcii pe pământ ca mamă a tuturor bunătăților – afirmă Sfântul Ioan Gură de Aur – adică, a împărăției lui Dumnezeu. Biserica este această realizare ca Trup tainic al Mântuitorului, Capul ei, credincioșii fiind membre; iar ca sfânt lăcaș este Casa lui Dumnezeu în care suntem poftiți cu toții a intra astăzi inaugurând lucrarea ce trebuie mereu împlinită, ea fiind precedată de aceea a construcției, iconografia ce se desfășoară înaintea ochilor sufletești ilustrând frumusețea duhovnicească prin reprezentarea laolaltă a îngerilor și oamenilor, mereu lângă Dumnezeu în cerul Bisericii, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul vocal „Trifon Lugojan” din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, în semn de deosebită prețuire și părintească dragoste pentru rodnica activitate pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească în slujba Bisericii celei „una, sfântă, sobornicească și apostolică”, i-a acordat părintelui paroh Sever Mocan distincția „Crucea Sfântului Ierarh Sava Brancovici”. De asemenea, ctitorii și reprezentanții autorităților județene și locale au primit din partea Ierarhului distincția Crucea pentru mireni a Sfântului Sava Brancovici. Nu în ultimul rând, ostenitorii și binefăcătorii care s-au jertfit și care au manifestat, în mod concret, sprijinul pentru construirea și înfrumusețarea sfântului lăcaș au primit, din partea parohiei, diplome de aleasă cinstire.

La acest moment istoric şi binecuvântat din viaţa Eparhiei arădene au participat un număr mare de credincioși care au fost indemnati să respecte cu stricteţe măsurile impuse de autorităţi pentru perioada de pandemie. Potrivit tradiției Bisericii Ortodoxe Române, la finalul ceremonialului religios, toți credincioșii prezenți au avut prilejul de a intra în Sfântul Altar, închinându-se înaintea Sfintei Mese, locul unde se aduce Sfânta Jertfă cea fără de sânge a Noului Legământ.

Târnosirea bisericii din Ineu are o importanţă deosebită, întrucât anul acesta se împlinesc 400 de ani de la naşterea Sfântului Ierarh Martir și Mărturisitor Sava Brancovici, născut în localitatea Ineu din Eparhia Aradului.

***

Parohia Ineu-Traian s-a înfiinţat în anul 1929. La început, slujbele religioase s-au oficiat într-o capelă amenajată în casa lui Nicolae Taşcă, colonist venit din Pecica. Între anii 1929-1933 s-a construit o biserică de zid. Iconostasul a fost pictat de către Aurel Sabău. Tot el execută parţial şi pictura în ulei din interiorul bisericii .În anul 2008, la data de 2 noiembrie, în timpul păstoririi preotului Sever Mocan, a fost pusă piatra de temelie a noii biserici de către Înaltpreasfinţitul Părinte  Timotei, Arhiepiscopul Aradului.
Diac. Răzvan Fibișan